Graffiti, odstraňovanie Bratislava

Graffiti pri vchode do hodinárstva dostalo natrvalo stopku. Čištenie grafftitov Bratislava

Pre mnohých býva graffiti na stene domu, či firmy v prvom rade poškodzovaním majetku, dôvodom k spravodivému a nečakanému hnevu alebo akútnym riešením uzavretej poistky. Niet sa čo čudovať, tento prejav vandalizmu a neúcty voči veciam druhého, sotva možno vnímať iným spôsobom.

Sú však…

cena odstránenie graffitiSú však situácie, kedy graffiti poškodí nielen samotný majetok, ale nečakane zraní aj city a vzácne spomienky majiteľa. Zdá sa vám to zbytočne melodramatické? V našej upratovacej a čistiacej spoločnosti A SERVIS LIPKA sme však podobné situácie zažili, a to neraz. Jedna z podobných sa odohrala celkom nedávno. Ozvala sa nám známa hodinárska firma z nášho mesta. Jej majiteľ, veľmi šikovný a skúsený majster, ktorý sa stará aj o mestské hodiny, nás prosil, či si nenájdeme čas. A neprídeme mi dať do poriadku fasádu domu. Ako povedal, dajaká „dobrá sprejerská duša“ im totiž postriekala fasádu takým spôsobom, že na to slušné slová už ani nestačia.ako odstrániť graffiti

 

Treba povedať,…

Treba povedať, že v tom dome žije táto rodina už po celé generácie, keďže dom má viac ako dvesto rokov a patrí k ich hodinárskemu remeslu ako veľká a malá ručička. Sotva sa preto možno čudovať, že graffiti na fasáde neboli iba tie nezmyselné čmáranice na stene. Ale bolestivý úder rodinnej tradícii a kontinuite remesla. Aj keď to zrejme nevyznie celkom adekvátne, lebo naša spoločnosť je na trhu „len“ čosi viac ako dvadsať rokov. Bolo nám celkom jasné, čo pre túto váženú rodinu znamená poničený rodinný majetok. Dom predstavuje nielen symbol jej mena, profesionálnej počím odstrániť graffitivesti, ale najmä odkaz všetkých predkov, žijúcich v jeho múroch.

Hodinársky…

Hodinársky majster nám počas telefonátu prezradil, že sa na nás obrátil po doporučení viacerých dobrých priateľov, ktorí už majú skúsenosť s prácou spoločnosti A SERVIS LIPKA, a to nielen pokiaľ ide o graffiti. Poniektorým sme vraj čistili okná, iným podlahy alebo koberece. Dokonca sa medzi nimi našiel aj pán, ktorého naši pracovníci predčasom zbavili trápenia s plesňami na fasáde rodinného domu. Podobné slová nás skutočne úprimne tešili, keďže spoločnosť A SERnajlacnejšie odstránenie graffitiVIS LIPKA sa venuje všetkým týmto činnostiam už viac ako dvadsať rokov. A vždy na profesionálnej úrovni. Napokon, spokojní zákazníci z Českej republiky, zo Slovenska, ale tiež z Rakúska, či Nemecka, všetky tieto slová jednoznačne potvrdzujú.

Niekoľko úvah…

Niekoľko úvah na tému graffiti. Firma A SERVIS LIPKA sa tomuto kontroverznému fenoménu na našich fasádach a stenách venuje už naozaj veľmi dlho. Súčasná podoba graffiti a jeho vandalské prejavy skôr hnevajú a popudzujú. Je síce pravdou, že graffiti v svojej podstate obsahuje aj pozitívny, umelecký náboj, ktorý je však v našich zemepisných šírkach výrazne potlačený. A tak prevláda predovšetkým neúcta, nekulúrnosť a vandalstvo, a to takmer v každom konkrétnom prejave.

Aj keď…

Aj keď v prípade našej spoprípravky na odstránenie graffitiločnosti vonkoncom neplatí, že „ak nechvália iní, pochváľ sa sám,“ ostáva príjemnou pravdou, že A SERVIS LIPKA bývapovažovaná za jedinú profesionálnu firmu na našom trhu, ktorá garantuje nielen stabilne vysokú kvalitu svojej antigraffitovej metódy, ale zároveň i najnižšiu cenu ponúkaných služieb. Takže našim klientom ponúkame šetrné a odborné odstraňovanie graffiti zo stien a fasád. Vykonávame vysokoúčinné ochranné nátery alebo moderné antigraffiti nástreky. Okrem týchto činností sme zaviedli do života aj projekt komplexnej prevencie v tejto oblasti, známy pod označením Systém čistých budov.

 

A ako je…

A ako je to s odstraňovaním graffiti z rôznych povrchov? Ak ide napríklad o čistenie graffiti z materiálov akými sú mramor, žula alebo teraco, treba mať na pamäti, že farba v spreji si dokáže nájsť cestu až do hĺbky kameňa. Precízne odstránenie spreja a vyčistenie danej plochy, tak býva v mnohých ohľadoch veľmi náročné, dokonca sa často ani celkom nevydarí. Neraz sa potom stane, že na postriekanom kameni sa aj po jeho vyčistení objavia fľaky, ktoré akoby „vyrastali“ z hĺbky materiálu. Bohužiaľ, tento problém možno zvládnuť len s pomocou špecializovanej odborkvalitné odstránenie graffitinej firmy, ktorá použije systém tzv. kryštalizácie kameňa. Farbou postihnutú vrstvu materiálu dokáže brúsením a teplom vyčistiť tak, že graffiti zmizne.   

Na druhej…

Na druhej strane treba tiež vedieť, že počas odstraňovania graffiti na tzv. štruktúrovaných omietkach alebo aj fasádach s bežnejším povrchom, musí klient rátať s nevyhnutnosťou, že napriek opatrnému a systematickému čisteniu sprejovej farby sa čiastočne odstraňuje aj pôvodný fasádny náter. Počas tohoto kroku sa potom pracuje nasledovne. Odborník firmy Graffiti,odstraňovanie Bratislava plochu s graffiti vyčistí tak dôkladne, že z nej ostane len matný, bezfarebný tieň. Na takto vyčistený povrch sa potom aplikuje vopred namiešaná farba, ktorá je takmer identická s pôvodným odtieňom fasády.

