Graffiti, odstraňovanie Bratislava

Graffiti pri vchode do hodinárstva dostalo natrvalo stopku. Čištenie grafftitov Bratislava

Pre mnohých býva graffiti na stene domu, či firmy v prvom rade poškodzovaním majetku, dôvodom k spravodivému a nečakanému hnevu alebo akútnym riešením uzavretej poistky. Niet sa čo čudovať, tento prejav vandalizmu a neúcty voči veciam druhého, sotva možno vnímať iným spôsobom.

Sú však…

cena odstránenie graffitiSú však situácie, kedy graffiti poškodí nielen samotný majetok, ale nečakane zraní aj city a vzácne spomienky majiteľa. Zdá sa vám to zbytočne melodramatické? V našej upratovacej a čistiacej spoločnosti A SERVIS LIPKA sme však podobné situácie zažili, a to neraz. Jedna z podobných sa odohrala celkom nedávno. Ozvala sa nám známa hodinárska firma z nášho mesta. Jej majiteľ, veľmi šikovný a skúsený majster, ktorý sa stará aj o mestské hodiny, nás prosil, či si nenájdeme čas. A neprídeme mi dať do poriadku fasádu domu. Ako povedal, dajaká „dobrá sprejerská duša“ im totiž postriekala fasádu takým spôsobom, že na to slušné slová už ani nestačia.ako odstrániť graffiti

 

Treba povedať,…

Treba povedať, že v tom dome žije táto rodina už po celé generácie, keďže dom má viac ako dvesto rokov a patrí k ich hodinárskemu remeslu ako veľká a malá ručička. Sotva sa preto možno čudovať, že graffiti na fasáde neboli iba tie nezmyselné čmáranice na stene. Ale bolestivý úder rodinnej tradícii a kontinuite remesla. Aj keď to zrejme nevyznie celkom adekvátne, lebo naša spoločnosť je na trhu „len“ čosi viac ako dvadsať rokov. Bolo nám celkom jasné, čo pre túto váženú rodinu znamená poničený rodinný majetok. Dom predstavuje nielen symbol jej mena, profesionálnej počím odstrániť graffitivesti, ale najmä odkaz všetkých predkov, žijúcich v jeho múroch.

Hodinársky…

Hodinársky majster nám počas telefonátu prezradil, že sa na nás obrátil po doporučení viacerých dobrých priateľov, ktorí už majú skúsenosť s prácou spoločnosti A SERVIS LIPKA, a to nielen pokiaľ ide o graffiti. Poniektorým sme vraj čistili okná, iným podlahy alebo koberece. Dokonca sa medzi nimi našiel aj pán, ktorého naši pracovníci predčasom zbavili trápenia s plesňami na fasáde rodinného domu. Podobné slová nás skutočne úprimne tešili, keďže spoločnosť A SERnajlacnejšie odstránenie graffitiVIS LIPKA sa venuje všetkým týmto činnostiam už viac ako dvadsať rokov. A vždy na profesionálnej úrovni. Napokon, spokojní zákazníci z Českej republiky, zo Slovenska, ale tiež z Rakúska, či Nemecka, všetky tieto slová jednoznačne potvrdzujú.

Niekoľko úvah…

Niekoľko úvah na tému graffiti. Firma A SERVIS LIPKA sa tomuto kontroverznému fenoménu na našich fasádach a stenách venuje už naozaj veľmi dlho. Súčasná podoba graffiti a jeho vandalské prejavy skôr hnevajú a popudzujú. Je síce pravdou, že graffiti v svojej podstate obsahuje aj pozitívny, umelecký náboj, ktorý je však v našich zemepisných šírkach výrazne potlačený. A tak prevláda predovšetkým neúcta, nekulúrnosť a vandalstvo, a to takmer v každom konkrétnom prejave.

