Koberce Bratislava, tepovanie

Olej na koberci bol pohromou, ale „Strojové čistenie kobercov Bratislava“ to zvládlo

Koberce Bratislava, tepovanieČistenie kobercov patrí k činnostiam, ktoré sú na rebríčku popularity domácich prác až kdesi na chvoste. Táto nevďačná, namáhavá a zdĺhavá robota si občas dokonca vyberá svoju tvrdú daň v nízkej kvalite výsledku, čo býva samo o sebe deprimujúce.

Veľmi často je totiž takéto čistenie spojené s ťažko odstrániteľnými škvrnami a fľakmi, takže k bežnej, vyššie popísanej drine, pribudne aj nevyhnutnosť ostrej, hrubej kefy a tvrdé drhnutie povrchu, čo v konečnom dôsledku koberec len poškodzuje a je to na ňom vidieť.  

Faktom ostáva, že tento drsný postup nás síce škvŕn zbaví, ale to, že tam nejaké boli už zakryť nemožno. Hrubé zaobchádzanie totiž poznačí samotnú štruktúru koberca a jeho krehký vlas. Po vysušení plochy potom býva celkom jasné, ktoré miesto bolo čistené viac, a ktoré menej. Skrátka, aj relatívne vyčistený koberec vyzerá akosi neprirodzene fľakato.

Jediným rozumným riešením tak ostáva, siahnuť po iných metódach čistenia, najmä takých, ktoré ponúkajú profesionálne spoločnosti. V zásade sa dá hovoriť o trojici technologických postupov, ktoré majú za sebou vlastný príbeh čistenia a klienti s nimi v istom zmysle počítajú.

Spoločnosť A SERVIS LIPKA ponúka zákazníkom strojové hĺbkové čistenie, ktoré si za roky svojej existencie získalo pevné miesto na trhu. Okrem tejto metódy môžu klienti siahnuť po extrakčnom systéme a tzv. suchom čistení. Možno bude teraz celkom na mieste, aby sme sa s týmito technologickými postupmi zoznámili o niečo podrobnejšie.

Suché čistenie je postup, ktorý funguje na báze špeciálneho čistiaceho prípravku – suchej peny. Pomocou extraktora – zariadenia na čistenie – sa táto pena aplikuje až do štruktúry koberca. Po istom čase je pomaly odsatá výkonným sacím zariadením, ktoré však nespadá do kategórie vysávačov. Táto forma čistenia odstráni z plochy pachy aj nečistoty.

 

Výhodou tejto čistiacej metódy… Koberce Bratislava, tepovanie

Výhodou tejto čistiacej metódy je nízky stupeň hydratácie – namočenia – koberca. Takže vlhkosť a voda sa potom nestávajú príčinou deformovania povrchu, zmeny jeho farebnosti alebo rôznych fľakov. Metóda svojou podstatou vyhovuje najmä takým materiálom, ktoré si žiadajú jemné a obozretné zaobchádzanie.

Žiaľ, práve suchý postup a značná miera šetrnosti voči materiálu koberca bývajú príčinou, že účinnosť celkového čistenia nebýva príliš vysoká. Takže systém suchého čistenia nám s  dokonale čistým vzhľadom koberca veľmi nepomôže.

Druhou metódou čistenia je extrakčný postup, ktorý si získal prívlastok „mokré čistenie.“ Dá sa povedať, že práve extrakcia a strojové hĺbkové čistenie našej spoločnosti A SERVIS LIPKA tvoria na trhu s upratovacími a čistiacimi službami akési stálice, aj keď každá z nich má celkom iné, dokonale odlišné technologické parametre.

tepovanie koberca

Naša firma Koberce Bratislava, tepovanie sa údržbe, ošetrovaniu a čisteniu kobercov profesionálne venuje už viac ako dve desaťročia. Najmä vďaka vysokým nárokom na svoj vlastný profil, odbornosť zamestnancov, celkovú kvalitu aj technické zázemie sa vypracovala na firmu ponúkajúcu stabilne vysoký štandard svojich služieb.

Nespochybniteľným dôkazom týchto slov sú aj spokojní a dlhodobo verní zákazníci, pochádzajúci nielen z Českej republiky alebo zo Slovenska, ale aj z tak náročných a vyspelých európskych trhov akými sú Rakúsko alebo Nemecko.

V záujme maximálnej spokojnosti všetkých našich klientov, preto okrem čistenia kobercov ponúkame aj široké portfólio ďalších služieb. Patrí medzi ne precízne umývanie a leštenie okien, sklenených plôch, výkladov, čistenie podláh, odstraňovanie a prevencia graffiti alebo odborná likvidácia plesní.

 

Ale späť ku kobercom…

Ale späť ku kobercom. Doma aj v zahraničí oceňujú technológiu čistenia kobercov, ktorá sa označuje ako hĺbkové strojové čistenie. Ide o modernú, technologicky vyspelú metódu, ktorá ponúka efektívny postup čistenia spojený s kotúčovým strojom. Kľúčovú rolu zohrávajú rotačné kartáče, vysokokvalitný prítlak a následné tlakové vysatie koberca.

Vďaka takémuto postupu sa pracovníkom našej spoločnosti A SERVIS LIPKA darí počas každého čistenia dosahovať perfektné výsledky, spojené so stabilnou a oceňovanou kvalitou. Aj preto býva dobré, ak klient pozná nielen prednosti strojového čistenia, ale aj celkový postup uplatňovaný extrakčným čistiacim systémom.

Odborníci už dlhý čas upozorňujú na skutočnosť, že extrakčné čistenie je dávno za zenitom svojich parametrov a výkonnosti, keďže ide o čistiaci systém vykazujúci nízku účinnosť a technologickú zastaranosť. Jestvuje tiež množstvo reálnych dôkazov, ktoré svedčia o fakte, že tento postup sa na hĺbkové čistenie kobercov vôbec nehodí.

profi čistenie kobercov

Nakoniec, netreba chodiť ďaleko, keďže takmer denne pribúdajú informácie o malej efektívnosti tejto metódy, ktorá – po skončení procesu čistenia – zanecháva na kobercoch značné množstvo vizuálnych defektov a nedostatkov, čo v oblasti čistenia robí jej povesť takmer neudržateľnou.  

Pri tomto type čistenia ide v zásade o pomerne rýchle zvlhčenie, či namočenie koberca roztokom vody a chemického prípravku. Po tomto kroku – čo býva takmer ihneď – nasleduje komplexné odsatie tejto zmesi z plochy koberca, spojené s predpokladom, že okrem čistiaceho roztoku boli odsaté aj všetky nečistoty.

Celý proces vyzerá zhruba takto. Extraktor, čo je špeciálny čistiaci stroj, svojou hubicou aplikuje na koberec spomenutý roztok. Túto zmes však vzápätí stroj vysaje zadnou časťou, takže očakávanej čistote a poriadnemu vydrhnutiu samotného koberca sa pri tomto postupe venuje iba minimum nevyhnutného času a priestoru.

 

Extrakcia je tým pádom …

profesionálne čistenie kobercov
Extrakcia je tým pádom viac-menej „namočenie“ a krátke vysatie plochy koberca, pričom sa toto všetko udeje len na jeho povrchu. Netreba preto ani nijako zvlášť zdôrazňovať, že tento postup nezvládne hĺbkové, a už vôbec nie kvalitné, vyčistenie žiadneho koberca.

Prirodzene, tento systém sa preto nemôže ku skutočnej a kvalitnej čistote dopracovať ani teoreticky. Čo býva ale ešte horšie, pochybný výsledok zákonite sklame každého zákazníka, a tak nebýva žiadnym prekvapením, že nasledujú z jeho strany sťažnosti, reklamácie a všemožná snaha získať za vydané peniaze prisľúbenú kvalitu.

Aj preto sa naša spoločnosť už neraz stala bezmála poslednou možnosťou, ktorá zvládne primeraný výsledok s dokonale čistým kobercom. Mnoho zákazníkov sa preto na nás obracia s prosbou, aby sme im koberec po nedostatočnom extrakčnom čistení dali do poriadku a vyčistili ho tak, ako sa patrí.

V tejto súvislosti by sme však našim zákazníkom radi pripomenuli, že ani strojové hĺbkové čistenie nedokáže čarovať. Ak nebol koberec aspoň raz za čas ošetrený, ak sa klient o neho takmer vôbec nestaral a doslova ho po dlhé mesiace, či roky, zanedbával, dostáva sa takýto kus interiérovej textílie až na samotnú hranu svojej vyčistiteľnosti.

Prirodzene, že naša spoločnosť A SERVIS LIPKA ho dá do poriadku, no dokonalý už nikdy nebude. Ostane síce užívania schopný, ale ani strojové hĺbkové čistenie mu nie je schopné vrátiť očakávanú hebkosť, kvalitu a elegantný vzhľad. Skrátka, akýkoľvek koberec si pravidelnú a primeranú pozornosť proste zaslúži. Bodka.

Odhliadnuc od povedaného, jestvuje stále príliš veľké množstvo klientov, ktorí na ponuku extrakčného čistenia radi „počujú,“ najmä vďaka lákavým sľubom o nízkej cene a primeranej kvalite. Samozrejme, že s tým sa dá ťažko niečo urobiť. Každý z nás má sväté právo na vlastnú voľbu a rozhodnutie.

 

 

Z pohľadu A SERVIS-u …

Z pohľadu A SERVIS-u ostáva prostým faktom, že strojové hĺbkové čistenie býva síce o čosi drahšie, no z vyššie uvedených skutočností taktiež zrejmé, že málo vyššiu cenu a komplexné čistiace služby dokonale vyvažuje celý rad výhod a benefitov.

ľahké čistenie kobercovUž len samotná efektívnosť čistenia tejto metódy, vysoká kvalita výsledku, hygienická čistota a výrazné zlepšenie vzhľadu vyčisteného koberca sú primeranými dôvodmi o niečo vyšších finančných nákladov. A to ešte ostali bokom jednoznačne proklientský prístup spoločnosti, ohľaduplnosť a šetrnosť systému strojového čistenia.

Je dobre známe, že po extrakčnom čistení a konečnom vyschnutí koberca sa na ňom objavujú vskutku nepekné fľaky a škvrny. Takmer všetky bývajú smutým dôsledkom neúčinnej a málo výkonnej extrakčnej technológie, ktorá – bohužiaľ – už v žiadnom smere nezodpovedá dnešným vysokým nárokom na podobné služby.

Naproti tomu naša firma A SERVIS LIPKA svojim zákazníkom ponúka diametrálne odlišné, technologicky vyspelejšie a jednoznačnejšie výsledky. Nenahraditeľnžm a dôležitým prvkom celého know-how sú však najmä jej zamestnanci, skutoční špecialisti.

Všetci sú kmeňovými pracovníkmi firmy, pričom dokonale ovládajú používanú technológiu a techniku. Takže pri tejto náročnej a zodpovednej práci nezamestnávame žiadne sezónne sily ani brigádnikov. Každý zo zamestnancov spoločnosti A SERVIS LIPKA absolvoval v prípravnom období profesné zaškolenie a naďalej sa vo danom obore vzdeláva.

Takže previazanie praktických skúseností, vysokej odbornosti a ľudských kvalít potom našej firme umožňuje, aby každé čistenie končilo perfektným výsledkom a dokonalou kvalitou. Naviac je efektívnosť používanej čistiacej metódy pevne spojená s vysokou úrovňou šetrnosti voči štruktúre koberca a jeho materiálu.

 

 

Samotné čistenie …

profi čistenie kobercov
Samotné čistenie začíname s energiou výkonného kotúčového stroja s rotačnými kefami a unikátnym chemickým prípravkom. Do tela koberca sa tak postupne a systematicky aplikuje špičkový čistiaci roztok. Tento postup zasahuje až do hĺbky koberca, čo tvorí trvalý základ pre vynikajúci finálny výsledok a maximálnu spokojnosť klienta.

Presne zvolená moderná chémia a kotúčový rotačný stroj potom pracujú tak dlho, pokým sa z koberca nedostanú všetky prítomné nečistoty. Koberec je takýmto spôsobom, až do hĺbky svojej podsady, zbavený nielen všetkej zašlej špiny, ale taktiež roztočov, alergénov a najrôznejších mikroorganizmov.

Spolupráca kotúčového čistiaceho stroja a špičkovej chémie však majú v rukáve ďalšie cenné eso. Po celkovom vyčistení strojovou hĺbkovou metódou bývajú takýto koberec a jeho vlas krásne prevzdušnené, štruktúra sa vzpriami a celá vyčistená plocha získa naspäť stratenú hebkosť, celkový vzhľad aj bývalý objem.

Následne zamestnanci A SERVIS-u pokračujú v čistení s pomocou trojmotorového vysávača. Aj napriek jeho ohromujúcemu výkonu ostáva voči kobercu šetrný a nijako ho nepoškodzuje. Navyše, tento silný stroj ponúka rad plusov. Jeho sacia sila totiž dokáže z každého koberca odstrániť všetky stopy po čistiacej pene, uvoľnenú špinu, alergény aj roztoče.

Na druhej strane celkom jednoducho, spoľahlivo a účinne zbaví koberec prebytočnej vlhkosti a vody. Koberec sa tak stane viac-menej dokonale suchým a dá sa normálne používať. Tento bonus je pritom v porovnaní s extrakčnou metódou ešte dôležitejší.

Extrakcia totiž počas čistenia do koberca vháňa priveľa vody. Nevýkonná, málo účinná a zastaraná technológia ju však z hĺbky koberca nedokáže odstrániť. Zákazník býva preto nútený nedobrovoľne čakať, kým sa plocha vysuší, aby sa dala užívať. Aj toto je jeden z mínusov extrakcie, ktorý svedčí proti jej obecne vyzdvihovanej nízkej cene a prístupnosti.

 

ľahké čistenie kobercovBohužiaľ, toto je stále len jedna…

Bohužiaľ, toto je stále len jedna časť negatívnych faktov. Pri popisovanom, málo efektívnom procese extrakčného čistenia sa totiž z hĺbky koberca vyplavuje aj veľké množstvo zájdenej špiny a rôznych nečistôt, čo naštartuje další problém.

Všetok tento nazbieraný odpad sa totiž nedarí technologicky, ani technicky úplne odstrániť. A tak sa po celkovom vysušení koberca táto nazhromaždená špina zmení na nevzhľadné fľaky, ktoré na ploche nečakane „vyskáču“ a definitívne tak pokazia aj to málo, čo sa doposiaľ ako čistenie aspoň tvárilo.

Ak teda ešte raz – celkom nezávisle, objektívne a s použitím získaných faktov –  porovnáme obidve analyzované čistiace metódy, teda extrakčnú a strojovú, jednoznačne sa ukazuje, že strojové hĺbkové čistenie je modernejší, efektívnejší a podstatne šetrnejší čistiaci postup.
Koberce Bratislava, tepovanie
Na súčasnom trhu tak niet čistiacej metódy, ktorá zvládne koberec nielen vyčistiť, ale ho takmer „zrekonštruovať.“.  Okrem iného, z koberca zmiznú nepekné, časom vyšliapané „chodníčky,“ stratí sa poľahnutý vlas aj nečistoty z hĺbky štruktúry. A naviac sa vzhľad koberca podarí vizuálne zjednotiť. Toto všetko extrakcia zabezpečiť nedokáže.  

Prednosti hĺbkového strojového čistenia sa prejavili aj pri nedávnej objednávke našej klientky s jej rozliatym kozmetickým olejom. Vďaka tomu, že pani sa na našu firmu obrátila pomerne skoro. Pričom koberec sama nečistila, sa nám podarilo koberec dokonale ošetriť, takže zákazníčka bola v každom smere spokojná a výsledok práce náležite ocenila.

Strojové hĺbkové čistenie tak opäť raz – celkom jasne a hmatateľne – ukázalo, že ide o modernú. A vysokokvalitnú technologickú metódu. Ktorá zákazníkovi ponúka nielen hĺbkové vyčistenie, ale aj účinnú dezinfekciu koberca, pričom na trhu nemá seberovnú konkurenciu. Koberce Bratislava, tepovanie.