Ešte jedna,…

kto odstráni graffitiEšte jedna, vcelku dôležitá myšlienka z každodennej praxe. Neraz sa stáva, že klient pri pohľade na svoju poničenú fasádu rastúci tlak nerozdýcha a rozhodne sa konať. Graffiti preto narýchlo pretrie fasádnou farbou, ktorá ako-tak zodpovedá originálu v nádeji, že sa tým odpudivého sprejerského výtvoru zbavil. Smutnou pravdou však je, že týmto činom problém nevyriešil, iba ho na čas oddialil. Vďaka trvalému vplyvu počasia a nevyhnutným chemickým reakciám sa po istom čase ukáže, že pretreté graffiti začne z plochy fasády opäť pomaly „vystupovať.“Zákazník tak môže jedného dňa – s riadnou dávkou sklamania – pozorovať, že „zmiznutý“ obrázok sa ukázal zase, a často v odpudivejšej podobe ako na začiatku. V sumáre potom klientovi neostane nič iné, len osloviť odbornú firmu, odstránenie graffiti z fasádyktorá graffiti z jeho fasády raz a navždy vymaže.

Dôležitým…

Dôležitým technologickým predpokladom úspešného čistenia akéhokoľvek graffiti sú aj vonkajšie klimatické podmienky. Tieto práce sa preto zásadne uskutočňujú len pri plusových teplotách, ktoré neklesli pod 10 stupňov Celzia. Tak, či onak, aj pri tomto druhu špecifického znečistenia stien a fasád funguje jedna známa a praxou dobre overená poučka. Platí skrátka prosté a výstižné, že každé, aj to najmodernejšie a najkvalitnejšie čistenie býva oveľa lepšie nahradiť premyslenou prevenciou.-Graffiti, odstraňovanie Bratislava

Antigraffiti…odstránenie graffiti z betónu

Antigraffiti ochrana, teda špeciálny chemický náter nielenže účinne zabráni akýmkoľvek novým sprejerským výčinom, ale každú ošetrenú fasádu spoľahlivo ochráni aj pred dopadmi smogu a znečisteného ovzdušia. V tejto súvislosti musíme ešte raz pripomenúť aj vyššie predstavený projekt prevencie spoločnosti A SERVIS LIPKA. Ktorý je známy pod označením Systém čistých budov. Jeho cieľom je flexibilné čistenie fasád a odstraňovanie graffitov previazané s aplikáciou antigraffiti náteru. Tento úspešný projekt zároveň zabezpečuje aj akútny servis pri odstraňovaní nových sprejerských pokusov.

Zopár…

Zopár slov na priblíženie tohoto projektu. Ak naša firma A SERVIS čistila fasádu zákazníka odstránenie graffiti z tehálod graffiti a následne aplikovala antigraffiti náter, môže tento klient počítať s tým, že akékoľvek nové čistenie fasády ho bude stáť už len zlomok ceny. Prirodzenou súčasťou týchto prác býva aj obnovenie prvotného antigraffiti náteru. Jednoznačne sa potvrdzuje fakt, že prevažnej väčšine problémov spojených s odstraňovaním a čistením graffiti sa dá zabrániť využívaním kvalitnej antigraffiti ochrany. Progresívny, účinný systém prevencie je preto tým najvýhodnejším technologickým postupom, ako spoľahlivo ochrániť svoju nehnuteľnosť pred novými pokusmi sprejerov. A zabrániť následnému poškodeniu jej fasád a stien. 

Samotná…

Samotná aplikácia tohoto náteru sa riadi niekoľkými zásadami. Ak ide o hladké plochy, fasáda dostane tri vrstvy náteru. Keď ide o fasádu, ktorá je nerovná alebo viac pórovitá, pracovníci A SERVIS LIPKA nanášajú šesť, často až dvanásť vrstiev. ochrana pred graffitiOchranný náter typu AGO môže ale naša spoločnosť s istotou nanášať aj na podstatne špecifickejšie typy povrchov, napr. marmolit. Pokiaľ ide o fasádny materiál, akým je obľúbený marmolit, býva moderná antigraffiti ochrana viac ako výhodná. Plochy z marmolitu sú totiž na agresívne sprejerské farby obzvlášť citlivé. Pričom je technologicky veľmi zložité, často až nemožné, zbaviť sa ich. Farby prenikajú priamo do hĺbky plochy, a tak bežné čistenie zlyháva. Veľa ráz tieto zložité prípady končia aj  rozhodnutím o potrebe novej fasády.

Značnou…

Značnou výhodou antigraffiti AGO náteru býva jeho „ochota“ priľnúť na takmer všetky druhy povrchov. Jestvujú zhruba tri výnimky, čiže sklo, plochy z polykarbonátu a leštených kovov sa ošetriť AGO náterom nedajú. Zásadou úspešnej aplikácie sú aj tu vhodné klimatické podmienky, takže počas prác nemá vonkajšia teplota klesnúť pod desať stupňov.antigraffitová ochrana O prospešnosti antigraffiti AGO náteru svedčí dlhý zoznam budov a ich fasád v rôznych oblastiach a lokalitách. Často ide o stavby na okraji mesta, objekty stojace v priemyslených štvrtiach. Rôzne stavebné prvky vyťažených ciest a frekventovaných cestných ťahov, mosty, podjazdy, ochranné steny, protihlukové bariéry a podobne. Prirodzene, veľa záujemcov pochádza aj z radov súkromných osôb a podnikateľských subjektov.

V tejto…

V tejto súvislosti by sme radi upozornili, že aplikácia AGO náteru sa pre konkrétneho klienta a jeho nehnuteľnosti spája s garanciou odstránenia nového náteru do 14 dní. Takže, ak boli steny vopred ošetrené AGO náterom, do dvoch týždňov sa naši zamestnaci postarajú o každý nový pokus sprejerov. Napokon, táto služba patrí k zmluve medzi našou spoločnosťou a klientom, a to na území Českej republiky, Slovenska aj Rakúska. Včasné a účinné odstránenie graffitov je dôležité i v spojitosti s prezentovaným firemným konceptom – Systému čistých budov. Samotný koncept sa na trhoch strednej Európy skutočne dobre ujal a dosahuje stabilne pozoruhodné výsledky.AGO na všetky povrchyFirma A SERVIS má preto trvalý záujem na jeho úspešnom pokračovaní.-Graffiti, odstraňovanie Bratislava

Prax…

Prax nám teda celkom jasne ukázala, že ak sa nové sprejerské výčiny začnú likvidovať okamžite, pričom býva takáto plocha ošetrená aj AGO náterom, netrvá príliš dlho a vandalské skupiny, či jednotlivci, takéto miesto radšej opustia. Ako teda proces ochrany, prevencie a čistenia prebieha? Celkom postačí, ak sa klient s nami spojí a dá nám vedieť, že potrebuje vyčistiť fasádu svojej nehnuteľnosti. Z našej strany už o niekoľko hodín dostáva do mailovej pošty všetko potrebné, teda rekapituláciu zákazky, rozpočet, termín a čas na ktorých sme sa dohodli. 