Aj keď…

Aj keď v prípade našej spoprípravky na odstránenie graffitiločnosti vonkoncom neplatí, že „ak nechvália iní, pochváľ sa sám,“ ostáva príjemnou pravdou, že A SERVIS LIPKA bývapovažovaná za jedinú profesionálnu firmu na našom trhu, ktorá garantuje nielen stabilne vysokú kvalitu svojej antigraffitovej metódy, ale zároveň i najnižšiu cenu ponúkaných služieb. Takže našim klientom ponúkame šetrné a odborné odstraňovanie graffiti zo stien a fasád. Vykonávame vysokoúčinné ochranné nátery alebo moderné antigraffiti nástreky. Okrem týchto činností sme zaviedli do života aj projekt komplexnej prevencie v tejto oblasti, známy pod označením Systém čistých budov.

 

A ako je…

A ako je to s odstraňovaním graffiti z rôznych povrchov? Ak ide napríklad o čistenie graffiti z materiálov akými sú mramor, žula alebo teraco, treba mať na pamäti, že farba v spreji si dokáže nájsť cestu až do hĺbky kameňa. Precízne odstránenie spreja a vyčistenie danej plochy, tak býva v mnohých ohľadoch veľmi náročné, dokonca sa často ani celkom nevydarí. Neraz sa potom stane, že na postriekanom kameni sa aj po jeho vyčistení objavia fľaky, ktoré akoby „vyrastali“ z hĺbky materiálu. Bohužiaľ, tento problém možno zvládnuť len s pomocou špecializovanej odborkvalitné odstránenie graffitinej firmy, ktorá použije systém tzv. kryštalizácie kameňa. Farbou postihnutú vrstvu materiálu dokáže brúsením a teplom vyčistiť tak, že graffiti zmizne.   

Na druhej…

Na druhej strane treba tiež vedieť, že počas odstraňovania graffiti na tzv. štruktúrovaných omietkach alebo aj fasádach s bežnejším povrchom, musí klient rátať s nevyhnutnosťou, že napriek opatrnému a systematickému čisteniu sprejovej farby sa čiastočne odstraňuje aj pôvodný fasádny náter. Počas tohoto kroku sa potom pracuje nasledovne. Odborník firmy Graffiti,odstraňovanie Bratislava plochu s graffiti vyčistí tak dôkladne, že z nej ostane len matný, bezfarebný tieň. Na takto vyčistený povrch sa potom aplikuje vopred namiešaná farba, ktorá je takmer identická s pôvodným odtieňom fasády.

Ešte jedna,…

kto odstráni graffitiEšte jedna, vcelku dôležitá myšlienka z každodennej praxe. Neraz sa stáva, že klient pri pohľade na svoju poničenú fasádu rastúci tlak nerozdýcha a rozhodne sa konať. Graffiti preto narýchlo pretrie fasádnou farbou, ktorá ako-tak zodpovedá originálu v nádeji, že sa tým odpudivého sprejerského výtvoru zbavil. Smutnou pravdou však je, že týmto činom problém nevyriešil, iba ho na čas oddialil. Vďaka trvalému vplyvu počasia a nevyhnutným chemickým reakciám sa po istom čase ukáže, že pretreté graffiti začne z plochy fasády opäť pomaly „vystupovať.“Zákazník tak môže jedného dňa – s riadnou dávkou sklamania – pozorovať, že „zmiznutý“ obrázok sa ukázal zase, a často v odpudivejšej podobe ako na začiatku. V sumáre potom klientovi neostane nič iné, len osloviť odbornú firmu, odstránenie graffiti z fasádyktorá graffiti z jeho fasády raz a navždy vymaže.

Dôležitým…

Dôležitým technologickým predpokladom úspešného čistenia akéhokoľvek graffiti sú aj vonkajšie klimatické podmienky. Tieto práce sa preto zásadne uskutočňujú len pri plusových teplotách, ktoré neklesli pod 10 stupňov Celzia. Tak, či onak, aj pri tomto druhu špecifického znečistenia stien a fasád funguje jedna známa a praxou dobre overená poučka. Platí skrátka prosté a výstižné, že každé, aj to najmodernejšie a najkvalitnejšie čistenie býva oveľa lepšie nahradiť premyslenou prevenciou.-Graffiti, odstraňovanie Bratislava

