okna2

Umyť, vyčistiť okná, aj výškovo Trebišov

Umyť, vyčistiť okná, aj výškovo Trebišov

Upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. realizuje v Trebišove umývanie okien už niekoľko rokov a za túto dlhú dobu si vybudovala odborný tím preškolených a profesionálnych umývačov, ktorí dokážu veľmi kvalitne vyčistiť akékoľvek presklené plochy. Za dobu svojho pôsobenia v tejto oblasti sme umyli už mnoho metrov štvorcových presklených povrchov. Naša firma je schopná do dohodnutého termínu zabezpečiť umývanie presklených plôch aj vo veľkom rozsahu. Nerealizujeme len umývanie okien a výkladov pre veľké firmy, úrady, školy, inštitúcie a zdravotnícke zariadenia, ale sme schopní poskytnúť a zabezpečiť túto službu aj pre zákazníkov zo súkromnej sféry. Realizujeme umývanie a čistenie ako bežných, tak aj silne znečistených okien napríklad po stavebných činnostiach, rekonštrukciách, remeselníkoch.

Cukrovarská 2519, 075 01 Trebišov … A. Dubčeka 40, 965 01 Žiar nad Hronom … Novomestská 32, 926 01 Sereď … Trenčianska 6, 020 01 Púchov … Pri Šajbách 29, 831 06 Bratislava – Rača … Podunajská 20, 821 06 Bratislava-Vrakuňa …Dúbravská cesta 3, 841 04 Bratislava – Karlova Ves … Palmová 23, 851 10 Bratislava – Jarovce … Devätinová 51, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice … Radlinského 2, 921 01 Piešťany … Zahradnícka 2, 048 01 Rožňava … Štefánikova 75, 085 01 Bardejov … Stodolova 5, 010 15 Žilina … Slovenská 70, 080 01 Prešov … Piešťanská 39, 915 01 Nové Mesto nad Váhom … Pribinova 2, 920 01 Hlohovec … Kapitána Nálepku 5, 031 01 Liptovský Mikuláš … Pri Turci 19, 036 01 Martin … Bratislavská 64, 924 01 Galanta … Tatranská 17, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica … Stará Vajnorská 134, 831 04 Bratislava – Nové Mesto

okna

Výlohy, okná, umývanie aj vo výške Prešov

Výlohy, okná, umývanie aj vo výške Prešov

Umývanie okien v Prešove je našou upratovacou firmou poskytovaná a zabezpečovaná alužba ako jedna zo širokej ponuky upratovacích služieb. Na umývanie okien Prešov sa upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. zameriava už niekoľko rokov. Naša upratovacia firma realizuje umývanie okien a iných presklených povrchov ako v bytoch, domácnostiach, rodinných domoch, tak aj v komerčných priestoroch a vo firmách. Naše ponúkané služby môžu využívať nielen zákazníci z firemnej sféry, ale aj zákazníci zo súkromnej. Dokážeme vyčistiť akýkoľvek druh okien a v akejkoľvek výške. Pre tieto účely máme k dispozícii horolezeckú techniku, vysokozdvižné plošiny a hydraulické ramená. Presklenú plochu čistíme a umývame tzv. Suchou cestou – na konečné vyleštenie nepoužívame žiadne prípravky a iné leštidla. Okná vyleštíme na sucho.

Pionierska 38, 080 05 Prešov … Martina Kukučína 8, 048 01 Rožňava … Podháj 4, 841 03 Bratislava – Lamač … P. Mudroňa 38, 036 01 Martin … Pílska 4, 955 01 Topoľčany … Brigádnická 15, 84110 Bratislava – Devín … Štúrova 4, 018 41 Dubnica nad Váhom … Masarykova 4, 040 01 Košice … Bernolákova 9, 974 05 Banská Bystrica … Starý most 8, 926 01 Sereď … Gbelská 4, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica … Bernolákovo námestie 15, 940 51 Nové Zámky … Štefánikovo námestie 2, 052 01 Spišská Nová Ves … Pod Dráhami 2, 960 01 Zvolen … Vansovej 3, 031 01 Liptovský Mikuláš … Vojtecha Spanyola 8174, 012 07 Žilina … Priekopnícka 12016, 821 06 Bratislava-Vrakuňa … Považská 3, 034 01 Ružomberok … Na Revíne 8, 831 01 Bratislava – Nové Mesto … Kôstková 12, 851 10 Bratislava – Jarovce … Kazanská 41, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice … Radlinského 5, 921 01 Piešťany … Štefánikova 797, 020 01 Púchov … Palárikova 2, 022 01 Čadca … Jókaiho 2, 984 01 Lučenec … Bzinská 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom … Černockého 1, 831 53 Bratislava – Rača

myti okien

Umývanie okien, výkladov, i vo výške Bratislava

Umývanie okien, výkladov, i vo výške Bratislava

Prednosťou našej práce je, že každá zákazka ja zahájená a ukončená kompetentnou osobou  čo je v tomto prípade vedúci našich zamestnancov tzv. majster. So zákazníkmi táto osoba vždy preberá a odovzdáva dokončené zákazky. Zaistíme akékoľvek čistenie a umývanie okien pre byt, súkromný a rodinný dom, domácnosť, víl a firiem Bratislava musí byť zakaždým ukončené podpísaním preberacieho protokolu. V preberacom protokole zákazníci potvrdzujú, že dielo nevykazuje žiadnu škodu alebo nedokončenú prácu a celková práca našej firmy bola vykonaná v dohodnutej kvalite. Všetky práce a zákazky vykonávajú naši kmeňoví zamestnanci, u ktorých  máme preukázanú bezúhonnosť. V žiadnom prípade nikdy nevyužívame k výkonu práce umývanie a čistenie okien Bratislava brigádnikov z agentúr alebo subdodávateľské firmy. Naši zamestnanci sú priebežne školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zoznamovanie sa najnovšími čistiacimi technológiami. V prípade umývanie okien bytu, domácnosti, domu a firiem Bratislava je súčasťou i dôkladné vyčistenie rámov okien. Presklenná plocha ja umytá a odmastená saponátovým roztokom, a keď je okno kvalitne umyté, nechá sa preschnúť a na záver je povrch vyleštený suchou bavlnenou plienkou. K umývanie okien v bytoch, domácnostiach, súkromných a nájomných domoch a firmách Bratislava patrí taktiež čistenie okien, výkladov a iných presklenných plôch, ktoré sú vo výškach a na ťažko prístupných miestach. Pre výškové umývanie okien bytov, domácností, súkromných domov a firiem Bratislava používame horolezeckú  a speleologickú techniku, hydraulické ramená či vysokozdvižné plošiny. Pokiaľ máme možnosť si vybrať techniku pre výškové umývanie okien, skiel a presklenných plôch v byte, súkromnom a rodinnom dome, vo vile a firme Bratislava a okolité podmienky to dovoľujú, volíme hydraulické ramená a plošiny pred horolezeckou a speleologickou technikou. Ďalej sme schopný odstrániť a vyčistiť grafiti Bratislava. Nanášame a aplikujeme AGO /antigraffitovú ochranu, antigrafitový nástrek Bratislava/ vykonávame následný servis a robíme odstránenie a vyčistenie graffiti Bratislava na nami ošetrených plochách. Zaručíme vám fungovanie ochrany antigrafitového systému Bratislava – budova bez grafitu a grafitového znečistenia Bratislava. V našej ponuke služieb je taktiež pravidelné a denné upratovanie bytu, domu, domácností, rezidencií, víl, kancelárií a firiem Bratislava. Ďalej vykonávame strojové čistenie a tepovanie kobercov Bratislava, upratovanie po stavbe Bratislava, upratovanie po maľovaní a maliaroch Bratislava, upratovanie po remeslách Bratislava, upratovanie po rekonštrukcii Bratislava, strojové a generálne čistenie podláh Bratislava, voskovanie a fluatácia podláh Bratislava. Dokážeme dať dolu, strhnúť polepy, ochranné fólie, reklamné akcie a banery zo skiel a podkladov Bratislava.