Hádam…

Hádam ešte zopár slov k zákazkám a cene za prácu. Mnoho firiem sa rado a dosť často vymedzuje voči cenám spoločnosti A SERVIS LIPKA v tom zmysle, že sú v porovnaní s konkurenciu vyššie, pričom trh núka za podobné práce prijateľnejšie čiastky. Iste, ceny od nás odrážajú vysokú kvalitu, modernú technológiu a vysokú úroveň prevencie. Takže ich hladina nebola a nemôže byť pod líniou priemeru. Navyše, špeciálny antigraffiti AGO náter je svojimi vlastnosťami na trhu jedinečný. No a projekt našej firmy – Systém čistých budov – zaručuje jeho účastníkom, vsktuku pružný a mimoriadne ústretový odborný servis pri odstraňovaní nových sprejerských útokov za zlomok pôvodnej, takpovediac, tabuľkovej ceny.rady ako odstrániť graffiti

Naši ľudia…

Naši ľudia navyše pracujú vždy usmiati, dobre naladení, vopred pripravení a sústredení. Klientovi dokážu nielen poradiť, ale k jeho majetku sa chovajú ohľadplne a s citom. Takže už od začiatku je jasné, že pre neho pracujú profesionáli, ktorí reprezentujú spoločnosť s vysokým štandardom a hrdosťou na svoje meno. Znečistenú fasádu začínajú čistiť adekvátnym chemickým prostriedkom. Pričom plochu ošetria tak dôkladne, že z graffiti ostáva len nejasný fľak. Potom plochu prekryjú farbou, ktorá kopíruje pôvodný odtieň steny. Po vysušení plochy nanášajú ochranný antigraffiti náter AGO. Pričom sa jeho vrstva sa stáva odolným filmom brániacim pokusom o nové graffiti.

Bohaté skúsenosti,…

Bohaté skúsenosti, vysoká odbornosť a citlivý prístup A SERVIS LIPKA sa naplno prejavili aj pri spomenutej zákazke v rodine mestských hodinárov. Fasádu ich starobylého domu, ktorá bola doslova poničená čmáranicami bezohľadných sprejerov sme nielen dokonale vyčistili. Ale ju aj precízne ošetrili našim unikátnym antigraffiti AGO náterom, takže v budúcnosti môžu sprejeri na čmáranie po tejto ploche zabudnúť. Aj vďaka práci a modernej technológii spoločnosti A SERVIS LIPKA sa môže majster hodinár pokojne venovať presnému meraniu času, ktorý je v smere účinnej ochrany fasády už len na jeho strane. Koniec-koncov, bude nám cťou, ak našu firmu oslovíte aj vy. Sme tu pre vás a pre účinnú ochranu stien vášho rodinného domu alebo sídla firmy.

 

 

 

Graffiti, odstraňovanie Bratislava

Posprejovaný vchod do baru potreboval odborné čistenie

Odstraňovanie graffiti BratislavaNiekto múdrejší kedysi povedal, že v zásade sa dá na všetky veci okolo nás reagovať dvoma spôsobmi: buď sme pripravení, takže vieme, čo nás čaká alebo o vec sa začneme zaujímať, až keď sa objaví alebo nás prekvapí. Legitímne sú obidva prístupy a pri ich voľbe rozhoduje nielen konkrétna osobnosť, ale aj celý rad ďalších premenných.

Ak si ale túto zaujímavú optiku na chvíľu požičiame, dá sa podľa nej celkom dobre posudzovať aj jeden z aktuálnych fenoménov, ktorý sa v našej blízkosti vyskytuje vlastne denne, pričom jeho prítomnosť neustále rastie. Týmto fenoménom je graffiti.

Na tie prapodivné, dosť neurčité obrázky narážame už takmer všade. Občas v nich niečo rozoznáme, inokedy sú to len tzv. tagy, teda akési šifry, či podpisy konkrétnych sprejerov. Niekedy sa dokonca v našom zornom poli objavia aj celkom zmysluplne vytvorené farebné plochy, ale to býva len naozaj výnimočne.

Zväčša

Odstraňovanie graffitiZväčša vidíme čmáranice a sperejerské motanice, bez ladu a skladu. Na tejto veci je však zaujímavé niečo celkom iné, ako tie „umelecké“ prejavy. Vďaka sprejerom sú fasády steny mosty, podchody, a dokonca aj historické pamiatky, znehodnotené do tej miery, že si vyžadujú náročné čistenie, čo nikdy nebýva zadarmo.

A práve na tomto mieste sa dostávame k dvojici vyššie spomenutých prístupov. Pracné a finančne náročné čistenie farieb zo stien predstavuje prvý z nich. Druhý má celkom inú podobu, podobu účinnej a predvídavej prevencie, teda premyslených krokov, ktoré steny pred graffiti vopred chránia.

Ostáva tak len na majiteľovi konkrétnej nehnuteľnosti ako sa k týmto vandalským, často až kriminálnym praktikám, ktoré dostali obecné označenie „graffiti,“ nakoniec postaví. A aby toho nebolo málo, aj samotné graffiti sa dá v zásade vnímať dvojako.

Na…

ako na odstraňovanie graffitiNa jednej strane ako prejav číreho vandalizmu a akejsi pseudorebélie, ale na strane druhej, môže nadobudnúť podobu tvorivého a slobodného prejavu, ktorý túži vymyslieť a zrealizovať niečo zaujímavé. Potom je to už len o konkrétnom mieste, kde takéto graffiti vznikne.

V každom prípade sa vandalské prejavy nestretávajú s porozumením, takže sú zväčša likvidované. Medzi tých, ktorí steny a fasády okolo nás čistia, patrí aj profesionálna spoločnosť A SERVIS LIPKA, ktorá graffiiti nielen precízne odstraňuje, ale majiteľom nehnuteľnosti poskytuje pomoc v podobe účinnej prevencie a dokonalej ochrany.

Upratovacia a čistiaca spoločnosť A SERVIS LIPKA je firma s vyše dvadsaťročnou tradíciou, ktorá sa venuje profesionálnym upratovacím službám najrôznejšieho charakteru. Okrem odbornej likvidácie a prevencie graffiti ponúka čistenie kobercov, podláh, umývanie a leštenie okien, výkladov, ale tiež likvidáciu plesní. Navyše, všetky tieto služby vykonáva v Českej republike, na Slovensku, ale i v Rakúsku a Nemecku.

Firma…

Odstránenie graffiti z betónových povrchovFirma Graffiti, odstraňovanie Bratislava, tak graffiti cielene likviduje, čistí fasády, vykonáva ochranné nátery alebo antigraffiti nástreky. Realizuje aj originálny projekt pod názvom Systém čistých budov. Ide o program odbornej, mimoriadne účinnej prevencie spojený s modernou antigraffiti ochranou a schopnosťou odstraňovať novovznikajúce graffiti rýchlo a za zlomok ceny. 

Spoločnosť A SERVIS LIPKA je na dnešnom trhu vnímaná ako jediná profesionálna upratovacia a čistiacia firma. Ktorá klientom garantuje vysokú a trvalú kvalitu antigraffitovej metódy ochrany stien a fasád, ale tieto služby realizuje za najnižšie ceny.

Pri správnom a prirodzene kvalitnom odstraňovaní graffiti ide činnosť realizovanú na profesionálnej úrovni a podľa overených technologických postupov. Napríklad pri čistení graffiti plochy akou je mramor alebo žula treba už na samom začiatku rátať s tým, že farby v spreji prenikajú až do hĺbky materiálu.

Na…

Odstránenie graffiti z tehálNa takýchto kamenných fasádach sa potom objavia fľaky a škvrny, ktoré sprejová farba vytvorila. Technickým riešením potom ostáva špecializovaná odborná firma, ktorá takto poznačené fasády dokáže vyčistiť. Proces sa nazýva kryštalizácia a počas neho sa odstraňuje celá postihnutá vrstva s farbou tak, že na konci ostáva iba dokonale čistý kameň.

Problémy sú aj pri iných typoch fasád. Napriek šetrnému postupu odborníkov sa počas čistenia graffiti čiastočne odstráni aj pôvodný náter. Na vine je agresívnosť používaných farieb v spreji.  Frustrovaný majiteľ fasády potom obratom siahne po štetci a farbe, aby tie čmáranice zatrel. Na istý čas sa zdá, že sa to podarilo, ale zdanie klame.

Agresívna farba začne na premaľovanej ploche postupne presvitať, pričom netrvá dlho a objaví sa znovu. Nezriedka potom takéto mapy vyzerajú ešte horšie ako na začiatku. Klient je napokon okolnosťami prinútený vyhľadať odbornú pomoc, ktorá sa o graffiti postará.

A propos…

Odstránenie graffiti z prírodného kameňaA propos, odporúčané technologické podmienky takejto činnosti bývajú priamo závislé na okolitých klimatických podmienkach. Spoločnosť A SERVIS LIPKA odstraňuje graffiti pri vonkajších teplotách, ktoré neklesli pod 10 stupňov Celzia.

V sumáre sa tak ukazuje, že v dlhom zozname rád a návodov ako si s graffiti poradiť sa najlepšie osvedčila prevencia, resp. špeciálna antigraffiti ochrana. Ochranný náter dokáže celkom spoľahlivo a účinne zabrániť sprejerom v ich ďalšom vandalstve. Naviac, novozatretú plochu veľmi dobre zabezpečí aj proti bežnému atmosférickému spadu.

Vráťme sa ešte krátko k spomenutému projektu – Systém čistých budov. Vďaka servisnej pružnosti dokáže upratovacia a čistiaca spoločnosť A SERVIS LIPKA svojim klientom, ktorí sú v tomto programe začlenení, poskytovať dynamické a účinné odstraňovanie graffitov.

Podstatou…

Graffiti - odstraňovanie, ochranné náteryPodstatou týchto zásadných krokov býva odborná aplikácia antigraffitového AGO náteru, čo vedie k tomu, že klienta tým zbavíme nepríjemných starostí s novými graffiti a ich likvidáciou. Snáď jeden menší príklad bežného postupu.

Ak pri prvom odstraňovaní graffiti klient firmy A SERVIS LIPKA súhlasí s nanesením špeciálneho antigraffiti náteru, budú ho nové čistiace práce stáť už len časť sumy, ktorá bola spojená s prvým zásahom, čo sa fakt počúva veľmi dobre. Naviac, spoločnosť pri tejto príležitosti zrealizuje aj obnovu antigraffiti náteru na celej postihnutnej fasáde.

Väčšine starostí spojených s graffiti je teda možno zabrániť účinnou prevenciou, resp. použitím vysokokvalitnej antigraffiti ochrany. Tento systém dnes predstavuje progresívny, mimoriadne funkčný technologický postup. Ktorý jednoznačne pomáha pri odstraňovaní sprejerských výtvorov, a to bez nepríjemného poškodenia postihnutej fasády.

Samotný…

Odstránenie graffiti, sprejov, ochrana pred graffitiSamotný proces aplikácie špeciálneho antigraffiti náteru prebieha nasledujúcim spôsobom. V prípade hladkých plôch sú nanášané zväčša 3 vrstvy náteru. Ak ide o steny, či fasádu so štrukturovaným povrchom – podstatne viac pórovité alebo celkovo nerovné – technologický postup predpisuje nátery v intervale od šiestich do dvanástich vrstiev.

Antigraffiti náter typu AGO sa dá aplikovať aj na zložitejšie povrchy, dajme tomu marmolit. V tomto smere je antigraffiti ochrana zvlášť výhodná. Ostáva smutným faktom, že z marmolitovej fasády sa farba v spreji takmer odstrániť nedá. Východiskom preto býva nová vrstva marmolitu. A to sú ďalšie peniaze, ďalší čas a ďalšie čakanie na výsledok. Takže s pomocou antigraffiti AGO náteru si môže zákazník zhlboka vydýchnuť.

Veľkým bonusom popisovaného antigraffiti náteru je tiež jeho mimoriadna schopnosť priľnúť na najrôznejšie typy povrchov. Náter sa dokáže „udržať“ na takmer všetkých materiálových plochách. Výnimku z pravidla predstavujú hladké polykarbonátove povrchy, sklo alebo leštené kovy. Proces aplikácie je tiež závislý od klimatických podmienok, takže teplota by nemala klesnúť pod desať stupňov.

Z pohľadu…

Ako sa brániť proti grafiti čmáraniciam? Sprejom!Z pohľadu funkčnosti antigraffiti náteru treba zdôrazniť, že sa plne osvedčil v najrôznejších situáciách aelbo plochách, či typoch povrchov. Vie dokonale a spoľahlivo ochrániť steny a fasády rodinných domov, priemyselných objektov, sídiel firiem a inštitúcií, historické pamiatky, ale i stavby mostov, podchodov, konštrukcie protihlukových bariér a podobne.  

Koniec-koncov, už dávno nie je žiadnou novinkou, že sprejerom nie je pri ich nehoráznych výčinoch „sväté“ vôbec nič. Takže ich vandalskému správaniu neujde takmer žiadna „vhodná“ plocha. Na druhej strane ostáva tiež trpkou pravdou, že ustrážiť stovky a tisícky budov, či objektov nie je možné.

