Graffiti, odstraňovanie Bratislava

Posprejovaný vchod do baru potreboval odborné čistenie

Odstraňovanie graffiti BratislavaNiekto múdrejší kedysi povedal, že v zásade sa dá na všetky veci okolo nás reagovať dvoma spôsobmi: buď sme pripravení, takže vieme, čo nás čaká alebo o vec sa začneme zaujímať, až keď sa objaví alebo nás prekvapí. Legitímne sú obidva prístupy a pri ich voľbe rozhoduje nielen konkrétna osobnosť, ale aj celý rad ďalších premenných.

Ak si ale túto zaujímavú optiku na chvíľu požičiame, dá sa podľa nej celkom dobre posudzovať aj jeden z aktuálnych fenoménov, ktorý sa v našej blízkosti vyskytuje vlastne denne, pričom jeho prítomnosť neustále rastie. Týmto fenoménom je graffiti.

Na tie prapodivné, dosť neurčité obrázky narážame už takmer všade. Občas v nich niečo rozoznáme, inokedy sú to len tzv. tagy, teda akési šifry, či podpisy konkrétnych sprejerov. Niekedy sa dokonca v našom zornom poli objavia aj celkom zmysluplne vytvorené farebné plochy, ale to býva len naozaj výnimočne.

Zväčša

Odstraňovanie graffitiZväčša vidíme čmáranice a sperejerské motanice, bez ladu a skladu. Na tejto veci je však zaujímavé niečo celkom iné, ako tie „umelecké“ prejavy. Vďaka sprejerom sú fasády steny mosty, podchody, a dokonca aj historické pamiatky, znehodnotené do tej miery, že si vyžadujú náročné čistenie, čo nikdy nebýva zadarmo.

A práve na tomto mieste sa dostávame k dvojici vyššie spomenutých prístupov. Pracné a finančne náročné čistenie farieb zo stien predstavuje prvý z nich. Druhý má celkom inú podobu, podobu účinnej a predvídavej prevencie, teda premyslených krokov, ktoré steny pred graffiti vopred chránia.

Ostáva tak len na majiteľovi konkrétnej nehnuteľnosti ako sa k týmto vandalským, často až kriminálnym praktikám, ktoré dostali obecné označenie „graffiti,“ nakoniec postaví. A aby toho nebolo málo, aj samotné graffiti sa dá v zásade vnímať dvojako.

Na…

ako na odstraňovanie graffitiNa jednej strane ako prejav číreho vandalizmu a akejsi pseudorebélie, ale na strane druhej, môže nadobudnúť podobu tvorivého a slobodného prejavu, ktorý túži vymyslieť a zrealizovať niečo zaujímavé. Potom je to už len o konkrétnom mieste, kde takéto graffiti vznikne.

V každom prípade sa vandalské prejavy nestretávajú s porozumením, takže sú zväčša likvidované. Medzi tých, ktorí steny a fasády okolo nás čistia, patrí aj profesionálna spoločnosť A SERVIS LIPKA, ktorá graffiiti nielen precízne odstraňuje, ale majiteľom nehnuteľnosti poskytuje pomoc v podobe účinnej prevencie a dokonalej ochrany.

Upratovacia a čistiaca spoločnosť A SERVIS LIPKA je firma s vyše dvadsaťročnou tradíciou, ktorá sa venuje profesionálnym upratovacím službám najrôznejšieho charakteru. Okrem odbornej likvidácie a prevencie graffiti ponúka čistenie kobercov, podláh, umývanie a leštenie okien, výkladov, ale tiež likvidáciu plesní. Navyše, všetky tieto služby vykonáva v Českej republike, na Slovensku, ale i v Rakúsku a Nemecku.

Firma…

Odstránenie graffiti z betónových povrchovFirma Graffiti, odstraňovanie Bratislava, tak graffiti cielene likviduje, čistí fasády, vykonáva ochranné nátery alebo antigraffiti nástreky. Realizuje aj originálny projekt pod názvom Systém čistých budov. Ide o program odbornej, mimoriadne účinnej prevencie spojený s modernou antigraffiti ochranou a schopnosťou odstraňovať novovznikajúce graffiti rýchlo a za zlomok ceny. 

Spoločnosť A SERVIS LIPKA je na dnešnom trhu vnímaná ako jediná profesionálna upratovacia a čistiacia firma. Ktorá klientom garantuje vysokú a trvalú kvalitu antigraffitovej metódy ochrany stien a fasád, ale tieto služby realizuje za najnižšie ceny.

Pri správnom a prirodzene kvalitnom odstraňovaní graffiti ide činnosť realizovanú na profesionálnej úrovni a podľa overených technologických postupov. Napríklad pri čistení graffiti plochy akou je mramor alebo žula treba už na samom začiatku rátať s tým, že farby v spreji prenikajú až do hĺbky materiálu.

Na…

Odstránenie graffiti z tehálNa takýchto kamenných fasádach sa potom objavia fľaky a škvrny, ktoré sprejová farba vytvorila. Technickým riešením potom ostáva špecializovaná odborná firma, ktorá takto poznačené fasády dokáže vyčistiť. Proces sa nazýva kryštalizácia a počas neho sa odstraňuje celá postihnutá vrstva s farbou tak, že na konci ostáva iba dokonale čistý kameň.

Problémy sú aj pri iných typoch fasád. Napriek šetrnému postupu odborníkov sa počas čistenia graffiti čiastočne odstráni aj pôvodný náter. Na vine je agresívnosť používaných farieb v spreji.  Frustrovaný majiteľ fasády potom obratom siahne po štetci a farbe, aby tie čmáranice zatrel. Na istý čas sa zdá, že sa to podarilo, ale zdanie klame.

Agresívna farba začne na premaľovanej ploche postupne presvitať, pričom netrvá dlho a objaví sa znovu. Nezriedka potom takéto mapy vyzerajú ešte horšie ako na začiatku. Klient je napokon okolnosťami prinútený vyhľadať odbornú pomoc, ktorá sa o graffiti postará.

A propos…

Odstránenie graffiti z prírodného kameňaA propos, odporúčané technologické podmienky takejto činnosti bývajú priamo závislé na okolitých klimatických podmienkach. Spoločnosť A SERVIS LIPKA odstraňuje graffiti pri vonkajších teplotách, ktoré neklesli pod 10 stupňov Celzia.

V sumáre sa tak ukazuje, že v dlhom zozname rád a návodov ako si s graffiti poradiť sa najlepšie osvedčila prevencia, resp. špeciálna antigraffiti ochrana. Ochranný náter dokáže celkom spoľahlivo a účinne zabrániť sprejerom v ich ďalšom vandalstve. Naviac, novozatretú plochu veľmi dobre zabezpečí aj proti bežnému atmosférickému spadu.

Vráťme sa ešte krátko k spomenutému projektu – Systém čistých budov. Vďaka servisnej pružnosti dokáže upratovacia a čistiaca spoločnosť A SERVIS LIPKA svojim klientom, ktorí sú v tomto programe začlenení, poskytovať dynamické a účinné odstraňovanie graffitov.

Podstatou…

Graffiti - odstraňovanie, ochranné náteryPodstatou týchto zásadných krokov býva odborná aplikácia antigraffitového AGO náteru, čo vedie k tomu, že klienta tým zbavíme nepríjemných starostí s novými graffiti a ich likvidáciou. Snáď jeden menší príklad bežného postupu.

Ak pri prvom odstraňovaní graffiti klient firmy A SERVIS LIPKA súhlasí s nanesením špeciálneho antigraffiti náteru, budú ho nové čistiace práce stáť už len časť sumy, ktorá bola spojená s prvým zásahom, čo sa fakt počúva veľmi dobre. Naviac, spoločnosť pri tejto príležitosti zrealizuje aj obnovu antigraffiti náteru na celej postihnutnej fasáde.

Väčšine starostí spojených s graffiti je teda možno zabrániť účinnou prevenciou, resp. použitím vysokokvalitnej antigraffiti ochrany. Tento systém dnes predstavuje progresívny, mimoriadne funkčný technologický postup. Ktorý jednoznačne pomáha pri odstraňovaní sprejerských výtvorov, a to bez nepríjemného poškodenia postihnutej fasády.