 

Bratislava koberce, čistenie

Strojové čistenie odstránilo z koberca aj fľaky od fixiek. „Tepovanie sedaček, čistenie kobercov Bratislava

tipy ako vyčistiť koberecNaša spoločnosť A SERVIS LIPKA sa venuje čisteniu a upratovaniu v niekoľkých úrovniach. Pracujeme nielen pre domácnosti a súkromné osoby. Ale tieto služby realizujeme aj pre firmy, obchodné spoločnosti, rôzne inštitúcie, sociálne, či zdravotnícke zariadenia, školy alebo prevádzky živnostníkov. Skrátka všade tam, kde našu pomoc treba.

Na trhu sa pohybujeme už vyše dvadsať rokov. Takže máme za sebou kadečo. V tejto oblasti sme tak získali jedinečné a bohaté skúsenosti, ktoré denne využívame pre zvyšovanie kvality a spokojnosti našich početných zákazníkov.

Prirodzene, za tie roky sa naše služby rozšírili. Takže to nie je len čistenie okien, kobercov alebo podláh. Ale odborne realizujeme odstraňovanie graffiti, či plesní na stenách a fasádach, samozrejme, vrátane účinnej prevencie. Okrem toho dokážeme mnohé z týchto prác profesionálne zabezpečovať aj vo výškach a v špecifických podmienkach.

O našej…

rady ako vyčistiť koberecO našej práci a jej kvalitách svedčia nielen dve desaťročia úspešnej činnosti, ale i množstvo spokojných klientov v Českej republike, na Slovensku, ale aj v Rakúsku, či Nemecku. Prirodzená náročnosť zákazníkov, najmä na posledných dvoch spomenutých trhoch predstavuje – okrem iného – dôkaz, že našou kvalitou, prístupom a profesionalitou sme sa dokázali presadiť aj v takto silnom konkurenčnom prostredí.

Napríklad také čistenie kobercov. Už celé generácie tvoria koberce dôležitý prvok každého interiéru, pričom nehrá rolu, či ide súkromný byt alebo kanceláriu. Jednoducho, koberec priestor esteticky dotvára, účinne tlmí zvuk, zohrieva ho, a samozrejme, robí ho útulnejším. V neposlednom rade býva koberec aj reprezentantom vkusu svojho majiteľa.

Keďže po koberci dennodenne chodíme, beháme, hrávajú sa na ňom naše deti alebo ho inak zaťažujeme. Potrebuje opateru, čistenie a primerané ošetrenie. A to nehovoríme o situáciách, kedy sa náš koberec stal obeťou neopatrnosti alebo nešikovnosti. A jeho povrch pokryli fľaky a škvrny z tých najrôznejších, aj málo pravdepodobných zdrojov.

V týchto…

kvalitné čistenie kobercovV týchto nepríjemných okamihoch začneme horúčkovito hľadať spôsob, ako sa týchto problémov zbaviť a vrátiť nášmu kobercu jeho stratený šarm a vzhľad. Pochopiteľne, že prvým krokom býva svojpomoc. Vo väčšine prípadov preto vsadíme na generáciami overené, klasické „tepovanie“ alebo pomoc modernejších chemických prípravkov. Pričom podvedome rátame s čo najlepším výsledkom.

No, a medzi profi firmami, ktoré sa takýmto činnostiam venujú sa dá ľahko nájsť aj naša spoločnosť A SERVIS LIPKA, s.r.o. Na súčasnom trhu s upratovacími službami už možno nájsť pomerne veľkú skupinu firiem a spoločností. Ktore sa na odbornej úrovni venujú čisteniu a ošetrovaniu kobercov rôzneho druhu a kvality.

Spoločnosť Bratislava koberce, čistenie sa aj vďaka vysokým nárokom na svojich pracovníkov, výslednú kvalitu aj celkovú zázemie, prepracovala až na špičku v tejto oblasti. Pričom si tento   štandard stabilne udržuje. Dôkazom sú v predovšetkým verní a spokojní klienti. Keďže iba pre nich sú všetky naše výkony a odvedená práca určené.

A tak…

kde nechať vyčistiť koberecA tak okrem profesionálnej údržby a čistenia kobercov máme v zozname našich činností aj  ďalšie služby, ktoré sme spomínali v úvode. Klientom – doma aj  za hranicami – ponúkame osvedčenú a efektívnu technológiu čistenia a údržby kobercov, odborne označovanú ako hĺbkové strojové čistenie.

V zásade sa dá tento progresívny postup označiť ako systém čistenia vychádzajúci z efektívnej práce jednokotúčového stroja, ktorý dôsledne využíva mechanicky rotujúce kartáče. Ústrednú úlohu v tomto čistiacom procese zohráva kvalitne realizovaný prítlak kotúčov, spojený s tlakovým vysatím koberca. 

Medzi hlavné prvky našej čistiacej metódy môžeme zaradiť jej nemennosť v podávaných výkonoch, stabilne vysokú kvalitu a celkovú účinnosť každého čistenia. Klient by mal dopredu vedieť, že tento profesionálny postup je celkom odlišný od domáceho „tepovania.“ Takže aj jeho výsledky sú diametrálne odlišné od toho, na čo je zákazník zvyknutý.

Už…

cena čistenie kobercovUž viac ráz tu zaznelo slovo „tepovanie,“ ktoré sa medzičasom stalo takmer synonymom pre celkom bežné čistenie koberca v domácich podmienkach. Svojou podstatou však tento technologický postup silne pripomína jednu z profesionálne uplatňovaných čistiacich metód na trhu – tzv. extrakčný systém čistenia.

Keďže práve extrakčná metóda je medzi klientami známa a v ich objednávkach dosť často uplatňovaná, bude dobré, ak si ju práve teraz predstavíme trochu bližšie. Napokon, nebude na škodu ani jej prípadné odborné porovnanie s metódou našej spoločnosti A SERVIS LIPKA, teda strojovým hĺbkovým čistením.

Samotné porovnanie možno zároveň prispeje k precíznejšiemu odlíšeniu kvality oboch čistiacich metód. Keďže práve extrakcia je stále vnímaná ako ľudové, lacnejšie a výhodnejšie riešenie, ktoré má na trhu veľkú a dlhoročnú tradíciu. A pritom dosahuje prijateľné výsledky.

Žiaľ…

strojové čistenie kobercovŽiaľ, hneď na začiatku tejto úvahy treba jednoznačne povedať, že odborné hlasy, ale aj mnohí klienti, ktorí extrakčné čistenie už spoznali, svorne tvrdia, že extrakcia už veľa rokov patrí k zastaraným, neefektívnym, a vlastne škodlivým spôsobom čistenia kobercov. 

Objektívne odborné poznatky, hmatateľné výsledky, a najmä dlhoročné skúsenosti klientov dokazujú, že metóda extrakčného čistenia sa na hĺbkové ošetrovanie kobercov nehodí už len z prinícpu aplikovanej technológie. Je tak jasné, že používanie tohoto prežitého systému ošetrovania koberca vie priniesť zákazníkom oveľa viac škody ako úžitku, a to bez akejkoľvek snahy dajako preháňať.

Zrejme k najdiskutovanejším mínusom tejto čistiacej metódy patrí vysoká nekvalita konečného výsledku. Neefektívnosť, morálna a technologická zastaranosť zanechávajú na kobercoch škvrny a fľaky, ktoré si klient v prvom okamihu ani nevie vysvetliť.  V skutočnosti však ide o vedľajší produkt neúčinnosti tohoto systému čistenia.

Pri…

dezinfekčné čistenie kobercovPri extrakcii sa dá preto hovoriť o „zbytočnej rýchlosti na úkor kvality.“ V podstatne obsluha daný koberec len rýchlo namočí zmesou vody a saponátu. Zmes však nemá dostatok času a priestoru „zabrať,“ lebo je vzápätí vysatá druhou stranou používaného stroja, teda extraktora. Ako vidno, všetko sa udeje len v jednej pracovnej fáze, bez viditeľnejšej snahy dostať čistiacu chémiu do tela koberca.

Takže, krátka rekapitulácia. Z čela extraktora sa cez hubicu nastrieka roztok vody a chémie. Len čo zmes začne prenikať dovnútra koberca, druhá strana extraktora už celú namočenú plochu vysáva a zbavuje ju tak vody a prachu. Samotné čistenie extrakčným spôsobom teda reprezentuje iba rozdiel v čase, kedy sa chémia dostane na koberec a kedy je povysávaná.

Extrakčná metóda sa preto odohráva len na povrchu koberca a vnútornej štruktúry sa vôbec nedotkne. Inak povedané, všetka špina, ktorá sa nazbierala za mesiace používania, nie je z tela koberca vôbec odstránená. Hlavne preto nie je koberec vyčistený precízne a do hĺbky jeho štruktúry. Hovoriť o ďalších benefitoch spojených s čistením, tak ani nemá zmysel.

Často…

hĺbkové čistenie kobercovČasto sa stáva, že zákazník – celkom zákonite – nebýva s takýmto výsledkom spokojný, a hľadá spôsob ako sa kvality domôcť. Reklamácie sú síce východiskom, ale očakávanú čistotu kobercu neprinesú. Takže sa sklamaní klienti veľa ráz obrátia na spoločnosť A SERVIS LIPKA, aby sme kobercu vrátili jeho pôvodný vzhľad a napravili to, čo iní nezvládli.

Extrakcia, ako systém, skrátka nevládne potenciálom, aby kobercu mohla priniesť hĺbkovú čistotu. Namáčať a čistiť len povrch koberca jednoducho nestačí. Na druhej strane, ani strojová hĺbková metóda nemá patent na zázraky. Príklad? Povedzme, že firma A SERVIS má vyčistiť koberec, ktorý nebol opatrovaný už dlhé mesiace, či dokonca roky.

V takomto prípade sa dá použiť pojem tzv. vyčistiteľnosti. Toto slovo charakterizuje znečistenie koberca na tak vysokom stupni, že pri jeho čistení sa zadýcha aj strojová metóda, alebo povedané, práca prebieha s komplikáciami. Prirodzene, vďaka našej technológii dáme koberec do poriadku, ale špičkové parametre už dosiahnuť nemožno.

Bola…

rýchle čistenie kobercovBola tu reč o tom, že po extrakčnom čistení a finálnom doschnutí koberca sa na ploche znenazdania objavujú veľmi nepekné, sivé a zájdené škvrny, mapy, či fľaky. Ich pôvod treba hľadať iba v málo účinnej a nevýkonnej technológii, resp. technike, ktoré nemajú dostatočné predpoklady na to, aby sa s čistením koberca vyporiadali „od podlahy.“

Dostupná chémia, používaný pracovný postup a špeciálny čistiaci stroj, teda extraktor, skrátka nedisponujú takými výkonovými parametrami, ktoré by im umožňovali zvládnuť čistenie na úrovni moderného spôsobu ošetrovania kobercov, resp. vysokých nárokov každého klienta.

Napriek tomu sa veľké počty klientov ešte stále nechávajú klamať tvrdeniami, že extrakčné čistenie je pre ne v každom smere výhodné, nanajvýš účelné a praktické. No a ku všetkému aj hmatateľne lacnejšie ako napríklad konkurečná strojová metóda.

Nikto…

ľahké čistenie kobercovNikto zo spoločnosti A SERVIS LIPKA nezastiera, že cenová hladina strojového spôsobu čistenia býva o niečo vyššia ako extrakcia, resp. ďalšie podobné systémy. Treba však jedným dychom dodať, že strojový spôsob ponúka nielen vyššiu účinnosť, kvalitu a precíznosť. Ale voči kobercu a jeho štruktúre je v každom ohľade ohľaduplnejší a šetrnejší.

Zákazníkom našej firmy sú preto ponúkané vyspelé, technologicky modernejšie postupy. Ktoré vedú pri každej objednávke ku kvalitatívne jednoznačným výsledkom. Základ týchto faktov tvorí nielen progresívna technika, overený pracovný postup a účinná chémia. Ale v prvom rade naši pracovníci – skúsení a odborne zdatní špecialisti. 

Koniec-koncov, aj to je jeden z dôvodov, prečo A SERVIS LIPKA nepočíta s prácou brigádnikov alebo sezónnych pracovných síl. Náročná práca, ktorú zaškolení a skúsení zamestnanci firmy pre našich klientov odvádzajú, potrebuje skrátka niečo viac, ako len nadšenie amatéra a snahu splniť zadanú úlohu.

Spojenie…

najlacnejšie čistenie kobercovSpojenie ľudských kvalít, praktických skúseností a vysokej odbornosti preto našej spoločnosti umožňuje, aby každá zákazka priniesla zákazníkovi maximum spokojnosti, kvalitný výsledok a bezkonkurenčnú kvalitu. Ošetrovanie každého koberca začíname „spojenými silami“ výnimočne efektívnej chémie a modernej tehchniky.

Techniku v našom prípade reprezentuje vysokovýkonný jednokotúčový stroj s rotačnými kefami, ktorý do tela koberca systematicky aplikuje roztok unikátnej chémie. Táto čistiaca metóda pritom pracuje až v samotnej štruktúre koberca, čo tvorí prvý a základný predpoklad pre spokojnosť zákazníka a perfektný koncový výsledok.

S výdatnou pomocou oboch týchto zložiek – stroj a chemický roztok – čistíme potom koberec tak dlho, pokým nie sú dokonale odstránené všetky nečistoty z povrchu aj hĺbky textílie. Koberec je týmto sústredeným postupom zbavený nielen špiny. Ale tiež mikroorganizmov, alergénov aj roztočov. Na konci tejto etapy sa preto dá považovať aj za vydezinfikovaný. Po vyčistení strojovou metódou býva koberec a jeho vlas naviac prevzdušnený, štruktúra sa celkovo zodvihne a plocha získa naspäť stratený objem, hebkosť aj vzhľad.

Potom…

lacné čistenie kobercovPotom príde na rad výkonný trojmotorový vysávač. I napriek extrémnemu výkonu je voči kobercu šetrný a nepoškodzuje ho. Vďaka svojej sacej sile, dokáže z koberca odstrániť zvyšky čistiacej peny, uvoľnené nečistoty, roztoče i alergény. Zároveň s prehľadom odsaje i prebytočnú vodu a vlhkosť. Koberec tak na konci zákazky ostáva bezmála suchý.

Táto výhoda je v porovnaní s extrakčným spôsobom ešte zaujímavejšia. Počas extrakčného čistenia sa totiž do koberca dostáva priveľa vody, ktorý zastaraná technológia nedokáže z koberca dostať. Klient preto musí čakať aj celé hodiny, kým celý koberec vyschne.

Navyše, pri extrakcii sa z koberca vyplaví aj veľa nečistôt, ktoré sa dostatočne neodstránia a preniknú na povrch. Po úplnom vyschnutí koberca sa potom premenia na nevzhľadné škvrny, ktoré vyskáču na ploche a zničia očakávania klienta.

Takže…

údržba koberceTakže porovnanie hĺbkovej strojovej metódy spoločnosti A SERVIS LIPKA a klasického „tepovanie,“ či extrakčného postupu je celkom jednoznačné. Okrem strojového čistenia nie je dnes na trhu dostupná metóda, ktorá dokáže koberec nielen vyčisitiť, ale doslova zrenovovať.

Spoločnosť A SERVIS dokáže vďaka tejto jedinečnej metóde odstrániť aj dobre známe „vychodené uličky“ na ploche koberca, oživiť a napriamiť jeho poľahnutý vlas, zlikvidovať nečistoty až v samej podsade textílie alebo precízne a profesionálne zjednotiť vzhľad plochy. Tieto výhody extrakčné čistenie zákazníkom ponúknuť nemôže.

Dôkazom…

starostlivosť o svetlý koberecDôkazom schopností a kvalít našej strojovej metódy bolo aj nedávne čistenie koberca v byte mladých manželov. Matka si totiž všimla, že deti namiesto papiera používali vo svojej izbe rovno koberec. Takže fixkami ho poriadne poznačili. Ale vďaka nášmu postupu a systému práce sme kobercu v detskej izbe vrátili jeho pôvodný vzhľad a rodinu zbavili veľkej starosti.

Naše strojové čistenie tak zákazníkom upratovacej a čistiacej spoločnosti A SERVIS LIPKA prináša nielen špičkovú a jedinečnú kvalitu odovzdanej práce. Ale tiež veľmi účinnú dezinfekciu celého koberca, profesionálny prístup a klientskú ústretovosť. A to v každom jednom kroku spojenom s plnením prijatej objednávky.

Čistenie Bratislava, Koberce

Voda z pračky nám bezmála zničila koberec. „Strojové tepovanie kobercov, čistenie sedačiek Bratislava

Čistenie Bratislava, KoberceKým sme ešte žili v starom byte išlo skôr skôr o provizórium, takže som veľa vecí v interiéri neriešila a nechávala ich bokom. Pravda, občas ma vytáčali kadajaké detaily a nepraktické drobnosti, no vždy som sa utešovala víziou, že jedného dňa sa všetko zmení. Nový byt bude konečne to pravé, po čom nám duša piští.

Nakoniec sme sa obaja dočkali a držali v ruke lesklé, nové kľúče. Bol to pocit, ktorý sa ťažko popisuje, no tí, čo ho už majú za sebou veľmi presne vedia, čo mám na mysli. Tá zmes býva prudko výbušná a človek na tú jedinečnú silu nikdy nezabudne. Jej poznávacím znamením je taktiež more nápadov, riešení a snahy dosiahnuť svoje priority.

V tomto smere som – ako žena – vlastne mala veľké šťastie, keďže manžel si na vzhľad interiéru, jeho zariaďovanie a všelijaké detaily príliš nepotrpel. Mal takú staromilskú „testosterónovú“ filozofiu, že za prahom domu, či bytu už ide o výsostné územie ženy, pričom chlap nemá do vecí okolo domácnosti príliš strkať nos.

Aby som veci uviedla na správnu mieru. Nerobila som len to, čo ma napadlo. Vždy sme sa riešení dohodli, aj keď muž takmer nikdy nespochybňoval moje návrhy a nápady. Napokon, ako chemik potreboval iba kúsok súkromia pre svoju knižnicu, stôl a počítač.

Keď sme sa konečne zabývali, bola som šťastná a spokojná, aj keď ma trochu trápila práčka. Vďaka pohodlnej vani sa nám už do kupeľne nezmestila, takže sa stala súčasťou kuchynskej linky. A keďže v celom byte som chcela mať koberce, ležal jeden z nich aj v kuchyni. Milujem totiž chodiť na boso a koberce sú na túto zábavku ako stvorené.

Tepovanie sedačiek, kobercovJedného dňa…

Jedného dňa sa mi však táto maličká životná radosť dosť nepekne vypomstila. Bola sobota, manžel bol ako obvykle vo firme a ja som si postupne odškrtávala svoje domáce povinnosti. Okrem iných, bežných „rozptýlení“ mi v kuchyni brbotala i práčka, takže  – ako sa o nás ženách vraví – môj multitasking bežal na plné obrátky.

Zrejme som ale precenila množstvo práce v jednom okamihu, a trest na seba nenechal čakať. Dvierka práčky som zatvorila asi narýchlo a trochu ledabolo, takže množstvo rozpenenej a kalnej vody skončilo na našom kuchynskom koberci. Mala som pocit, že sa mi to len sníva. Po prvom škaredom zahrešení mi neostalo nič iné, ako celú haváriu dajako zvládnuť.

Vedela som, že na tmavom koberci mi ostanú nepekné fľaky od vody a pracieho prášku. Čistenie mi ale veľmi nepomáhalo. Manžel sa ku mne večer pridal tiež, no výsledok za veľa nestál. Medzičasom som však skúsila obvolať všetky kamošky, či reku nepoznajú dobrú firmu, ktorá vie takto „nabúraný“ koberec vyčistiť.

To podstatné, čo som sa od nich dozvedela, bolo varovanie, že si mám pri voľbe dávať hlavne pozor na firmy, ktoré čistia extrakčnou metódou. Koberec síce relatívne vyčistia, o to pokoj, no nie je to žiadna sláva. A jedna z nich dodala, že to vyzerá ako lepšie tepovanie.   

Keďže som už veľká a dospelá, rozhodla som sa, že web to istí. Nielenže ma zorientuje v probléme čistenia kobercov, ale dozaista mi pomôže nájsť aj meno firmy, či skôr synonymum pre dokonale čistý koberec. Vedela som jedno. Začnem hľadať podľa ohlasov iných klientov, keďže sa takto nemôžem pomýliť.

Tepovanie sedačiek, kobercovA mala som pravdu…

A mala som pravdu. Netrvalo dlho a spomedzi rôznych firiem sa začalo jedno meno vynárať častejšie ako tie ostatné. Upratovacia a čistiaca spoločnosť A SERVIS LIPKA mi ponúkla nielen „super kompas“ v oblasti rôznych metód čistenia, ale jej meno, kvalitu práce a prístup, oceňovalo množstvo firiem, bežných domácností, inštitúcií a rôznych organizácií.

Takže som vedela, že už ďalej hľadať nemusím, no poďme pekne po poriadku. Upratovacia a čistiaca spoločnosť A SERVIS LIPKA patrí už dvadsať rokov k lídrom trhu v oblasti takýchto služieb, pričom si v danej branži vybudovala skvelé a cenené meno nielen v Českej republike, ale tiež na Slovensku, v Rakúsku a Nemecku.

Vďaka mimoriadne vysokým nárokom na seba, svojich zamestnancov, výslednu kvalitu aj používanú technológiu, sa firma A SERVIS LIPKA vlastne časom stala synonymom dokonale čistého, nadýchaného a vydezinfikovaného koberca.

Prirodzene, že okrem kobercov a ich ošetrovania má pre zákazníkov aj ďalšie služby, ktoré sa týkajú upratovania a čistenia. Medzi ne patrí umývanie a leštenie okien, sklenených plôch, výloh a výkladov. Ďalej tu nájdeme aj čistenie podláh, čalúneného nábytku, ale tiež odborné odstraňovanie, resp. prevencia plesní a graffiti.

Pri čistení kobercov a podláh, spoločnosť A SERVIS zákazníkom ponúka jedinečnú čistiacu metódu, známu ako hĺbkové strojové čistenie. Tento technicky efektívny a účinný systém využíva spojenie jednokotúčového stroja s mechanickými rotačnými kartáčmi. Počas procesu čistenia rozhoduje najmä silný prítlak a následné tlakové vysatie koberca.

Progresívnosť a kvalita tejto čistiacej metódy sa dá v obecnej rovine charakterizovať dvoma slovami: efektívnosť a účinnosť. Práve hmatateľný obsah týchto dvoch slov, ktorý sa denne mení do podoby čistého a vydezinfikovaného koberca, umožňuje firme A SERVIS dosahovať jasné úspechy a preukázateľné výsledky.

 

Koberce, sedačky čistenieFirma – už od samého začiatku…

Firma – už od samého začiatku – považuje za dôležité a potrebné, aby každý zákazník spoznal prednosti a charakteristiky strojovej hĺbkovej čistiacej metódy a dokázal ich presne porovnať s inými spôsobmi ošetrovania kobercov, predovšetkým s tzv. extrakčnou metódou čistenia. Práve tento čistiaci postup je ešte stále, aj skupinou klientov, vnímaný ako istý druh „klasiky,“ pričom tomu nezodpovedajú jeho výsledky, kvalita, a najmä účinnosť.

Extrakčné čistenie tak môžeme prezentovať ako neúčinný, morálne aj technicky zastaraný a neefektívny systém, ktorý sa – žiaľ – ešte stále uchádza o priazeň zákazníkov. V prípade, že ju získa, býva výsledok žalostný, klient rozčarovaný a koberec zrelý na nové čistenie.

Dlhodobé skúsenosti a preukázateľné nevyhovujúce výsledky extrakčného čistenia bývajú jednoznačným dokladom, že tento spôsob ošetrovania koberca sa na hĺbkové čistenie v žiadnom prípade nehodí. Aj preto konečné výsledky zákazníkom spôsobujú zbytočné komplikácie, ďalšie finančné náklady, a najmä stratu dôvery v odborné čistenie.

Zrejme tým najhorším „poznávacím znamením“ obecnej nekvality systému extrakčného čistenia, bývajú odpudivé škvrny a fľaky, ktoré na ploche vznikajú, a to dokonca až po ukončení samotného čistenia. Zastaraná technológia extrakcie totiž koberec ani nečistí, skôr sa o to len vizuálne snaží.
 
O čo teda pri extračnom čistení ide? Postup je vcelku prostý. Na koberec sa vďaka činnosti stroja, tzv. extraktora, dynamicky nastrieka roztok vody a čistiaceho prípravku. Vzápätí sa však takto „zmáčaný,“ resp. „čistený“ koberec obratom aj povysáva, a to druhou, funkčnou stranou extraktora.

Čistenie sedačiek, kobercovTakže celý oblúk, či proces extrakčného čistenia sa udeje iba v jednej, jedinej fáze, a to za veľmi krátky časový úsek. Logický záver? Tento postup je z pohľadu kvalitného čistenia, tým skôr, hĺbkového, celkom nedostatočný. Povedané inak. Samotná kvalita extrakčného čistenia je tak vymedzená najmä dĺžkou stroja.

 

Extrakčné čistenie…

Extrakčné čistenie je tak len prostým máčaním koberca chemickým roztokom, takže celý postup sa deje len povrchu textílie, teda vyslovene povrchne. Technologicky je preto celkom nemožné vyčistiť akýkoľvek koberec do hĺbky a precízne. A hovoriť o dajakej úrovni kvality, či finálnej hygiene koberca, prípadne o jeho vydezinfikovaní, nemá zmysel.

Pre spoločnosť A SERVIS LIPKA nie sú takto „vyčistené“ koberce žiadnou novinkou. Veľa ráz totiž bola zákazníkmi požiadaná, aby koberec po extrakcii znovu oživila a odstránila všetky vzhľadové a kvalitatívne nedostatky, ktoré mu spôsobila práve zastaraná technológia, nízka účinnosť a nulová efektivita.

Aj preto je potrebné celkom jasne povedať, a pritom podčiarknuť, že extrakčné čistenie nemá potenciál, aby koberec vyčistilo hĺbkovo, resp. vyčistilo vôbec. Namáčať vrchnú vrstvu vodou a saponátom len preto, aby sa vzápätí táto mokrá plocha vysala, vyznieva skôr ako virtuálna snaha o čistenie, ktoré sa však nikdy neuskutoční, lebo principiálne nefunguje.

Pre objektivitu danej témy sa patrí jedným dychom zdôrazniť, že hĺbková strojová metóda má pri čistení kobercov tiež svoje technologické limity. Dajme tomu, že bola klientom zaviazaná, aby mu vyčistila koberec, ktorý nebol odborne, prípadne laicky, ošetrovaný už niekoľko rokov. V tomto prípade odborne hovoríme o tzv. vyčistiteľnosti koberca.
 
Takýto koberec býva znečistený do takej miery, že jeho dokonalé, kvalitatívnymi štandardami firmy Čistenie Bratislava, Koberce, podopreté vyčistenie, už nebýva technologicky možné. Strojová metóda síce zase zaberie, koberec bude viac-menej ok, bude sa dať normálne užívať, no to, čo A SERVIS klientom odovzdáva po každom čistení, teda špičkovo vyčistený, hebký a voňavý kus koberca, sa v tomto prípade nestane.

Čistenie sedačiek, kobercov

Ak si zákazník zvolil extrakčné čistenie ide o jeho slobodnú voľbu, a tú treba vždy plne rešpektovať. No klient má právo zároveň vedieť, že jediné, čo sa v tomto smere ráta je skutočnosť, aby príliš nízka a málo dôveryhodná cena neprebila výslednú kvalitu. Firma A SERVIS LIPKA preto nezastiera, že jej ceny sú o niečo vyššie ako priemer. Za týchto podmienok však klient dostáva podstatne viac, ako keď vsádza na „ľudové a ústretové ceny.“

 

Je treba zdôrazniť…

Je treba zdôrazniť, že spojenie ľudských kvalít zamestnancov, skúsenosti a odbornosti firme A SERVIS dovoľuje, aby čistenie poskytovalo skvelé výsledky a stabilne vysokú kvalitu. Účinnosť strojovej metódy previazaná s vysokou efektívnosťou a ochranou kobercov, tak predstavuje jeden zo základných prvkov celkového úspechu.  

Práca pri čistení koberca začína preverným spojením techniky a chémie. Začína teda pracovať výkonný jednokotúčový stroj s rotačnými kefami a unikátny čistiaci prostriedok. Do koberca sa pritom systematicky aplikuje špičková chémia. Čistenie prebieha až v samotnej hĺbke koberca, čo je základom pre finálne dobrý výsledok.

Chémia a kotúčový stroj pracujú tak dlho, kým z koberca neodstránia všetky nečistoty. Koberec sa okrem nečistôt zbaví tiež alergénov, roztočov a mikroorganizmov. Po vyčistení strojovou metódou býva koberec naviac riadne prevzdušnený, jeho tkaná štruktúra sa vzpriami a celá plocha získa späť stratený objem.

Tepovanie kobercov, sedačiek

Nasleduje podiel dôležitej práce výkonného trojmotorového vysávača. Napriek sile a výkonu je voči kobercu maximálne šetrný a nepoškodí ho. Vďaka svojej sacej energii dokáže z koberca odstrániť zvyšky peny, uvoľnené nečistoty, alergény aj roztoče. Zároveň odsaje i ostávajúcu prebytočnú vodu a vlhkosť.

Iba poznámka k vode. Zastaraná a nevýkonná technológia extrakčného čistenia ju ale z hĺbky koberca nijako účinne odstrániť nedokáže. Preto musí klient – celkom nedobrovoľne a prekvapne – čakať, kým sa plocha dostatočne nevysuší, čo tvrdo zráža výsledok tohoto druhu čistenia o ďalší level nižšie.  

V tomto ohľade ešte jedna dôležitá myšlienka k extrakcii. Bolo povedané, že pri čistení touto metódou sa do koberca dostane priveľa vody. Počas dlhého, pomalého sušenia sa tak nedokonale odsaté nečistoty vyplavia na povrch, kde postupne začnú vytvárať škaredé fľaky a škvrny, ktoré na koberci ostanú a dokonale ho znečistia.

 

Používaný čistiaci stroj…

Tepovanie kobercov, sedačiekPoužívaný čistiaci stroj – extraktor – skrátka nemá dostatok výkonu, technologických kvalít a účinnosti, aby si s touto veľkou komplikáciou poradil. Aj tu sa nakoniec ukazuje, že táto čistiaca metóda je dávno za zenitom a neposkytuje primerané možnosti a parametre. Najsmutnejšie býva, že veľa zákazníkov si tieto očividné mínusy nepripušťa. A vynakladá svoje peniaze za službu, ktorá mu skrátka neprináša očakávaný výsledok.

Po týchto slovách a riadkoch bolo celkom jasné, že extrakčné čistenie mi za žiadne problémy nestojí. Ani keby sa konalo s viac ako polovičnou zľavou. A tak som zodvihla telefón a dohodla si čistenie nášho kuchynského koberca so spoločnosťou A SERVIS LIPKA.

Ľudia z A SERVIS-u veľmi príjemní a ochotní, takže sme sa na čistení, cene a termíne dohodli naozaj rýchlo. Po niekoľkých dňoch sa u nás v kuchyni objavila dvojica usmiatych. A sympatických pracovníkov, ktorí bez dlhých rečí spustili svoj stroj a začali s čistením.

 

Strojové čistenie kobercovPri pohľade na tú masu kovu. A jeho viditeľnú silu som trochu zaváhala, či koberec nepoškodí, ale boli to zbytočné obavy. Páni mali tento výkonný, účinný stroj doslova „pod kožou,“ takže postupovali systematicky, pohodovo a vytrvalo. Keď svoju prácu skončili, mala som zo všetkého ten najlepší pocit.

Koberec doslova žiaril, bol hebký, vláčny a príjemne voňal. Po vode z práčky nebolo ani pamiatky, žiadne fľaky, mapy, ani stopy po mydle. Skrátka a jednoducho: skvelá práca v réžii profesionálov, ktorá klientovi prináša spokojnosť výsledkom a špičkovou kvalitou.

Ak teda aj u vás doma, či vo firme, potrebujete vrátiť kobercom ich pôvodný vzhľad. A eleganciu, stačí osloviť spoločnosť A SERVIS LIPKA. Všetko ostatné môžete pokojne nechať na ich profesionalite, odbornosti a prístupe. A môžem vám s tým najlepším pocitom garantovať, že budete spokojní. Práve tak, ako sme boli spokojní aj u nás doma.  
 

 

 
 

 

Čistenie Košice, Koberce

Kiwi džús z koberca odstránili profesionáli ze „Strojového tepovania a čistenia kobercov a sedačiek Košice

ako vyčistiť koberecNašu firmu sme s priateľmi vybudovali takmer z ničoho. V tom čase sme mali akurát o pár rokov menej, veľa chuti, mnoho odvahy, a ešte viac zdravej, mladíckej drzosti. Rozbehnúť firmu, ktorá má v oblasti IT biznisu za sebou sotva rok profi skúseností, bolo teda viac ako trúfalé, ba takmer samovraždené.

Aby som však láskavého čitateľa napravil na správnu cestu. Všetci traja máme za sebou viac rokov štúdií a praxe priamo v Štátoch, takže zamotané pozadie, mechanizmy aj všetky nástrahy takéhoto biznisu nám boli v istom zmysle známe a vedeli sme, čo s nimi.

Hovorí sa, že odvážnemu šťastie praje, a tak sme dnes spoločnosťou, ktorá má vlastný areál, iks áut a podobné množstvo zamestnancov. Po pravde, nesťažujeme si, lebo práce máme stále dosť, často nad hlavu. Samozrejme, že tlak neustáva a zo všetkých býva strán enormný, pričom konkurencia zo zásady nikdy nespí. A SERVIS LIPKA, s.r.o.

Zhruba…

čím vyčistiť koberecZhruba pred rokom sme však úspešne dokončili aj moderné sídlo spoločnosti, kde funguje vedenie, celé ofis zázemie a všetko ostatné, čo si zdravie firmy vyžaduje. Pracujeme v podstate non-stop, keďže špecifické IT produkty, ktoré vyvíjame sú pre mnohé organizácie u nás aj vo svete životne dôležité.  

Prirodzene, že takéto tvorivé úspechy neostávajú bez odozvy. Takže z času na čas sa na našom prahu zjaví kupec, vážny záujemca, ktorý chce z našej firmy urobiť časť svojej. Nehovorí sa mi to ľahko, ale zatiaľ o podobné sobáše záujem nemáme, keďže sme presvedčení, že na takto závažný krok je ešte stále dosť času a priestoru.

Koniec-koncov, nedávno sa podobná návšteva uskutočnila a mala dosť nečakaný koniec, ale o tom neskôr. Ohlásili sa nám niekoľkí priatelia z USA, ktorí už dlhšie prejavovali ozaj seriózny záujem spojiť obidve firmy do jedného celku. Prirodzene, takýto záujem nás celkom potešil, takže sme sa stretnutí dohodli veľmi rýchlo.

Podrobnosti…

ako odstrániť škvrny na koberciPodrobnosti vynechám, keďže v tomto ohľade nie sú dôležité. Dva dni uplynuli ako voda. Keď sa všetko skončilo, sedeli sme v zasadačke už len my traja a preberali detaily. Neviem, ktorý z nás s tým prišiel, ale pôsobilo to trochu od veci. Podľa jeho slov si vraj počas návštevy všímal – okrem iného – aj koberce v budove. Naznačil nám, že sme sa v tomto smere ako firma práve nevytiahli.  

Len čo to dopovedal, naša mladá sekretárka sebou sekla na koberec, a pritom vyliala aj takmer plný džbán kiwi džúsu. Skrátka, dievča bolo po chrípke vyčerpané. Takže sme ju poslali domov, ale s kobercom to bola iná káva. Zrazu ma napadlo, že pri čistení jedného koberca by sa mohli zviezť aj všetky ostatné z budovy. Chcelo to len skúsených profíkov, ktorí tento nápad na úrovni zrealizujú. 

Ráno ku mne nabehol správca budovy a dostal úlohu nájsť firmu, ktorá nielenže splní zadanie, ale všetko zvládne na špičkovej úrovni. Aha, ešte som to asi nepovedal. Ja, aj moji dvaja priatelia sme vyznávačmi perfektne odvedenej roboty, a to aj tej naoko, bezvýznamnej. Takže koberce mali získať tú najvyššiu kvalitu ošetrenia.

Vďaka…

starostlivosť o svetlý koberecVďaka správcovi budovy sa mi pomerne rýchlo sa dostal do rúk kontakt na firmu A SERVIS LIPKA, ktorá v obore upratovacích a čistiacich služieb údajne patrí na samotný vrchol. Dokladajú to aj desiatky pozitívnych odporúčaní, dobrých a kladných recenzií a všemožných poďakovaní. Takýto začiatok sľubuje zaujímavé možnosti, pomyslel som si.

Niežeby som nemal more inej, dôležitej roboty, ale večer mi to doma nedalo a klikol som na web, nech sa reku zoznámim z činnosťou a službami A SERVIS trochu bližšie. Napokon, tento zámer mal aj iný, viac-menej obchodný účel. Už dlhšie sme totiž hľadali špičkovú spoločnosť, ktorá by sa o našu novú budovu a jej čistotu profesionálne starala, takže táto príležitosť sa vlastne celkom hodila.

Takže tu je taký menší, krátky súhrn toho, čo som sa o firme A SERVIS LIPKA dozvedel. A poviem na rovinu, bol som so všetkýmu zisteniami nadmieru spokojný. Spoločnosť má s čistením kobercov a ich údržbou už viac ako dvadsať rokov profesionálnych skúseností, čo vypovedá o mnohom.

Odborne…

údržba koberceOdborne vyškolení zamestnanci si dokážu poradiť nielen s kobercami, ale aj s podlahami z dreva, linolea, kameninovými dlažbami alebo plávajúcimi podlahami. Firma koberce ošetruje výlučne metódou strojového čistenia. Základom je použitie špičkovej techniky a moderných technológií, ktoré riadi skúsený personál.

Pri čistení kobercov a podláh firma využíva výhradne kotúčový čistiaci stroj. Práve toto výkonné technické zariadenie a jeho precízne používanie, predstavuje zásadný rozdiel oproti zastaranej extrakčnej metóde čistenia kobercov, ktorá sa na trhu ešte stále drží.

Odborníci tento spôsob čistenia kobercov už dlho považujú za zastaraný. Prirodzene, že firmy, ktoré ho realizujú sa však neustále snažia trhy presvedčovať, že v podstate ide o finančne prístupnú, kvalitatívne celkom primeranú a vo výsledku  trvalo obľúbenú metódu čistenia kobercov.

Realita…

lacné čistenie kobercovRealita býva ale poriadne odlišná. Extrakčná – nazýva sa aj mokrý spôsob – metóda čistenia ako profesionálny spôsob ošetrovania podláh a kobercov je už dlhé roky „out.“ Technológia, ktorú zákazníkom ponúka je skrátka neúčinná, neefektívna a značne nešetrná.

Samozrejme, že na prvom mieste tohoto čudného a zamotaného klbka stoja zase len peniaze. Firma, ktorá s extrakčnou metódou pracuje, tak veľmi rada svojho budúceho klienta presviedča, že čistením koberca z jej rúk získa jednoznačne najlepší pomer kvality a ceny.

Žiaľ, pre klienta to býva veľká škoda a škola, že takéto „úspory“ nijako nevyvažujú nepodarený výsledok a jeho nepresvedčivú kvalitu. Na konci čistenia totiž zisťujú, že ich koberec býva fľakatý, pridlho vlhký, vonia po mláke, ale avizovaná „skvelá čistota a dokonalá hebkosť“ sa stále nekonajú.

Logicky…

najlacnejšie čistenie kobercovLogicky sa tak neraz stáva, že príde aj na rozhorčené, často podráždené reklamácie sklamaných zákazníkov. Povrch extrakciou „vyčisteného“ koberca totiž býva až tak nevzhľadný, že sa klient musí napokon odhodlať k novému čisteniu, ktoré ešte môže celú hrozivú  situáciu ako-tak zachrániť. 

Na druhej strane spoločnosť A SERVIS vníma svoje služby ako záväzok kvality daný každému klientovi. Aj preto robí pri každej objednávke všetko preto, aby zákazníci dostávali nielen vysokú a stabilnú kvalitu, ale aby v plnej šírke vnímali ústretový, otvorený prístup a precíznosť vykonávanej práce.

Po dvadsiatich rokoch firma patrí medzi popredné firmy na trhu, ktoré svoj systém práce  a používané technológie neustále inovujú. Takže tým výrazne zdokonaľujú svoje pracovné postupy. Aj preto Čistenie Košice, Koberce patrí medzi najprogresívnejšie firmy v tejto oblasti.

Hlavný…

ľahké čistenie kobercovHlavný prvok firemnej práce predstavuje špičková technika. Strojové hĺbkové čistenie patrí medzi najmodernejšie spôsoby ošetrenia kobercov. Jeho podstatnou technickou súčasťou je zhruba pätdesiat kilogramov vážiaci tlakový kotúčový stroj, ktorý pri čistení využíva unikátny a vysokoúčinný chemický prostriedok.

Metóda strojového čistenia kotúčovým strojom odráža najnovšie možnosti odborných poznatkov a technológií v danej oblasti. Vďaka trvalej snahe ponúkať svojim zákazníkom iba tie najlepšie a najprogresívnejšie riešenia, uvádza firma A SERVIS LIPKA takéto poznatky do všednej praxe bez meškania.

Pri priamom porovnaní hĺbkového strojového čistenia a extrakčnej metódy je možné zistiť niekoľko pozoruhodných skutočností. Napríklad, extrakčný proces čistenia začína tým, že sa do koberca vpraví roztok teplej vody a chemického prípravku. Stroj, nazývaný tiež extraktor, následne vytvára na ploche koberca penu.

Pena…

rýchle čistenie kobercovPena sa vzápätí – tým istým strojom – odsaje, čo by malo viesť k odstráneniu aj uvoľnených nečistôt. Žiaľ, tento postup zasahuje len povrchové vrstvy koberca a do hĺbky sa nikdy nedostáva. Z pohľadu odborníka a technologických postupov je možné tento fakt považovať za kľúčový a rozhodujúci. 

Povedané inak, proces extrakčného čistenia sa udeje len v jednej fáze. Z prednej časti extraktora, teda z hubice, sa na koberec strieka čistiaci roztok, pričom už zadná časť stroja koberec vysáva. Aj pre laika musí byť zrejmé, že ide len o povrchové čistenie, ktoré nedokáže koberec vyčistiť hĺbkovo, tým skôr,  celý koberec vydezinfikovať.

Pre objektívnosť všetkých faktov, treba zdôrazniť, že extrakčné čistenie navyše pracuje s mnohými, „vrodenými“ nedostatkami. Slabá účinnosť a iba veľmi priemerný výkon sacieho zariadenia samotného extraktora sú príčinou, že po ukončení tejto práce uviazne v koberci priveľa vody, čo prináša ďalšie problémy.

Bežným…

hĺbkové čistenie kobercovBežným, ale vysoko neštandardným riešením býva trpezlivé čakanie, kým sa voda sama vysuší. Podľa konkrétnych podmienok môže trvať až niekoľko hodín. Prirodzene takto sa proces čistenia neúmerne predlžuje a extrakčný postup sa stáva málo komfortným. 

Toto sušenie koberca ale generuje ďalšiu, dosť závažnú komplikáciu. Uvoľnené nečistoty síce vďaka pene vyplávu na povrch koberca, ale odtiaľto sa už nedostanú, keďže sací výkon celého zariadenia na skrátka nestačí. Jasne sa tak ukazuje, že extrakčný spôsob neposkytuje zo svojej podstaty dostatok kvality a záruk efektívnosti.

Skúsme sa teraz venovať systému čistenia, ktorý zákazníkom ponúka spoločnosť A SERVIS LIPKA. Tento praxou overený postup od samého začiatku smeruje k precíznemu, kvalitnému, a samozrejme, úspešnému výsledku. Spôsob hĺbkového strojového čistenia sa dlhodobo plne osvedčil a prináša skvelé výsledky.

Ako…

dezinfekčné čistenie kobercovAko tento postup čistenia vyzerá? V prvom rade sa na plochu koberca aplikuje špeciálna, veľmi účinná chemická látka od nemeckej firmy Bosch RTS. Prípravok sa mechanicky zapracúva priamo do štruktúry koberca, pričom svoju nezastupiteľnú úlohu začína plniť výkonný kotúčový stroj s rotačnými kefami.

Uvedený chemický prípravok – v podobe hustej peny – dokáže postupne uvoľniť všetky druhy nečistôt, ale tiež zdraviu škodlivé alergény, roztoče a mikroorganizmy. Podstatné však je, že celý koberec je takto dokonale vydezinfikovaný, čo iné metódy čistenia nezvládnu.

Po skončení tejto fázy môžu špecialisti A SERVIS LIPKA začať s finálnym vysávaním vyčistenej plochy. Zariadenie, ktoré na tento účel firma používa je od všedného vysávača už na prvý pohľad výrazne odlišné. Trojica výkonných motorov, ktorými vysávač disponuje, má sily a energie  na rozdávanie.

Vďaka…

strojové čistenie kobercovVďaka precíznemu vysávaniu sa celý koberec systematicky zbavuje nielen zvyškov aktívnej peny, prirodzene aj so všetkými uvoľnenými nečistotami, ale tiež nepríjemných roztočov, alergénov a ostatnej mikroskopickej fauny, ktorá zdraviu v žiadnom smere neprospieva.

Po tomto systéme čistenia ostáva koberec klienta dokonale čistý a vydezinfikovaný. Dá sa pokojne a bez rizika využívať aj v citlivom prostredí s trvalou prítomnosťou detí, seniorov, chorých alebo domácich zvierat. Tieto výhody a prednosti preto oceňujú zdravotnícke alebo sociálne zariadenia, a to v čoraz väčšej miere.

Spomínaný trojmotorový vysávač si však, popri uvoľnených nečistotách a mikroorganzmoch, dokáže suverénne poradiť aj zvyškami použitej vody a prítomnej vlhkosti. Aj preto býva koberec ošetrený firmou A SERVIS na konci čistenia už takmer suchý a dá sa bez dlhého čakania pohodlne používať.

Po…

cena čistenie kobercovPo uvedených argumentoch je jasné, že extrakčná metóda nie je, ba nikdy nebola, pre firmu A SERVIS LIPKA a jej strojové čistenie plnohodnotnou konkurenciou. Vďaka svojim technickým a zásadným technologickým obmedzeniam, ktoré tvoria neprekonateľné limity celého systému, nedokáže do hĺbky vyčistiť žiadny koberec.

Na čistení všetkých kobercov v našej firme sme boli so spoločnosťou A SERVIS LIPKA dohodnutí rýchlo a komplexne. Firma bola voči našim požiadavkám aj nárokom maximálne ústretová. Takže čistili cez víkend, aby pri práci nebola rušená väčšina našich zamestnancov.

Aj…

kde nechať vyčistiť koberecAj tento fakt prispel k celkovej kvalite odvedenej práce. Spoločnosť A SERVIS skrátka dodržuje a ctí proklientský prístup a robí všetko preto, aby zákazník stál na prvom mieste. Prirodzene, že tým najpodstatnejším prvkom zákazky bol a bude finálny výsledok. V našom prípade sa tak dá popísať jediným slovom – vynikajúci.

S kvalitou a čistotou kobercov sme boli veľmi spokojní. Koberce boli nielen čisté a voňavé, ale hebké a vláčne, presne tak, ako keď sa kládli po prvý raz. Napokon o spokojnosti svedčí aj zmluva medzi oboma spoločnosťami. Myslím, že každý rozumný profesionál by mal využívať služby iného profesionála, keďže obaja sledujú jeden cieľ – dobré meno firmy, spojené s maximálnou úrovňou kvality a spokojnosti svojho zákazníka.