Pokúšať sa nainštalovať moderné technické formy ochrany, napríklad citlivé kamery, rôzne snímače, senzory a pod., zase vyžaduje nemalé finančné prostriedky, ktoré vo väčšine  prípadov neprichádzajú pre bežných užívateľov a majiteľov nehnuteľnosti do úvahy. Takže ani v tomto smere nie je cesta účinnej ochrany celkom schodná.

Firma…

Ako chrániť omietky pred graffiti?ako odstrániť graffiti z domuFirma A SERVIS LIPKA preto klientom ponúka hlavne prevenciu, ako ten najúčinnejší spôsob ochrany. Ak bol na fasáde objektu zrealizovaný špeciálny antigraffiti AGO náter, spoločnosť zákazníkovi garantuje, že ďalší pokus o nové graffiti bude odstránený do 14 dní. Služba sa aktuálne týka Českej republiky, Slovenska aj Rakúska.

Proces čo najrýchlejšej likvidácie graffitov má veľký dopad aj na kvalitné fungovanie firemného programu – Systém čistých budov. Ak sa totiž čerstvé graffiti začne odstraňovať bez čakania, väčšina sprejerov svoje ďalšie pokusy na danom mieste radšej vzdáva. Napokon kúpa niekoľkých farebných sprejov nebýva práve lacnou záležitosťou.

Možno nebude na škodu veci, ak si spoločne zopakujeme pracovný postup a technológiu čistenia graffiti, ktorý firma A SERVIS LIPKA realizuje už vyše dvadsať rokov. Klient si u nás dohodne podmienky, čas a miesto. Informácie o objednávke mu firma posiela mailom, takže zákazník má možnosť sústrediť sa na ich preštudovanie. Ak s nimi súhlasí, je potom už len na firme, aby zákazka dopadla k plnej spokojnosti.   

V tomto…

antigraffitový náterV tomto smere sa asi treba – aspoň krátko – zmieniť o chovaní konkurencie na domácom trhu. Odvedená práca, služby, a najmä ceny, ktoré A SERVIS LIPKA svojim zákazníkom ponúka bývaju zo strany konkurentov často a rady spochybňované. Hlavným argumentom je tvrdenie, že predsa jestvujú aj iné, lacnejšie a výhodnejšie alternatívy.

Áno, ceny za čistenie graffiti, ktoré A SERVIS LIPKA ponúka bývajú o niečo vyššie ako priemer, ale ak už raz padlo A, musí zaznieť aj B. Spoločnosť realizuje vo svojich objednávkach nielen modernú a praxou prevernú technológiu, ktorá povrch fasády nepoškodzuje, ale ošetrovanú plochu dokonale vyčistí a zabezpečí.

Unikátny a dokonale funkčný antigraffiti AGO náter nemá na trhu adekvátneho súpera, takže jeho ochrana je jedinečná. Navyše tu je aj originálny Systém čistých budov, ktorý zákazníkom garantuje výnimočmý, maximálne ústretový servis odstraňovania čerstvého graffiti, a to za veľmi prijateľné, takmer priateľské ceny.

Naviac…

rady ako odstrániť graffitiNaviac, firma A SERVIS LIPKA vždy uplatňovala empatický, proklientský prístup práce. Lepšie a kvalitnejšie sa pracuje s cenným úsmevom a dobrou náladou, ako s povýšeneckými a nemiestnymi poznámkami, hmm? Aj toto sú signály a dôkazy o kvalite služieb A SERVIS pre svojho klienta, pričom jasne ilustrujú aj charakter a dobré meno celej spoločnosti.  

Takže čistenie prebieha nasledovne. Chemickým prostriedkom sú z fasády odstránené všetky graffiti tak dôkladne, že na ploche ostane len nejasný fľak. Plocha sa potom pretrie farbou, ktorá kopíruje jej pôvodný odtieň. Po celkvom vysušení firma A SERVIS aplikuje účinný ochranný antigraffiti náter AGO. Pričom sa jeho vrstva sa stane ostrou hranicou pred novými pokusmi sprejerov. Odborná činnosť A SERVIS a jedinečný AGO antigraffiti náter sú tak súčasťou metódy ochrany a čistenia fasád pred graffiti, pritom pre každého zákazníka predstavuje záruku úspešného riešenia.

Presne tento postup firma nedávno „naordinovala“ fasáde klientky, ktorá sa na nás obrátila s prosbou, aby sme z priečelia jej baru odstránili nevzhľadné graffiti. Majiteľka bola nielen rozčúlená a sklamaná z tohoto vandalského činu, ale mala značné obavy, aby návštevníci počmáraný vzhľad fasády nevzťahovali na povesť samotného podniku.  

Prirodzene…

tipy čím odstrániť graffitiPrirodzene, že sme tieto pohnútky chápali, a tak sme radi jej objednávku prijali. Pričom sme urobili maxium, aby sa naši zamestnanci venovali fasáde čo najskôr. Pani súhlasila s termínom, časom aj finančnou kalkuláciou, a tak o tri dni stála dvojica našich ľudí pred vchodom do baru, ktorý naozaj pripomínal opustený a vybývaný dom na okraji mesta.

Profesionalita našich špecialistov, overená metóda a kvalitná chémia zvládli aj túto úlohu na výbornú. Takže po nejakom čase bolo graffiti len zlou spomienkou. Majiteľka baru súhlasila tiež s aplikáciou antigraffiti náteru. Takže o niekoľko hodín bola fasáda dokonale ochránená pred novými pokusmi nekultúrnych sprejerov.

Naša klientka bola na konci našej práce nielen očividne spokojná, ale v tvári sa jej dala čítať aj veľká úľava. Bolo jasné, že ďalšie graffiti sa na jej fasáde už neobjaví, resp. každý nový pokus už bude záležitosťou profíkov z A SERVIS LIPKA. A to je pocit, ktorý za to stojí!

odstraňovanie grafiftov bratislava

Napriek strážnemu psovi sa fasáda graffiti nevyhla. Pomohli však odborníci

ako na odstraňovanie graffitiProblém graffiti vzdialene pripomína morskú vlnu. Raz ju vidno zďaleka, inokedy takmer splýva s hladinou. Raz sa o graffiti vášnivo diskutuje a dokonca sa príjmajú zákony, aby sa o krátky čas nad témou takmer zavrela voda. Napokon sa ale všetko vráti na samý začiatok a škaredo posprejovanú stenu si musí každý vyrieši tak, ako vie.

Určite nikto z nás o dajaké graffiti na stene svojho domu nestojí. Nejde len o to, že fasáda je tými farbami poškodená, ale plocha vyzerá naozaj odpudivo a ani pri najlepšej vôli a miere tolerancie, sa nedajú také čmáranice považovať za prejav tvorivosti. Obecne sa teda graffiti netešia dobrej povesti a verejnosť ich vníma ako číre vandalstvo.

No hej, odmietnutie býva jedna vec, ale rozumné a účinné riešenie vec druhá. Aj laikovi musí byť jasné, že tie sprejom načmárané kliky-háky nebude ľahké odstrániť. Farby v spreji sú agresívne, odolné a prekryjú fasádu takmer dokonale. Nehovoriac o tom, že sa často do plochy vpijú a graffiti sa v stene usadí na dlhé roky.

Ďalším…

Odstránenie graffiti z tehálĎalším vážnym problémom je masívne šírenie tejto vandalskej zábavky. Kedysi sa zdalo, že graffiti má bezmála „predplatené fleky,“ skôr v mestách, fabrikách, železničných staniciach alebo iných, menej adresných miestach. Dnes sa zjavuje už aj na dedinách, chatových osadách, či dokonca na zrekonštruovaných historických pamiatkach.

Nájsť v tomto kolotoči schodné riešenie, ktoré by dokázalo budovy a ich fasády chrániť, nie je nič jednoduché. Polícia, mestská alebo štátna, takmer vždy chytá len bežiace tiene alebo reaguje na oneskorené, a v podstate zbytočné výpovede svedkov. Sprejer, či organizované skupiny sprejerov, majú v tomto smere očividný náskok a málokedy sa podarí chytiť takéhoto „umelca“ priamo pri čine.

Na druhej strane je každému viac-menej jasné, že špecifická činnosť takéhoto typu si vyžaduje v prvom rade účinnú, dobre pripravenú a technologicky modernú prevenciu, ktorá dokáže podstatne viac ako len snaživé pokusy chytať vinníkov v nočnej tme alebo na miestach, ktoré veľmi dobre poznajú.

Upratovacia…

Odstránenie graffiti z prírodného kameňaUpratovacia a čistiaca spoločnosť Odstraňovanie graffitov Bratislava sa dlhodobo a cielene zameriava práve na takýto spôsob boja s graffiti a ich každodennými prejavmi. Po rokoch pracovného nasadenia,  bohatých skúsenostiach a odozve početných klientov je dnes možné povedať, že tento smer sa ukázal ako správny a prevencia graffiti ako najschodnejšie riešenie problému.

Voľba špeciálneho antigraffiti náteru tak klientom A SERVIS prináša nielen skutočnú istotu, že nové pokusy sprejerov vyjdu celkom naprázdno. Ale tiež očakávaný pocit, že osobný majetok ostane spoľahlivo chránený na dlhý čas bez toho, aby boli potrebné investície do jeho opravy, akútneho premaľovania alebo iných rekonštrukčných prác.

Už…

Graffiti - odstraňovanie, ochranné náteryUž tu bola reč o dlhoročných skúsenostiach, vysokej odbornosti a profesionálnom prístupe. Za dvadsať rokov svojej existencie sa spoločnosť A SERVIS LIPKA, s.r.o. v oblasti odstraňovania a prevencie graffiti vyprofilovala na jeden z popredných subjektov v tomto náročnom segemente čistiacich a upratovacích služieb.

Svoje skúsenosti využíva na viacerých trhoch strednej Európy, takže jej kvalitnú a precíznu prácu už poznajú zákazníci v Českej republike, na Slovensku, ale aj v Rakúsku a Nemecku. Koniec-koncov, skutočne špičkovú a precízne odvedenú robotu nie je možné nijakým relevatným spôsobom nahradiť, nebodaj oklamať. 

Spoločnosť A SERVIS LIPKA je aktuálne považovaná za jedinú profesionálnu firmu v rámci celej Slovenskej republiky, ktorá dokáže svojmu klientovi garantovať nielen vysokú a stabilnú funkčnosť ponúkanej antigraffitovej metódy. Ale tiež jednu z najnižších cien.

Pracovníci…

Odstránenie graffiti, sprejov, ochrana pred graffitiPracovníci firmy odstránia graffiti z rôznych miest a typov omietok, realizujú nanesenie ochranných náterov a nástrekov a pracujú aj v oblasti odbornej a veľmi úspešnej prevencie. V tejto súvislosti treba spomenúť aj špeciálny program spoločnosti pod názvom Systém čistých budov, ktorý funguje mimoriadne spoľahlivo.

Napriek snahe riešiť graffiti skôr preventívne, musí firma A SERVIS pomáhať aj pri akútnom odstraňovaní graffiti na rôznych miestach. Ak ide napríklad o čistenie materiálov akými sú  žula, teraco, mramor a pod., dostane sa sprej až do hĺbky materiálu. Vtedy býva prospešnejšie vyhľadať – okrem čistenia – špecializovanú firmu, ktoré kameň odborne zrenovuje. 

V tomto zmysle platí pre klienta aj iná, dôležitá informácia. Počas odstraňovania graffiti na štruktúrovaných omietkach alebo bežných fasádach, by mal klient viac-menej počítať s tým, že s likvidáciou sprejovej farby dochádza aj k čiastočnému odstráneniu pôvodného náteru.

Potom…

Ako chrániť omietky pred graffiti?Potom sa postupuje nasledovne. Počas odborného zásahu sa obrázok graffiti maximálne zjemní,  a to až na úroveň akejsi neostrej machule. Toto vyčistené miesto sa následne pretrie fasádnou, dobre namiešanou farbou, ktorá sa čo najviac približuje tej pôvodnej.

Pri tomto kľúčovom kroku robia klienti často zásadnú chybu v tom, že v hneve a strese, pretrú čerstvé graffiti farbou podobnom fasáde v nádeji, že fľaky natrvalo prekryjú. Graffiti však začne pomerne rýchlo spod náteru presvitať a vynorí sa na ploche znova. Následne im neostáva nič iné, len vyhľadať pomoc odborníkov, aby sa graffiti nadobro zbavili.

A propos, téma odstraňovania graffiti a samotné podmienky. Jednou z tých zásadných je technologická norma spojená so stavom počasia. Spoločnosť A SERVIS LIPKA odstraňuje graffiti na stenách a fasádach v exteriéri len pri vonkajších teplotách, ktoré ešte dlhodobo neklesli pod 10 stupňov Celzia.

Ako…

čím odstrániť graffitiAko vidno, medzi skutočne účinné, výhodné a odborne overené riešenia ako spoľahlivo ochrániť fasádu pred znečistením patrí jedinečný systém antigraffiti ochrany. Adekvátne vybraný náter naviac danú vonkajšiu plochu ochráni aj pred atmosferickým znečistením.