Antigraffiti…odstránenie graffiti z betónu

Antigraffiti ochrana, teda špeciálny chemický náter nielenže účinne zabráni akýmkoľvek novým sprejerským výčinom, ale každú ošetrenú fasádu spoľahlivo ochráni aj pred dopadmi smogu a znečisteného ovzdušia. V tejto súvislosti musíme ešte raz pripomenúť aj vyššie predstavený projekt prevencie spoločnosti A SERVIS LIPKA. Ktorý je známy pod označením Systém čistých budov. Jeho cieľom je flexibilné čistenie fasád a odstraňovanie graffitov previazané s aplikáciou antigraffiti náteru. Tento úspešný projekt zároveň zabezpečuje aj akútny servis pri odstraňovaní nových sprejerských pokusov.

Zopár…

Zopár slov na priblíženie tohoto projektu. Ak naša firma A SERVIS čistila fasádu zákazníka odstránenie graffiti z tehálod graffiti a následne aplikovala antigraffiti náter, môže tento klient počítať s tým, že akékoľvek nové čistenie fasády ho bude stáť už len zlomok ceny. Prirodzenou súčasťou týchto prác býva aj obnovenie prvotného antigraffiti náteru. Jednoznačne sa potvrdzuje fakt, že prevažnej väčšine problémov spojených s odstraňovaním a čistením graffiti sa dá zabrániť využívaním kvalitnej antigraffiti ochrany. Progresívny, účinný systém prevencie je preto tým najvýhodnejším technologickým postupom, ako spoľahlivo ochrániť svoju nehnuteľnosť pred novými pokusmi sprejerov. A zabrániť následnému poškodeniu jej fasád a stien. 

Samotná…

Samotná aplikácia tohoto náteru sa riadi niekoľkými zásadami. Ak ide o hladké plochy, fasáda dostane tri vrstvy náteru. Keď ide o fasádu, ktorá je nerovná alebo viac pórovitá, pracovníci A SERVIS LIPKA nanášajú šesť, často až dvanásť vrstiev. ochrana pred graffitiOchranný náter typu AGO môže ale naša spoločnosť s istotou nanášať aj na podstatne špecifickejšie typy povrchov, napr. marmolit. Pokiaľ ide o fasádny materiál, akým je obľúbený marmolit, býva moderná antigraffiti ochrana viac ako výhodná. Plochy z marmolitu sú totiž na agresívne sprejerské farby obzvlášť citlivé. Pričom je technologicky veľmi zložité, často až nemožné, zbaviť sa ich. Farby prenikajú priamo do hĺbky plochy, a tak bežné čistenie zlyháva. Veľa ráz tieto zložité prípady končia aj  rozhodnutím o potrebe novej fasády.

Značnou…

Značnou výhodou antigraffiti AGO náteru býva jeho „ochota“ priľnúť na takmer všetky druhy povrchov. Jestvujú zhruba tri výnimky, čiže sklo, plochy z polykarbonátu a leštených kovov sa ošetriť AGO náterom nedajú. Zásadou úspešnej aplikácie sú aj tu vhodné klimatické podmienky, takže počas prác nemá vonkajšia teplota klesnúť pod desať stupňov.antigraffitová ochrana O prospešnosti antigraffiti AGO náteru svedčí dlhý zoznam budov a ich fasád v rôznych oblastiach a lokalitách. Často ide o stavby na okraji mesta, objekty stojace v priemyslených štvrtiach. Rôzne stavebné prvky vyťažených ciest a frekventovaných cestných ťahov, mosty, podjazdy, ochranné steny, protihlukové bariéry a podobne. Prirodzene, veľa záujemcov pochádza aj z radov súkromných osôb a podnikateľských subjektov.

V tejto…

V tejto súvislosti by sme radi upozornili, že aplikácia AGO náteru sa pre konkrétneho klienta a jeho nehnuteľnosti spája s garanciou odstránenia nového náteru do 14 dní. Takže, ak boli steny vopred ošetrené AGO náterom, do dvoch týždňov sa naši zamestnaci postarajú o každý nový pokus sprejerov. Napokon, táto služba patrí k zmluve medzi našou spoločnosťou a klientom, a to na území Českej republiky, Slovenska aj Rakúska. Včasné a účinné odstránenie graffitov je dôležité i v spojitosti s prezentovaným firemným konceptom – Systému čistých budov. Samotný koncept sa na trhoch strednej Európy skutočne dobre ujal a dosahuje stabilne pozoruhodné výsledky.AGO na všetky povrchyFirma A SERVIS má preto trvalý záujem na jeho úspešnom pokračovaní.-Graffiti, odstraňovanie Bratislava

Prax…

Prax nám teda celkom jasne ukázala, že ak sa nové sprejerské výčiny začnú likvidovať okamžite, pričom býva takáto plocha ošetrená aj AGO náterom, netrvá príliš dlho a vandalské skupiny, či jednotlivci, takéto miesto radšej opustia. Ako teda proces ochrany, prevencie a čistenia prebieha? Celkom postačí, ak sa klient s nami spojí a dá nám vedieť, že potrebuje vyčistiť fasádu svojej nehnuteľnosti. Z našej strany už o niekoľko hodín dostáva do mailovej pošty všetko potrebné, teda rekapituláciu zákazky, rozpočet, termín a čas na ktorých sme sa dohodli. 

Hádam…

Hádam ešte zopár slov k zákazkám a cene za prácu. Mnoho firiem sa rado a dosť často vymedzuje voči cenám spoločnosti A SERVIS LIPKA v tom zmysle, že sú v porovnaní s konkurenciu vyššie, pričom trh núka za podobné práce prijateľnejšie čiastky. Iste, ceny od nás odrážajú vysokú kvalitu, modernú technológiu a vysokú úroveň prevencie. Takže ich hladina nebola a nemôže byť pod líniou priemeru. Navyše, špeciálny antigraffiti AGO náter je svojimi vlastnosťami na trhu jedinečný. No a projekt našej firmy – Systém čistých budov – zaručuje jeho účastníkom, vsktuku pružný a mimoriadne ústretový odborný servis pri odstraňovaní nových sprejerských útokov za zlomok pôvodnej, takpovediac, tabuľkovej ceny.rady ako odstrániť graffiti

Naši ľudia…

Naši ľudia navyše pracujú vždy usmiati, dobre naladení, vopred pripravení a sústredení. Klientovi dokážu nielen poradiť, ale k jeho majetku sa chovajú ohľadplne a s citom. Takže už od začiatku je jasné, že pre neho pracujú profesionáli, ktorí reprezentujú spoločnosť s vysokým štandardom a hrdosťou na svoje meno. Znečistenú fasádu začínajú čistiť adekvátnym chemickým prostriedkom. Pričom plochu ošetria tak dôkladne, že z graffiti ostáva len nejasný fľak. Potom plochu prekryjú farbou, ktorá kopíruje pôvodný odtieň steny. Po vysušení plochy nanášajú ochranný antigraffiti náter AGO. Pričom sa jeho vrstva sa stáva odolným filmom brániacim pokusom o nové graffiti.

Bohaté skúsenosti,…

Bohaté skúsenosti, vysoká odbornosť a citlivý prístup A SERVIS LIPKA sa naplno prejavili aj pri spomenutej zákazke v rodine mestských hodinárov. Fasádu ich starobylého domu, ktorá bola doslova poničená čmáranicami bezohľadných sprejerov sme nielen dokonale vyčistili. Ale ju aj precízne ošetrili našim unikátnym antigraffiti AGO náterom, takže v budúcnosti môžu sprejeri na čmáranie po tejto ploche zabudnúť. Aj vďaka práci a modernej technológii spoločnosti A SERVIS LIPKA sa môže majster hodinár pokojne venovať presnému meraniu času, ktorý je v smere účinnej ochrany fasády už len na jeho strane. Koniec-koncov, bude nám cťou, ak našu firmu oslovíte aj vy. Sme tu pre vás a pre účinnú ochranu stien vášho rodinného domu alebo sídla firmy.

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *