Sídlo spoločnosti SK

 

Pobočka Košice

A SERVIS LIPKA, s.r.o.   A SERVIS LIPKA, s.r.o.
Mierová 159, 821 05 Bratislava   Mäsiarska 40, 040 00 Košice
IČ: 36070289 DIČ: SK2020246965   IČ: 36070289 DIČ: SK2020246965
Tel: +421 483 240 016   Tel: +421 483 240 018
Tel: +421 911 740 933   Tel: +421 483 240 019
     

Zodpovedný zástupca:

Manažer pre rozvoj:

Zodpovedný zástupca:

Nikola Kostelníková
Nikola Kostelníková Richard Németh
vedúci organizačnej zložky   oblastný vedúci
Tel:+421 911 740 734 Tel:+421 911 740 734 Tel:+421 911 740 735
Email: kostelnikova@a-servislipka.sk Email: kostelnikova@a-servislipka.sk Email: r.nemeth@a-servislipka.sk