V dôležitej oblasti prevencie sa dlhodobo realizuje, už spomenutý, originálny program pod názvom Systém čistých budov. Klientom firmy A SERVIS poskytuje nielen pružnú likvidáciu graffitov plus učinný antigraffitový náter, ale garantuje aj čistenie akútne zasiahnutých plôch.

Ako funguje? V prípade, že si zákazník nechal na svojej fasáde odstrániť graffiti a zároveň si objednal ošetrenie antigraffiti náterom má do budúcnosti istotu, že ak sa na jeho stene zopakuje „sprejerský prepad,“ spoločnosť A SERVIS LIPKA takéto výtvory odstráni len za zlomok pôvodnej ceny. Integrovaným prvkom tejto zákazníckej služby je zároveň obnovenie antigraffiti vrstvy na ošetrovanej fasáde.

Ukazuje…

prípravky na odstránenie graffitiUkazuje sa, že drtivej väčšine problémov zviazaných s odstraňovaním graffiti sa dá prechádzať využívaním špeciálnej a vysokoúčinnej antigraffiti ochrany. Jedinečný a dlhoročnou praxou preverný systém, ktorý pre svojich klientov realizuje firma A SERVIS predstavuje najprogresívnejší a najúčinnejší postup ako odstrániť graffiti tak, aby nemuselo dochádzať k neželanému poškodzovaniu pôvodnej fasády. 

Nanášanie špeciálneho antigraffiti AGO náteru sa v spoločnosti A SERVIS LIPKA dlhodobo riadi odsúhlaseným a dokonale funkčným technologickým postupom. Tento algoritmus sa vo firme striktne dodržuje a ostáva trvalo stabilný. 

Pri ošetrovaní hladkých fasádnych plôch tak špecialisti najčastejšie aplikujú tri vrstvy spomínaného náteru. Ak majú čistené plochy fasády skôr štrukturovaný povrch, teda steny sú oveľa vica pórovité alebo dokonca nerovné, takáto aplikácia sa opakuje aspoň šesťkrát, prípadne aj dvanásťkrát.

Jedinečný…

ochrana pred graffitiJedinečný antigraffiti náter typu AGO zvykne spoločnosť A SERVIS LIPKA často aplikovať aj na oveľa špecifickejšie typy povrchov, dajme tomu marmolit. Napríklad v tomto prípade sa takáto antigraffiti ochrana nesmierne osvedčuje, čo môže potvrdiť aj rad klientov, ktorí na vlastnej koži zažili proces odstraňovania graffiti z marmolitu.

V tomto zmysle treba zdôrazniť, že posprejovaná fasáda, ktorá má marmolitovú úpravu, býva aj pre odborníkov veľkým technologickým orieškom a graffiti z nej nie je možné kvalitne a „bezbolestne vymazať. Často neostáva nič iné, len na fasádu naniesť novú vrstvu marmolitu.

Inou, značnou výhodou AGO náteru, býva jeho oceňovaná schopnosť pevne priľnúť k rôznym typom povrchov. Dokonca sa dajú veľmi dobre ošetriť aj plochy vyrobené z plastických materiálov. Žiaľ, neprekročiteľnú výnimku z pravidla tu tvoria polykarbonáty, leštené kovy a sklenené fasády.

Pokial…

recenzia odstránenie graffitiPokiaľ ide o konkrétne podmienky nanášania antigraffiti náteru AGO, je vždy dobré sledovať aktuálne klimatické podmienky za našim oknom. Počas zimy, v daždi alebo v teplotách pod bodom mrazu sa takýto náter z odborného hľadiska už nedoporučuje. 

Tieto jedinečné služby spojené s antigraffiti náterom AGO sa mimoriadne dobre hodia pre všetky stavby, budovy alebo objekty, ktoré stoja – obrazne povedané – na „frekventovanej križovatke záujmov“ sprejerských komunít. A v žiadnom prípade nemusí ísť len o odľahlé, tmavé miesta, ktoré žijú mimo rušného davu.

Ako sme už v samotnom úvode naznačili, dnes sa sprejerské aktivity objavujú už takmer všade okolo nás, takže ochrana pred „umením“ bezočivých, arogantných vandalov sa majiteľom takýchto nehnuteľností jednoznačne vypláca, a to veľa ráz aj dvojnásobne. Nehovoriac o tom, že pocit istoty a bezpečnosti sa kúpiť nedá.

Jedným…

najlacnejšie odstránenie graffitiJedným dychom treba zopakovať, že investícia do takéhoto systému ochrany sa javí ako prezieravé a vo všetkých ohľadoch schodné riešenie. Ktoré účinne pomáha chrániť majetok aj peniaze klienta. Polícia býva v konforntácii s týmto problémm viac-menej bezmocná a inštalácia kamier, či rôznych zabezpečení zase zložitá a drahá.

Primeraná finančná čiastka za odbornú aplikáciu špeciálneho antigraffiti AGO náteru, sa tak skutočne ukazuje ako nadmieru optimálna a rozvážna voľba, tým skôr, že firma A SERVIS LIPKA tento náter ešte originálne „vystužila“ ďalším výhodným benefitom.

Len na vysvetlenie. Keď bol na konkrétnej budove, či jej fasáde, firmou zrealizovaný špeciálny antigraffiti AGO náter, prípadne nástrek tejto účinnej látky, spoločnosť A SERVIS LIPKA svojmu zákazníkovi garantuje, že akékoľvek nové graffiti bude z jeho budovy odstránené, a to v termíne do 14 dní. Predmetná služba sa týka celého územia Českej republiky, Slovenska a Rakúska. – Odstraňovanie graffitov Bratislava

Môžeme…

kvalitné odstránenie graffitiMôžeme tak konštatovať, že táto ústretová služba je dôkazom, že zákazník a jeho spokojnosť sú pre spoločnosť A SERVIS LIPKA vždy na prvom mieste. Aj tento jednoznačný a jasný fakt svedčí o úrovni firemnej kultúry a podnikateľskom profile celej firmy

Včasné odstraňovanie graffitov býva pre firmu A SERVIS dôležité aj v spojitosti s prezentovaným a dôležitým konceptom – Systému čistých budov. Praxe jednoznačne ukázala, že ak sa nové graffiti začnú odstraňovať rýchlo, skupiny sprejerov svoje aktivity výrazne obmedzia, až napokon prestanú úplne.

Výnimočnosť a kvalita služieb, ktoré firma A SERVIS LIPKA v oblasti odstraňovania a prevencie graffiti ponúka, sa pred časom osvedčili aj pri objednávke istej pani, žijúcej v dome na okraji ulice. Vzhľadom na miesto, kde žena žila, nechávala vždy na noc odviazaného svojho mohutného strážneho psa.

Žiaľ…

kto odstráni graffitiŽiaľ, pozornosť strážcu zlyhala práve v tú noc, kedy sa dom tejto pani stal terčom sprejerského útoku. Žena bola ráno nadmieru šokovaná, keď na fasáde svojho domu objavila nevzhľadné a nezmyslené čarbanice, nastriekané čiernym sprejom.

Vďaka našej firme A SERVIS LIPKA sa však jej problém čoskoro stal len zlým snom. Naši dvaja odborníci si s tou hrôzou veľmi dobre poradili a fasáda bola čoskoro takmer ako nová. S majiteľkou sme sa navyše dohodli, že zrealizujeme antigraffiti AGO náter, aby boli steny jej domu nadlho v úplnom bezpečí.

Staršia…

Staršia dáma bola s našou prácou nesmierne spokojná, pričom si okrem kvality pochvaľovala aj prístup a chovanie zamestnancov, keďže ako bývalá učiteľka mala na tieto otázky veľmi špecifické a dosť vysoké nároky.

Boli sme úprimne potešení, že okrem precíznej kvality a dokonale čistej fasády, dokázala naša spoločnosť A SERVIS LIPKA obstáť aj v krížovej paľbe firemnej kultúry a slušného chovania. Napokon, bude nás len tešiť, ak nám umožníte odprezentovať sa aj u vás doma, prípadne vo vašej firme. Veríme, že vašu dôveru nesklameme, skôr naopak.

antigrafiti náter

Profesionálne pieskovanie, čistenie fasád, graffiti

Profesionálne pieskovanie, čistenie fasád, graffiti Bratislava

Pri odstraňovaní grafitov (tagov) Bratislava z povrchu, ktoré nemajú antigraffiti náter, vždy upozorňujeme na to, že výsledok nikdy nebude 100%. Odstrániť grafity Bratislava sa podarí len čiastočne. Pokiaľ sa jedná o hladký, alebo menej štruktúrovaný povrch môže sa stať, že pri snahe odstrániť graffiti Bratislava bude odstránená i samotná farba fasády, nakoľko odstraňovač nedokáže rozpoznať čo sú grafity a čo je čistá fasáda. Pri práci s graffitmi na neošetrených plochách postupujeme tak, že po tom čo sú grafity zoslabené na čo najväčšiu možnú mieru je vykonaný náter fasádnou farbou. Môžeme k tomu využiť farbu, ktorú má zákazník schovanú od doby, kedy fasádu naposledy natieral, alebo farbu necháme namiešať v špecializovanej predajni. Musíme tu upozorniť na to, že sa nikdy nepodarí namiešať úplne presný odtieň zostávajúcej farby fasády. V prípade, že sa použije farba, ktorú nám zákazník dá k dispozícii, objavuje sa ten istý problém. I keď sa jedná o tú istú farbu fasády, tak po čase je iná než farba, ktorá je nanesená na fasáde. Dôsledkom je pôsobenie slnka, dažďa, vzduchu na farbu fasády. Keby sa predsa len podaril namiešať rovnaký odtieň, musíme počítať s tým, že po nanesení antigraffiti náteru Bratislava bude taktiež povrch iný oproti pôvodnému. Antigraffiti náter Bratislava je pololesklý a chová sa podobne ako lak. Toto samozrejme môžeme považovať za veľkú výhodu, pretože je zreteľne vidieť, že je tu aplikovaný AGN/antigrafitový náter fasády Bratislava/.. Tento prvok je ochranný a graffitáci ich registrujú a spravidla toto stačí, aby tu nemaľovali svoje grafitty v Bratislave.

Nám. sv. Anny 18, 911 01 Trenčín … T. G. Masaryka 13, 984 01 Lučenec … P. Dobšinského 4377, 979 01 Rimavská Sobota … Kláry Jarunkovej 5, 974 01 Banská Bystrica … Levočská 37, 058 01 Poprad … Dúhová 18, 040 01 Košice … Nám. SNP 107, 960 01 Zvolen … Janka Kráľa 11, 955 01 Topoľčany … A. Dubčeka 42, 965 01 Žiar nad Hronom … Zlatomoravecká 47, 949 01 Nitra … Nám. 1.mája 15, 811 06 Bratislava – Staré Mesto … Kopčianska 5, 851 01 Bratislava-Petržalka … Homolova 2, 841 02 Bratislava – Dúbravka … Čunovo 1098, 82104 Bratislava – Čunovo … Hradná 4, 841 10 Bratislava – Devín … Koncová 19, 831 07 Bratislava – Vajnory … Hodonínska 8394, 841 03 Bratislava – Lamač … Jantárová 13, 929 01 Dunajská Streda … 17. Novembra 2865, 022 01 Čadca … Legionárska 38, 917 01 Trnava … Dlhá 2, 900 31 Stupava … D. Makovického 1901, 034 01 Ružomberok … Švermova 12, 902 01 Pezinok … Dúbravská cesta 5, 841 04 Bratislava – Karlova Ves … Palmová 25, 851 10 Bratislava – Jarovce … Devätinová 53, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice … Radlinského 4, 921 01 Piešťany … Zahradnícka 4, 048 01 Rožňava … Štefánikova 77, 085 01 Bardejov … Stodolova 7, 010 15 Žilina … Slovenská 72, 080 01 Prešov … Jána Jonáša 4, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves …Pionierska 18, 018 41 Dubnica nad Váhom … Mlynská 5, 052 01 Spišská Nová Ves …   Cesta poľnohospodárov 5, 971 01 Prievidza … Štefánikova 19, 066 01 Humenné … Piešťanská 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom … Komenského 7, 075 01 Trebišov … Pribinova 4, 920 01 Hlohovec … Kapitána Nálepku 7, 031 01 Liptovský Mikuláš … Pri Turci 21, 036 01 Martin … Bratislavská 68, 924 01 Galanta … Tatranská 19, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica … Stará Vajnorská 138, 831 04 Bratislava – Nové Mesto … Hájová 34, 851 10 Bratislava – Rusovce … Votrubova 4, 821 09 Bratislava – Ružinov … Šulekova 63, 940 51 Nové Zámky … Radlinského 13, 901 01 Malacky … Novomestská 34, 926 01 Sereď … Trenčianska 8, 020 01 Púchov … Pri Šajbách 31, 831 06 Bratislava – Rača … Podunajská 24, 821 06 Bratislava-Vrakuňa