Dvojkrížna 3, 821 07 Bratislava-Vrakuňa … Jozefská 17, 811 06 Bratislava – Staré Mesto … L. Svobodu 3, 974 01 Banská Bystrica … Hlohová 17, 920 01 Hlohovec … Kuzmányho 23, 031 01 Liptovský Mikuláš … Slov. dobrovoľníkov 2046, 022 01 Čadca … Rastislavova 4, 949 01 Nitra … Jesenského 99, 965 01 Strážska cesta 51, 960 01 Zvolen … Priemyselná 8, 921 01 Piešťany … Vácka 16, 018 41 Dubnica nad Váhom … Pribinova 4, 075 01 Trebišov … Nábrežie Slobody 4, 020 01 Púchov … Roľnícka 9, 831 07 Bratislava – Vajnory …Esterházyovcov 1616, 924 01 Galanta … Vajnorská 135, 831 04 Bratislava – Nové Mesto … Proletárska 379, 92551 Šintava – Sereď … Rádayho 14, 984 01 Lučenec … 1. mája 5556, 066 01 Humenné … Šamorínska 30, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice … Staviteľská 1, 831 04 Bratislava – Rača … Jána Kalinčiaka 4, 901 01 Malacky … Pribišova 15, 841 05 Bratislava – Karlova Ves … O. Plachého 47, 036 01 Martin … Dr. V. Clementisa 4752, 979 01 Rimavská Sobota … Pod Lipovým 46, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves … Levočská 5, 052 01 Spišská Nová Ves … Žiar nad Hronom … Saratovská 26, 841 02 Bratislava – Dúbravka … Jilemnického 35, 929 01 Dunajská Streda … Kmeťova 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom … Dlhé Hony 3, 058 01 Poprad … Urbárska 5, 851 10 Bratislava – Jarovce … Záhorská 7, 841 06 Bratislava – Záhorská bystrica … Necpalská cesta 24, 971 01 Prievidza … Moyzesova 5, 085 01 Bardejov  … Murgašova 68, 940 02 Nové Zámky … Bottova 9, 900 31 Stupava … Gercenova 6, 851 01 Bratislava-Petržalka … Električná 17, 911 01 Trenčín … Ružová dolina 16, 821 09 Bratislava – Ružinov … Korzo 16, 010 15 Žilina … Nám. práce 920, 841 10 Bratislava – Devín … Drevárska 21, 902 01 Pezinok … Letná 16, 040 01 Košice … Čučmianska dlhá 3, 048 01 Rožňava … Radlinského 469, 955 01 Topoľčany … Mikovíniho 7, 917 01 Trnava … Vývojová 6, 851 10 Bratislava – Rusovce … Maroša Madačova 3, 034 01 Ružomberok … Sabinovská 30, 080 01 Prešov

myti okien

Čistenie okien, výkladov, umývanie výškové

Čistenie okien, výkladov, umývanie výškové Bratislava

Naša firma vykonáva umývanie okien po celej Českej republike, Slovenku, Rakúsku a Nemecku. Na umývanie a čistenie okien sa špecializujeme už mnoho rokov a za túto dobu sme si získali veľkú radu významných zákazníkov. Firma A SERVIS LIPKA vykonáva umývanie okien Bratislava i vo výškach za využitia horolezeckej a speleologickej techniky. Pre jednoduchší prístup k oknám a iným presklenným plochám máme k dispozícii taktiež hydraulické ramená a vysokozdvižné plošiny. Túto techniku volíme prednostne a najčastejšie, ako v prípade horolezeckej a speleologickej techniky, pokiaľ to dovolia okolité podmienky. Umývanie okien Bratislava za pomoci horolezeckej  techniky realizujeme iba v najnutnejších prípadoch, pokiaľ nemožno vykonať čistenie okien z hydraulického ramena, alebo z vysokozdvižnej plošiny. Pre uskutočnenie umývanie okien Bratislava vo výškach za pomoci horolezeckej a speleologickej techniky máme odborne zaškolený personál. Títo pracovníci majú platnú licenciu na prácu vo výškach pomocou horolezeckej a speleologickej techniky. Taktiež boli preškolený podľa nariadenia vlády podľa § 134 odst. 2 a podľa  § 134 c odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb. zák. pr. v znění zákona č. 155/2000 Sb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na pracovisku s nebezpečenstvom pádu z výšky, alebo do voľnej hĺbky. Vyššie spomenutí zamestnanci boli lektorom preskúšaní a majú platné testy. Umývanie okien Bratislava môže byť nepravidelné, jednorazové zbavenie okien nečistôt alebo taktiež pravidelne sa opakujúce umývanie okien a iných presklenných plôch.

Bellova 52, 831 01 Bratislava – Nové Mesto … M. R. Štefánika 49, 075 01 Trebišov … Kremeľská 32, 841 10 Bratislava – Devín … Matuškovská cesta 7, 924 01 Galanta … Zvolenská cesta 16, 974 05 Banská Bystrica … Levočská 36, 080 01 Prešov … Vrbická 9, 031 01 Liptovský Mikuláš … Holubyho 6, 040 01 Košice … Moravská 4310, 020 01 Púchov … Šafárikova 15, 048 01 Rožňava … Údernícka 18, 851 01 Bratislava-Petržalka … Košická cesta 1992, 979 01 Rimavská Sobota … Tuhovská 1, 831 06 Bratislava – Vajnory … Teplická 2, 058 01 Poprad … Mandľová 34, 851 10 Bratislava – Jarovce … Nám. Martina Benku 4, 811 07 Bratislava – Staré Mesto … Zlatomoravecká cesta 3, 949 01 Nitra … Lieskovská cesta 34, 960 01 Zvolen … Tomášikova 3, 917 01 Trnava … Palackého 12, 911 01 Trenčín … Pod Donátom 1, 965 01 Žiar nad Hronom … Priemyselná 10, 971 01 Prievidza … Slovenská 4, 940 51 Nové Zámky … Pri Rajčianke 19, 010 01 Žilina … Duklianska 34, 052 01 Spišská Nová Ves … Súkennícka 2, 821 09 Bratislava – Ružinov …  Pod Kalváriou 6, 955 01 Topoľčany … Vrančovičova 40, 841 03 Bratislava – Lamač … Trenčianska 43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom … Nad Kostolom 46, 018 41 Dubnica nad Váhom … Námestie Slobody 1, 926 01 Sereď … Hlavná 21, 929 01 Dunajská Streda … A. Kmeťa 17, 036 01 Martin … Bystrická cesta 21, 034 01 Ružomberok … Kubačova 17, 831 06 Bratislava – Rača … Karloveská 1, 841 04 Bratislava – Karlova Ves … Gallayova 2, 841 02 Bratislava-Dúbravka … Heyrovského 3, 841 03 Bratislava – Lamač … Pavla Horova 3, 841 08 Bratislava – Devínska Nová Ves … Tešedíkova 79, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica … Hraničiarska 32, 851 10 Bratislava – Čunovo … Jesenského 27, 920 01 Hlohovec … Maďarská 25, 851 10 Bratislava – Rusovce … A. Hlinku 48, 921 01 Piešťany … Hviezdoslavova 54, 900 31 Stupava … Partizánska 4, 901 01 Malacky … Bratislavská 81, 902 01 Pezinok … Partizánska 2, 085 01 Bardejov … Jasenovská 29, 066 01 Humenné … M. Rázusa 47, 984 01 Lučenec … Moyzesova 26, 022 01 Čadca … Dudvážska 23, 821 07 Bratislava – Podunajské Biskupice