Samotný…

Odstránenie graffiti, sprejov, ochrana pred graffitiSamotný proces aplikácie špeciálneho antigraffiti náteru prebieha nasledujúcim spôsobom. V prípade hladkých plôch sú nanášané zväčša 3 vrstvy náteru. Ak ide o steny, či fasádu so štrukturovaným povrchom – podstatne viac pórovité alebo celkovo nerovné – technologický postup predpisuje nátery v intervale od šiestich do dvanástich vrstiev.

Antigraffiti náter typu AGO sa dá aplikovať aj na zložitejšie povrchy, dajme tomu marmolit. V tomto smere je antigraffiti ochrana zvlášť výhodná. Ostáva smutným faktom, že z marmolitovej fasády sa farba v spreji takmer odstrániť nedá. Východiskom preto býva nová vrstva marmolitu. A to sú ďalšie peniaze, ďalší čas a ďalšie čakanie na výsledok. Takže s pomocou antigraffiti AGO náteru si môže zákazník zhlboka vydýchnuť.

Veľkým bonusom popisovaného antigraffiti náteru je tiež jeho mimoriadna schopnosť priľnúť na najrôznejšie typy povrchov. Náter sa dokáže „udržať“ na takmer všetkých materiálových plochách. Výnimku z pravidla predstavujú hladké polykarbonátove povrchy, sklo alebo leštené kovy. Proces aplikácie je tiež závislý od klimatických podmienok, takže teplota by nemala klesnúť pod desať stupňov.

Z pohľadu…

Ako sa brániť proti grafiti čmáraniciam? Sprejom!Z pohľadu funkčnosti antigraffiti náteru treba zdôrazniť, že sa plne osvedčil v najrôznejších situáciách aelbo plochách, či typoch povrchov. Vie dokonale a spoľahlivo ochrániť steny a fasády rodinných domov, priemyselných objektov, sídiel firiem a inštitúcií, historické pamiatky, ale i stavby mostov, podchodov, konštrukcie protihlukových bariér a podobne.  

Koniec-koncov, už dávno nie je žiadnou novinkou, že sprejerom nie je pri ich nehoráznych výčinoch „sväté“ vôbec nič. Takže ich vandalskému správaniu neujde takmer žiadna „vhodná“ plocha. Na druhej strane ostáva tiež trpkou pravdou, že ustrážiť stovky a tisícky budov, či objektov nie je možné.

Pokúšať sa nainštalovať moderné technické formy ochrany, napríklad citlivé kamery, rôzne snímače, senzory a pod., zase vyžaduje nemalé finančné prostriedky, ktoré vo väčšine  prípadov neprichádzajú pre bežných užívateľov a majiteľov nehnuteľnosti do úvahy. Takže ani v tomto smere nie je cesta účinnej ochrany celkom schodná.

Firma…

Ako chrániť omietky pred graffiti?ako odstrániť graffiti z domuFirma A SERVIS LIPKA preto klientom ponúka hlavne prevenciu, ako ten najúčinnejší spôsob ochrany. Ak bol na fasáde objektu zrealizovaný špeciálny antigraffiti AGO náter, spoločnosť zákazníkovi garantuje, že ďalší pokus o nové graffiti bude odstránený do 14 dní. Služba sa aktuálne týka Českej republiky, Slovenska aj Rakúska.

Proces čo najrýchlejšej likvidácie graffitov má veľký dopad aj na kvalitné fungovanie firemného programu – Systém čistých budov. Ak sa totiž čerstvé graffiti začne odstraňovať bez čakania, väčšina sprejerov svoje ďalšie pokusy na danom mieste radšej vzdáva. Napokon kúpa niekoľkých farebných sprejov nebýva práve lacnou záležitosťou.

Možno nebude na škodu veci, ak si spoločne zopakujeme pracovný postup a technológiu čistenia graffiti, ktorý firma A SERVIS LIPKA realizuje už vyše dvadsať rokov. Klient si u nás dohodne podmienky, čas a miesto. Informácie o objednávke mu firma posiela mailom, takže zákazník má možnosť sústrediť sa na ich preštudovanie. Ak s nimi súhlasí, je potom už len na firme, aby zákazka dopadla k plnej spokojnosti.   

V tomto…

antigraffitový náterV tomto smere sa asi treba – aspoň krátko – zmieniť o chovaní konkurencie na domácom trhu. Odvedená práca, služby, a najmä ceny, ktoré A SERVIS LIPKA svojim zákazníkom ponúka bývaju zo strany konkurentov často a rady spochybňované. Hlavným argumentom je tvrdenie, že predsa jestvujú aj iné, lacnejšie a výhodnejšie alternatívy.

Áno, ceny za čistenie graffiti, ktoré A SERVIS LIPKA ponúka bývajú o niečo vyššie ako priemer, ale ak už raz padlo A, musí zaznieť aj B. Spoločnosť realizuje vo svojich objednávkach nielen modernú a praxou prevernú technológiu, ktorá povrch fasády nepoškodzuje, ale ošetrovanú plochu dokonale vyčistí a zabezpečí.

Unikátny a dokonale funkčný antigraffiti AGO náter nemá na trhu adekvátneho súpera, takže jeho ochrana je jedinečná. Navyše tu je aj originálny Systém čistých budov, ktorý zákazníkom garantuje výnimočmý, maximálne ústretový servis odstraňovania čerstvého graffiti, a to za veľmi prijateľné, takmer priateľské ceny.

Naviac…

rady ako odstrániť graffitiNaviac, firma A SERVIS LIPKA vždy uplatňovala empatický, proklientský prístup práce. Lepšie a kvalitnejšie sa pracuje s cenným úsmevom a dobrou náladou, ako s povýšeneckými a nemiestnymi poznámkami, hmm? Aj toto sú signály a dôkazy o kvalite služieb A SERVIS pre svojho klienta, pričom jasne ilustrujú aj charakter a dobré meno celej spoločnosti.  

Takže čistenie prebieha nasledovne. Chemickým prostriedkom sú z fasády odstránené všetky graffiti tak dôkladne, že na ploche ostane len nejasný fľak. Plocha sa potom pretrie farbou, ktorá kopíruje jej pôvodný odtieň. Po celkvom vysušení firma A SERVIS aplikuje účinný ochranný antigraffiti náter AGO. Pričom sa jeho vrstva sa stane ostrou hranicou pred novými pokusmi sprejerov. Odborná činnosť A SERVIS a jedinečný AGO antigraffiti náter sú tak súčasťou metódy ochrany a čistenia fasád pred graffiti, pritom pre každého zákazníka predstavuje záruku úspešného riešenia.

Presne tento postup firma nedávno „naordinovala“ fasáde klientky, ktorá sa na nás obrátila s prosbou, aby sme z priečelia jej baru odstránili nevzhľadné graffiti. Majiteľka bola nielen rozčúlená a sklamaná z tohoto vandalského činu, ale mala značné obavy, aby návštevníci počmáraný vzhľad fasády nevzťahovali na povesť samotného podniku.  

Prirodzene…

tipy čím odstrániť graffitiPrirodzene, že sme tieto pohnútky chápali, a tak sme radi jej objednávku prijali. Pričom sme urobili maxium, aby sa naši zamestnanci venovali fasáde čo najskôr. Pani súhlasila s termínom, časom aj finančnou kalkuláciou, a tak o tri dni stála dvojica našich ľudí pred vchodom do baru, ktorý naozaj pripomínal opustený a vybývaný dom na okraji mesta.

Profesionalita našich špecialistov, overená metóda a kvalitná chémia zvládli aj túto úlohu na výbornú. Takže po nejakom čase bolo graffiti len zlou spomienkou. Majiteľka baru súhlasila tiež s aplikáciou antigraffiti náteru. Takže o niekoľko hodín bola fasáda dokonale ochránená pred novými pokusmi nekultúrnych sprejerov.

Naša klientka bola na konci našej práce nielen očividne spokojná, ale v tvári sa jej dala čítať aj veľká úľava. Bolo jasné, že ďalšie graffiti sa na jej fasáde už neobjaví, resp. každý nový pokus už bude záležitosťou profíkov z A SERVIS LIPKA. A to je pocit, ktorý za to stojí!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *