Graffiti, odstraňovanie Bratislava

Posprejovaný vchod do baru potreboval odborné čistenie

Odstraňovanie graffiti BratislavaNiekto múdrejší kedysi povedal, že v zásade sa dá na všetky veci okolo nás reagovať dvoma spôsobmi: buď sme pripravení, takže vieme, čo nás čaká alebo o vec sa začneme zaujímať, až keď sa objaví alebo nás prekvapí. Legitímne sú obidva prístupy a pri ich voľbe rozhoduje nielen konkrétna osobnosť, ale aj celý rad ďalších premenných.

Ak si ale túto zaujímavú optiku na chvíľu požičiame, dá sa podľa nej celkom dobre posudzovať aj jeden z aktuálnych fenoménov, ktorý sa v našej blízkosti vyskytuje vlastne denne, pričom jeho prítomnosť neustále rastie. Týmto fenoménom je graffiti.

Na tie prapodivné, dosť neurčité obrázky narážame už takmer všade. Občas v nich niečo rozoznáme, inokedy sú to len tzv. tagy, teda akési šifry, či podpisy konkrétnych sprejerov. Niekedy sa dokonca v našom zornom poli objavia aj celkom zmysluplne vytvorené farebné plochy, ale to býva len naozaj výnimočne.

Zväčša

Odstraňovanie graffitiZväčša vidíme čmáranice a sperejerské motanice, bez ladu a skladu. Na tejto veci je však zaujímavé niečo celkom iné, ako tie „umelecké“ prejavy. Vďaka sprejerom sú fasády steny mosty, podchody, a dokonca aj historické pamiatky, znehodnotené do tej miery, že si vyžadujú náročné čistenie, čo nikdy nebýva zadarmo.

A práve na tomto mieste sa dostávame k dvojici vyššie spomenutých prístupov. Pracné a finančne náročné čistenie farieb zo stien predstavuje prvý z nich. Druhý má celkom inú podobu, podobu účinnej a predvídavej prevencie, teda premyslených krokov, ktoré steny pred graffiti vopred chránia.

Ostáva tak len na majiteľovi konkrétnej nehnuteľnosti ako sa k týmto vandalským, často až kriminálnym praktikám, ktoré dostali obecné označenie „graffiti,“ nakoniec postaví. A aby toho nebolo málo, aj samotné graffiti sa dá v zásade vnímať dvojako.

Na…

ako na odstraňovanie graffitiNa jednej strane ako prejav číreho vandalizmu a akejsi pseudorebélie, ale na strane druhej, môže nadobudnúť podobu tvorivého a slobodného prejavu, ktorý túži vymyslieť a zrealizovať niečo zaujímavé. Potom je to už len o konkrétnom mieste, kde takéto graffiti vznikne.

V každom prípade sa vandalské prejavy nestretávajú s porozumením, takže sú zväčša likvidované. Medzi tých, ktorí steny a fasády okolo nás čistia, patrí aj profesionálna spoločnosť A SERVIS LIPKA, ktorá graffiiti nielen precízne odstraňuje, ale majiteľom nehnuteľnosti poskytuje pomoc v podobe účinnej prevencie a dokonalej ochrany.

Upratovacia a čistiaca spoločnosť A SERVIS LIPKA je firma s vyše dvadsaťročnou tradíciou, ktorá sa venuje profesionálnym upratovacím službám najrôznejšieho charakteru. Okrem odbornej likvidácie a prevencie graffiti ponúka čistenie kobercov, podláh, umývanie a leštenie okien, výkladov, ale tiež likvidáciu plesní. Navyše, všetky tieto služby vykonáva v Českej republike, na Slovensku, ale i v Rakúsku a Nemecku.

Firma…

Odstránenie graffiti z betónových povrchovFirma Graffiti, odstraňovanie Bratislava, tak graffiti cielene likviduje, čistí fasády, vykonáva ochranné nátery alebo antigraffiti nástreky. Realizuje aj originálny projekt pod názvom Systém čistých budov. Ide o program odbornej, mimoriadne účinnej prevencie spojený s modernou antigraffiti ochranou a schopnosťou odstraňovať novovznikajúce graffiti rýchlo a za zlomok ceny. 

Spoločnosť A SERVIS LIPKA je na dnešnom trhu vnímaná ako jediná profesionálna upratovacia a čistiacia firma. Ktorá klientom garantuje vysokú a trvalú kvalitu antigraffitovej metódy ochrany stien a fasád, ale tieto služby realizuje za najnižšie ceny.

Pri správnom a prirodzene kvalitnom odstraňovaní graffiti ide činnosť realizovanú na profesionálnej úrovni a podľa overených technologických postupov. Napríklad pri čistení graffiti plochy akou je mramor alebo žula treba už na samom začiatku rátať s tým, že farby v spreji prenikajú až do hĺbky materiálu.

Na…

Odstránenie graffiti z tehálNa takýchto kamenných fasádach sa potom objavia fľaky a škvrny, ktoré sprejová farba vytvorila. Technickým riešením potom ostáva špecializovaná odborná firma, ktorá takto poznačené fasády dokáže vyčistiť. Proces sa nazýva kryštalizácia a počas neho sa odstraňuje celá postihnutá vrstva s farbou tak, že na konci ostáva iba dokonale čistý kameň.

Problémy sú aj pri iných typoch fasád. Napriek šetrnému postupu odborníkov sa počas čistenia graffiti čiastočne odstráni aj pôvodný náter. Na vine je agresívnosť používaných farieb v spreji.  Frustrovaný majiteľ fasády potom obratom siahne po štetci a farbe, aby tie čmáranice zatrel. Na istý čas sa zdá, že sa to podarilo, ale zdanie klame.

Agresívna farba začne na premaľovanej ploche postupne presvitať, pričom netrvá dlho a objaví sa znovu. Nezriedka potom takéto mapy vyzerajú ešte horšie ako na začiatku. Klient je napokon okolnosťami prinútený vyhľadať odbornú pomoc, ktorá sa o graffiti postará.

A propos…

Odstránenie graffiti z prírodného kameňaA propos, odporúčané technologické podmienky takejto činnosti bývajú priamo závislé na okolitých klimatických podmienkach. Spoločnosť A SERVIS LIPKA odstraňuje graffiti pri vonkajších teplotách, ktoré neklesli pod 10 stupňov Celzia.

V sumáre sa tak ukazuje, že v dlhom zozname rád a návodov ako si s graffiti poradiť sa najlepšie osvedčila prevencia, resp. špeciálna antigraffiti ochrana. Ochranný náter dokáže celkom spoľahlivo a účinne zabrániť sprejerom v ich ďalšom vandalstve. Naviac, novozatretú plochu veľmi dobre zabezpečí aj proti bežnému atmosférickému spadu.

Vráťme sa ešte krátko k spomenutému projektu – Systém čistých budov. Vďaka servisnej pružnosti dokáže upratovacia a čistiaca spoločnosť A SERVIS LIPKA svojim klientom, ktorí sú v tomto programe začlenení, poskytovať dynamické a účinné odstraňovanie graffitov.

Podstatou…

Graffiti - odstraňovanie, ochranné náteryPodstatou týchto zásadných krokov býva odborná aplikácia antigraffitového AGO náteru, čo vedie k tomu, že klienta tým zbavíme nepríjemných starostí s novými graffiti a ich likvidáciou. Snáď jeden menší príklad bežného postupu.

Ak pri prvom odstraňovaní graffiti klient firmy A SERVIS LIPKA súhlasí s nanesením špeciálneho antigraffiti náteru, budú ho nové čistiace práce stáť už len časť sumy, ktorá bola spojená s prvým zásahom, čo sa fakt počúva veľmi dobre. Naviac, spoločnosť pri tejto príležitosti zrealizuje aj obnovu antigraffiti náteru na celej postihnutnej fasáde.

Väčšine starostí spojených s graffiti je teda možno zabrániť účinnou prevenciou, resp. použitím vysokokvalitnej antigraffiti ochrany. Tento systém dnes predstavuje progresívny, mimoriadne funkčný technologický postup. Ktorý jednoznačne pomáha pri odstraňovaní sprejerských výtvorov, a to bez nepríjemného poškodenia postihnutej fasády.

Samotný…

Odstránenie graffiti, sprejov, ochrana pred graffitiSamotný proces aplikácie špeciálneho antigraffiti náteru prebieha nasledujúcim spôsobom. V prípade hladkých plôch sú nanášané zväčša 3 vrstvy náteru. Ak ide o steny, či fasádu so štrukturovaným povrchom – podstatne viac pórovité alebo celkovo nerovné – technologický postup predpisuje nátery v intervale od šiestich do dvanástich vrstiev.

Antigraffiti náter typu AGO sa dá aplikovať aj na zložitejšie povrchy, dajme tomu marmolit. V tomto smere je antigraffiti ochrana zvlášť výhodná. Ostáva smutným faktom, že z marmolitovej fasády sa farba v spreji takmer odstrániť nedá. Východiskom preto býva nová vrstva marmolitu. A to sú ďalšie peniaze, ďalší čas a ďalšie čakanie na výsledok. Takže s pomocou antigraffiti AGO náteru si môže zákazník zhlboka vydýchnuť.

Veľkým bonusom popisovaného antigraffiti náteru je tiež jeho mimoriadna schopnosť priľnúť na najrôznejšie typy povrchov. Náter sa dokáže „udržať“ na takmer všetkých materiálových plochách. Výnimku z pravidla predstavujú hladké polykarbonátove povrchy, sklo alebo leštené kovy. Proces aplikácie je tiež závislý od klimatických podmienok, takže teplota by nemala klesnúť pod desať stupňov.

Z pohľadu…

Ako sa brániť proti grafiti čmáraniciam? Sprejom!Z pohľadu funkčnosti antigraffiti náteru treba zdôrazniť, že sa plne osvedčil v najrôznejších situáciách aelbo plochách, či typoch povrchov. Vie dokonale a spoľahlivo ochrániť steny a fasády rodinných domov, priemyselných objektov, sídiel firiem a inštitúcií, historické pamiatky, ale i stavby mostov, podchodov, konštrukcie protihlukových bariér a podobne.  

Koniec-koncov, už dávno nie je žiadnou novinkou, že sprejerom nie je pri ich nehoráznych výčinoch „sväté“ vôbec nič. Takže ich vandalskému správaniu neujde takmer žiadna „vhodná“ plocha. Na druhej strane ostáva tiež trpkou pravdou, že ustrážiť stovky a tisícky budov, či objektov nie je možné.

Pokúšať sa nainštalovať moderné technické formy ochrany, napríklad citlivé kamery, rôzne snímače, senzory a pod., zase vyžaduje nemalé finančné prostriedky, ktoré vo väčšine  prípadov neprichádzajú pre bežných užívateľov a majiteľov nehnuteľnosti do úvahy. Takže ani v tomto smere nie je cesta účinnej ochrany celkom schodná.

Firma…

Ako chrániť omietky pred graffiti?ako odstrániť graffiti z domuFirma A SERVIS LIPKA preto klientom ponúka hlavne prevenciu, ako ten najúčinnejší spôsob ochrany. Ak bol na fasáde objektu zrealizovaný špeciálny antigraffiti AGO náter, spoločnosť zákazníkovi garantuje, že ďalší pokus o nové graffiti bude odstránený do 14 dní. Služba sa aktuálne týka Českej republiky, Slovenska aj Rakúska.

Proces čo najrýchlejšej likvidácie graffitov má veľký dopad aj na kvalitné fungovanie firemného programu – Systém čistých budov. Ak sa totiž čerstvé graffiti začne odstraňovať bez čakania, väčšina sprejerov svoje ďalšie pokusy na danom mieste radšej vzdáva. Napokon kúpa niekoľkých farebných sprejov nebýva práve lacnou záležitosťou.

Možno nebude na škodu veci, ak si spoločne zopakujeme pracovný postup a technológiu čistenia graffiti, ktorý firma A SERVIS LIPKA realizuje už vyše dvadsať rokov. Klient si u nás dohodne podmienky, čas a miesto. Informácie o objednávke mu firma posiela mailom, takže zákazník má možnosť sústrediť sa na ich preštudovanie. Ak s nimi súhlasí, je potom už len na firme, aby zákazka dopadla k plnej spokojnosti.   

V tomto…

antigraffitový náterV tomto smere sa asi treba – aspoň krátko – zmieniť o chovaní konkurencie na domácom trhu. Odvedená práca, služby, a najmä ceny, ktoré A SERVIS LIPKA svojim zákazníkom ponúka bývaju zo strany konkurentov často a rady spochybňované. Hlavným argumentom je tvrdenie, že predsa jestvujú aj iné, lacnejšie a výhodnejšie alternatívy.

Áno, ceny za čistenie graffiti, ktoré A SERVIS LIPKA ponúka bývajú o niečo vyššie ako priemer, ale ak už raz padlo A, musí zaznieť aj B. Spoločnosť realizuje vo svojich objednávkach nielen modernú a praxou prevernú technológiu, ktorá povrch fasády nepoškodzuje, ale ošetrovanú plochu dokonale vyčistí a zabezpečí.

Unikátny a dokonale funkčný antigraffiti AGO náter nemá na trhu adekvátneho súpera, takže jeho ochrana je jedinečná. Navyše tu je aj originálny Systém čistých budov, ktorý zákazníkom garantuje výnimočmý, maximálne ústretový servis odstraňovania čerstvého graffiti, a to za veľmi prijateľné, takmer priateľské ceny.

Naviac…

rady ako odstrániť graffitiNaviac, firma A SERVIS LIPKA vždy uplatňovala empatický, proklientský prístup práce. Lepšie a kvalitnejšie sa pracuje s cenným úsmevom a dobrou náladou, ako s povýšeneckými a nemiestnymi poznámkami, hmm? Aj toto sú signály a dôkazy o kvalite služieb A SERVIS pre svojho klienta, pričom jasne ilustrujú aj charakter a dobré meno celej spoločnosti.  

Takže čistenie prebieha nasledovne. Chemickým prostriedkom sú z fasády odstránené všetky graffiti tak dôkladne, že na ploche ostane len nejasný fľak. Plocha sa potom pretrie farbou, ktorá kopíruje jej pôvodný odtieň. Po celkvom vysušení firma A SERVIS aplikuje účinný ochranný antigraffiti náter AGO. Pričom sa jeho vrstva sa stane ostrou hranicou pred novými pokusmi sprejerov. Odborná činnosť A SERVIS a jedinečný AGO antigraffiti náter sú tak súčasťou metódy ochrany a čistenia fasád pred graffiti, pritom pre každého zákazníka predstavuje záruku úspešného riešenia.

Presne tento postup firma nedávno „naordinovala“ fasáde klientky, ktorá sa na nás obrátila s prosbou, aby sme z priečelia jej baru odstránili nevzhľadné graffiti. Majiteľka bola nielen rozčúlená a sklamaná z tohoto vandalského činu, ale mala značné obavy, aby návštevníci počmáraný vzhľad fasády nevzťahovali na povesť samotného podniku.  

Prirodzene…

tipy čím odstrániť graffitiPrirodzene, že sme tieto pohnútky chápali, a tak sme radi jej objednávku prijali. Pričom sme urobili maxium, aby sa naši zamestnanci venovali fasáde čo najskôr. Pani súhlasila s termínom, časom aj finančnou kalkuláciou, a tak o tri dni stála dvojica našich ľudí pred vchodom do baru, ktorý naozaj pripomínal opustený a vybývaný dom na okraji mesta.

Profesionalita našich špecialistov, overená metóda a kvalitná chémia zvládli aj túto úlohu na výbornú. Takže po nejakom čase bolo graffiti len zlou spomienkou. Majiteľka baru súhlasila tiež s aplikáciou antigraffiti náteru. Takže o niekoľko hodín bola fasáda dokonale ochránená pred novými pokusmi nekultúrnych sprejerov.

Naša klientka bola na konci našej práce nielen očividne spokojná, ale v tvári sa jej dala čítať aj veľká úľava. Bolo jasné, že ďalšie graffiti sa na jej fasáde už neobjaví, resp. každý nový pokus už bude záležitosťou profíkov z A SERVIS LIPKA. A to je pocit, ktorý za to stojí!

Čistenie podláh Bratislava

Vyčistiť tanečný parket je práca pre skutočných profíkov

Strojné čistenie podláh - Priemyselné podlahyPrevažná väčšina z nás má rada okolo seba čisto a poriadok. Prirodzene, platí to najmä o interiéri. Raz tu vládne podlaha, inokedy koberec. Iste, každý sa zariadi podľa svojho vkusu, a tak v domoch, či vo firmách, vidíme drevené dlážky z masívu, moderné koberce alebo vinylové podlahy. Podstatné je, aby boli stále čisté, svieže a dlho spoľahlivo slúžili.

Dnešný moderný, dynamický a zväčša prirýchly životný štýl nám často nedovoľuje, starať sa o vzhľad podlahy alebo koberca tak, akoby sme chceli. Mnohí sú tak nútení vyhľadávať pomoc externých upratovacích služieb, ktoré urobia všetku túto prácu za nás.

Spoločnosť A SERVIS LIPKA, s.r.o. má vo sfére upratovacích a čistiacich služieb už dlhoročné skúsenosti a stovky, ba tisícky, úspešne realizovaných objednávok. Aj preto dokáže do bodky naplniť konkrétne predstavy svojich zákazníkov a vyjsť ich špecifickým želaniam v ústrety.

Tých…

Tryskanie priemyselných podláh - Brúsenie podláhTých, viac ako dvadsať rokov profesionálnej práce firmy A SERVIS však vždy malo a má jedného spoločného menovateľa. Zvládnuť a odovzdať svoju prácu tak, aby jej konečný výsledok a jeho kvalita priniesli klientovi maximum spokojnosti a dôvod na široký úsmev. Práve tento prístup sa pre našu spoločnosť stal trvalou súčasťou jej charakteru a zdrojom budovania jej výnimočne dobrého mena.

Už od svojich prvopočiatkov sa tak firma A SERVIS venuje rôznym druhom upratovacích a čistiacich služieb. Prirodzene, v portfóliu týchto služieb figuruje aj profesionálne ošetrovanie a údržba podláh. Ktoré sú obľúbené najmä pre svoju odolnosť, značnú praktickosť pri bežnom užívaní. Ale aj v jednoduchšej a pohodlnejšej údržbe, ktorá sa „nemusí robiť každý deň.“

A práve tu ideálna predstava naráža na realitu. Keďže podlahy potrebujú pravidelnú opateru a čistenie. No a v takýchto prípadoch začne mnoho klientov pátrať po spôsobe, ako ušetriť svoj voľný čas a uchovať pri živote všetky preferované vlastnosti svojej podlahy. Raz darmo, len obyčajným povysávaním alebo zbežným utretím vlhkou handrou, skutočnú kvalitu podlahy nadlho neuchováme.

Podlaha…

Priemyselné podlahy, liate podlahyPodlaha z dobrého materiálu, ktorú nám v interiéri položil skúsený majster, má tie najlepšie predpoklady, že vydrží slúžiť naozaj dlho. Vo väčšine prípadov oveľa dlhšie ako koberec. Na druhej strane nám ale skúsený odborník dá jasne najavo, že dlhý život každej podlahy podmieňuje jej pravidelná starostlivosť, primerané čistenie a náležité používanie špeciálnej techniky, resp. konkrétnej technológie.

Prvé a základné prikázanie spojené s čistením podláh znie celkom prosto, ale jednoznačne. Podlahu by jej majiteľ nemal zo zásady čistiť chemickými prostriedkami, technikou a metódami, ktoré nie sú dostatočnou praxou preverené a technologicky odporúčané.

Riziko ľahkovážneho prístupu k čisteniu podlahy sa skrátka nevypláca, pričom môže pre takéhoto zákazníka rezultovať do skutočne nepríjemných, a finančne náročných situácií. Raz darmo, aj v tejto oblasti – a to už od samého počiatku – platilo a platí ono staré známe, že poriadna kvalita síce býva o niečo drahšia, ale istota a spokojnosť za tie peniaze stoja.

Dnes…

Priemyselné čistenie podláhDnes vyrábané podlahy a podlahové krytiny reagujú na nešetrné zaobchádzanie a neodborné čistenie naozaj výrazným spôsobom. Odborníci firmy A SERVIS LIPKA sa s výsledkami takéhoto počínania stretávajú často. A tak môžu potvrdiť, že okrem kozmetických poškodení povrchu podlahy. Prichádza aj k rozsiahlym poškriabaniam, značným posunom vo farebnosti, a dokonca nevratým škodám, ktoré si často vyžadujú radikálne riešenia. 

Je preto jasné, že podlaha si nielen zaslúži, ale vyslovene vyžaduje, špeciálnu a odbornú údržbu. A to nielen v podobe povrchového, bežného čistenia, ale najmä pri hĺbkovom ošetrovaní. Takýto špecifický proces preto nevyhnutne počíta s profesionálnymi pracovníkmi, ktorí ovládajú príslušnú modernú techniku a technológiu, ale aj adekvátne druhy chemických čistiacich prostriedkov.

Upratovacia spoločnosť Čistenie podláh Bratislava, preto pri každej prijatej objednávke plne spolieha na pomoc moderného, veľmi výkonného a účinného jednokotúčového stroja. Toto unikátne, dlhodobou praxou dokonale preverené zariadenie, umožňuje špecialistom firmy vyčistiť každú podlahu generálne, a tiež detailne.

Odborné…

Priemyselné upratovanie a čistenie podláhOdborné čistenie podlahy firmou A SERVIS sa vždy začína dôkladným vydrhnutím celej plochy s pomocou vysokoúčinnej, a pritom šetrnej čistiacej chémie. Počas tejto činnosti sa z podlahy komplexne uvoľnia nazbierané nečistoty, zájdená špina aj mikrovrstva mastnoty. Podlaha tak už v tomto prvom kroku získava takmer celkom nový vzhľad.

Druhou, nemenej dôležitou fázou procesu čistenia akejkoľvek podlahy býva práca očividne silného, no pritom mimoriadne šetrného priemyselného vysávača. Vďaka jeho cielenej energii špecialisti firmy z celej plochy precízne vysajú všetky uvoľnené špiny a nečistoty, a to až zo samej hĺbky štruktúry podlahy.

V priebehu samotného vysávania sa povrch čistenej podlahy zbaví aj zvyškov vody, ktorá po dôkadnom vydrhnutí zostala ležať na ploche. Pracovníci firmy počas tejto činnosti veľmi oceňujú pomoc „clever“ technickej úpravy svojho vysávača. Pružná hubica a odolné gumené lišty zvládnu všetku vodu vysať s dokonalým účinkom.

Akonáhle…

Hĺbkové čistenie tvrdých podláhAkonáhle je ukončené aj vysávanie leží pred zákazníkom krásne čistá podlaha, ktorá sa môže pochváliť kvalitou hygienicky vydezinfikovaného povrchu. Napiek tomu jej plochu čaká ešte jedno umytie, tentoraz však už len s čistou vodou.

Jeho hlavným, a pritom jediným účelom, je natrvalo zbaviť vyčistenú plochu posledných zvyškov použitého čistiaceho prostriedku, čím sa zneutralizujú možné učinky chemických látok pracujúcich počas kartáčovania. Následne sa podlaha nechá vysušiť.

Z pohľadu aktuálne používanej techniky treba zdôrazniť informáciu, že firma A SERVIS má v jednokotúčovom stroji špičkové zariadenie, ktoré sa obecne považuje za jediný prostriedok, ktorý zrealizuje nielen generálne, ale tiež detailné ošetrenie každej podlahy. Stroj má pracovnú hmotnosť okolo 50 kilogramov a počas čistenia využíva prítlak smerujúci na samotný čistiaci kotúč s priemerom 45 centimetrov.

Všetci…

Ošetrovanie podláh polymerVšetci profesionáli spoločnosti sú skúsenými odborníkmi, pričom každý z nich disponuje skutočne hlbokými vedomosťami o akutálne používaných chemických prípravkoch na trhu. Aj preto dokážu úspešne a presne vybrať konkrétny, najviac vhodný čistiaci prostriedok, ktorý pomôže podlahu vyčisiť precízne, kvalitne, a pritom nadmieru šetrne.

Možno aj tu hľadať dôvod, prečo iné firmy nedokážu podlahu ošetriť skutočne kvalitne a vysoko profesionálne. Po ich práci býva povrch často nevzhľadný, drsný a matný, čo je dôkazom, že ich metóda čistenia nemá potrebné parametre. Okrem toho, chemické prostriedky, ktoré tieto spoločnosti volia, nebývajú pre daný typ podlahy vždy vhodné. 

Firma A SERVIS LIPKA ošetruje a čistí podlahy svojich klientov najmä s pomocou kvalitnej,  zásaditej chémie. Ak je to potrebné, vie však pracovať čistidlami, ktoré majú kyslý chemický profil. Najčastejšie ide o ošetrenie podláh, ktoré boli súčasťou stavebnej činnosti, takže zažili drsné účinky vápna, cementu a iných materiálov. 

S takýmito…

Čistenie priemyselných a domácich podláhS takýmito agresívnymi stavebnými látkami si ale kyslé čistidlá dokážu náležite poradiť. Je však tiež dôležité, aby tento druh chémie nezasiahol podlahy z prírodného kameňa. Povrch by mohol ostať poškodený, prípadne vážne poničený.

Aj preto je možné konštatovať, že spoločnosť A SERVIS prísne sleduje dodržiavanie svojich technologických metód. Koniec-koncov, podobné nároky ako pri voľbe chémie sa dajú pozorovať aj pri práci s čistiacimi kotúčmi a kartáčmi, ktoré tvoria súčasť jednokotúčového stroja. Špeciálne kartáče sú totiž veľmi účinné, no zároveň  primerane šetrné.

Mnoho nových zákazníkov spoločnosti A SERVIS vyjadruje prekvapenie z odborného postupu firiem, ktoré čistili podlahu pred našou firmou. Podlaha je síce naoko čistá, no výsledok skôr rozpačitý. Povrch býva nepekný, dosť hrubý a občas aj badateľne poškodený. Odpoveďou našej firmy býva len špičková kvalita a dokonalý výsledok.

Každý…

Strojové čistenie podláh BratislavaKaždý klient získava pri čistiacich prácach firmy A SERVIS LIPKA trvalú istotu, že používaním nášho spoľahlivého jednokotúčového stroja a naozaj šetrnej, presne vybranej chémie, nikdy neprichádza k poškodeniu čistenej plochy.

S trochou nadsádzky sa preto dá povedať, že živým a vždy dobre naladeným garantom týchto poctivo mienených slov, bývajú hlavne naši odborní pracovníci, ktorí sú skutočnými profesionálmi, pričom za ne hovoria dlhé roky úspešnej praxe. 

Významnou a nenahraditeľnou súčasťou akejkoľvek dokonale čistej podlahy býva jej odborné navoskovanie. Upratovacia spoločnosť A SERVIS LIPKA realizuje tento mimoriadne dôležitý technologicky krok počas procesu tzv. fluatácie.

Na…

Hĺbkové čistenie znečistených podláhNa čistú a suchú podlahu špecialisti nanesú unikátny priemyselný polymér, pričom využívajú špeciálny stroj. Podlaha sa systematicky navoskuje mimoriadne odolným a veľmi kvalitným chemickým polymérom. Aby ošetrená podlaha zostala čo najdlhšie lesklá a odolná voči namáhaniu, A SERVIS tento postup doporučuje všetkým klientom.

Vosk, teda polymér, zabezpečí, že ošetrená podlaha sa nebude rýchlo znečistovať a zachová si estetický vzhľad.  Pri väčšine objednávok firma leští podlahy pololesklým alebo matným voskom, keďže sa mimoriadne osvedčil. Jeho preukázateľné výhody a všetrannú funkčnosť oceňujú aj naši spokojní klienti.

Vďaka ochrannému polyméru si kvalitne navoskovaná podlaha uchová dosiahnutú čistotu a žiarivý lesk podstatne dlhšie. Zákazník sa môže taktiež spoľahnúť, že pri bežnom užívaní ostane celá vyleštená plocha bezpečná, čo možno považovať za mimoriadne dôležité plus pre spokojnosť každého klienta. – Čistenie podláh Bratislava

Profesionálnou…

Kryštalizácia mramoru a vapenatých podláhProfesionálnou aplikáciou vosku sa tak každej podlahe dostáva nevyhnutná a potrebná miera pružnosti, a v neposlednom rade aj očakávaný protišmykový efekt. Vrstva vosku teda v konečnom dôsledku pôsobí ako skvelý protektor, vďaka ktorému sa povrch nepoškriabe.

Podlaha sa zvykne navoskovať dvakrát až trikrát. Cieľom býva snaha, vytvoriť na povrchu kompaktnú, odolnú vrstvu. Ktorá po každej stránke garantuje nielen technologický princíp elasticity a protišmykovosti, ale zároveň účinne a spoľahlivo ochráni vzhľad podlahy.

Voskovanie, teda odborné zakonzervovanie podlahy, býva v znamení pololesklého, príp. matného vosku značky PKD, ktorý sa vyrába v Nemecku. Polymér si všetky trhy vysoko  cenia, najmä pre jeho vynikajúce vlastnosti, ktoré sú základom pre skvelé ošetrenie podlahy.

Klienti…

Ošetrujeme betónové podlahy a vonkajšie povrchyKlienti A SERVIS zvyknú oceňovať najmä fakt, že navoskovaná podlaha sa oveľa lepšie a komfortnejšie udržiava. Takto ošetrená podlaha potom „bez karambolov“ zvláda chôdzu nôh, takže na nej neostanú nepekné otlačky, ktoré klienti zväčša veľmi „nemusia…“

Ak budeme trošku obecní, potom platí, že zanedbané voskovaniae sa nijako nevypláca. Dajme tomu, že kompletná rekonštrukcia primálo ošetrovanej a odborne dlho nečistenej podlahy sa dokáže zastaviť na čiastke, ktorá nebýva pre žiadneho klienta príjemná.

Spoločnosť A SERVIS LIPKA preto svojim zákazníkom odporúča, že po strojovom čistení sa voskovanie podlahy jednoznačne vypláca. Presvedčivým dôkazom tejto myšlienky bola aj nedávna objednávka našej zákazníčky. Firma A SERVIS počas nej hĺbkovo ošetrovala masívny drevený parket, ktorý už roky používal miestny tanečný súbor.

Oslovila…

Čistenie betónové podlahyOslovila nás majiteľka, a zároveň choreografka tanečného súboru v našom meste. Po rokoch sa konečne podarilo budovu trochu vylepšiť a súčasťou týchto prác mala byť aj výmena tanečného parketu. Žiaľ, financie celkom nestačili, a tak bolo treba nájsť spôsob, ako parket na istý čas osviežiť a vylešiť bez toho, aby sa kupoval nový.

Radi sme sa v našej firme A SERVIS LIPKA objednávky ujali. Parket bol síce vzhľadovo zájdený a pomerne špinavý, no jeho kvalita i drevo boli ešte dobré. Takže ako plocha na tanec, vyhovoval bez komplikácií. Podmienky práce sme si s našou klientkou dohodli vcelku rýchlo, a preto boli už o pár dní naši dvaja zamestnanci v plnom nasadení vracali masívnemu parketu späť jeho vzhľad a eleganciu.

Parket…

Čistenie a údržba vinylovej podlahyParket bol pomerne rozsiahly, ale vďaka jednokotučovému stroju, špičkovej chémii a dlhoročnej skúsenosti oboch pracovníkov, bolo čistenie viac-menej bežnou, aj keď celkom príjemnou úlohou. A keď sa napokon dokončil aj proces finálneho voskovania, bola pani choreografka očividne spokojná a šťastná. 

Nevedela si vynachváliť kvalitu, povrchovú pevnosť, pružnosť a najmä čistotu celej tanečnej plochy. Výborný pocit mala aj z prístupu našich ľudí, takže vo finále sa obe strany na seba usmievali a boli plné dobrých pocitov. Napokon, aj toto býva pevným cieľom firmy A SERVIS LIPKA. Urobiť svoju profesionálnu prácu tak, aby náš zákazaník, ale aj náš zamestnanec, mali za sebou príjemný a zmysluplný deň.

 

odstraňovanie grafiftov bratislava

Napriek strážnemu psovi sa fasáda graffiti nevyhla. Pomohli však odborníci

ako na odstraňovanie graffitiProblém graffiti vzdialene pripomína morskú vlnu. Raz ju vidno zďaleka, inokedy takmer splýva s hladinou. Raz sa o graffiti vášnivo diskutuje a dokonca sa príjmajú zákony, aby sa o krátky čas nad témou takmer zavrela voda. Napokon sa ale všetko vráti na samý začiatok a škaredo posprejovanú stenu si musí každý vyrieši tak, ako vie.

Určite nikto z nás o dajaké graffiti na stene svojho domu nestojí. Nejde len o to, že fasáda je tými farbami poškodená, ale plocha vyzerá naozaj odpudivo a ani pri najlepšej vôli a miere tolerancie, sa nedajú také čmáranice považovať za prejav tvorivosti. Obecne sa teda graffiti netešia dobrej povesti a verejnosť ich vníma ako číre vandalstvo.

No hej, odmietnutie býva jedna vec, ale rozumné a účinné riešenie vec druhá. Aj laikovi musí byť jasné, že tie sprejom načmárané kliky-háky nebude ľahké odstrániť. Farby v spreji sú agresívne, odolné a prekryjú fasádu takmer dokonale. Nehovoriac o tom, že sa často do plochy vpijú a graffiti sa v stene usadí na dlhé roky.

Ďalším…

Odstránenie graffiti z tehálĎalším vážnym problémom je masívne šírenie tejto vandalskej zábavky. Kedysi sa zdalo, že graffiti má bezmála „predplatené fleky,“ skôr v mestách, fabrikách, železničných staniciach alebo iných, menej adresných miestach. Dnes sa zjavuje už aj na dedinách, chatových osadách, či dokonca na zrekonštruovaných historických pamiatkach.

Nájsť v tomto kolotoči schodné riešenie, ktoré by dokázalo budovy a ich fasády chrániť, nie je nič jednoduché. Polícia, mestská alebo štátna, takmer vždy chytá len bežiace tiene alebo reaguje na oneskorené, a v podstate zbytočné výpovede svedkov. Sprejer, či organizované skupiny sprejerov, majú v tomto smere očividný náskok a málokedy sa podarí chytiť takéhoto „umelca“ priamo pri čine.

Na druhej strane je každému viac-menej jasné, že špecifická činnosť takéhoto typu si vyžaduje v prvom rade účinnú, dobre pripravenú a technologicky modernú prevenciu, ktorá dokáže podstatne viac ako len snaživé pokusy chytať vinníkov v nočnej tme alebo na miestach, ktoré veľmi dobre poznajú.

Upratovacia…

Odstránenie graffiti z prírodného kameňaUpratovacia a čistiaca spoločnosť Odstraňovanie graffitov Bratislava sa dlhodobo a cielene zameriava práve na takýto spôsob boja s graffiti a ich každodennými prejavmi. Po rokoch pracovného nasadenia,  bohatých skúsenostiach a odozve početných klientov je dnes možné povedať, že tento smer sa ukázal ako správny a prevencia graffiti ako najschodnejšie riešenie problému.

Voľba špeciálneho antigraffiti náteru tak klientom A SERVIS prináša nielen skutočnú istotu, že nové pokusy sprejerov vyjdu celkom naprázdno. Ale tiež očakávaný pocit, že osobný majetok ostane spoľahlivo chránený na dlhý čas bez toho, aby boli potrebné investície do jeho opravy, akútneho premaľovania alebo iných rekonštrukčných prác.

Už…

Graffiti - odstraňovanie, ochranné náteryUž tu bola reč o dlhoročných skúsenostiach, vysokej odbornosti a profesionálnom prístupe. Za dvadsať rokov svojej existencie sa spoločnosť A SERVIS LIPKA, s.r.o. v oblasti odstraňovania a prevencie graffiti vyprofilovala na jeden z popredných subjektov v tomto náročnom segemente čistiacich a upratovacích služieb.

Svoje skúsenosti využíva na viacerých trhoch strednej Európy, takže jej kvalitnú a precíznu prácu už poznajú zákazníci v Českej republike, na Slovensku, ale aj v Rakúsku a Nemecku. Koniec-koncov, skutočne špičkovú a precízne odvedenú robotu nie je možné nijakým relevatným spôsobom nahradiť, nebodaj oklamať. 

Spoločnosť A SERVIS LIPKA je aktuálne považovaná za jedinú profesionálnu firmu v rámci celej Slovenskej republiky, ktorá dokáže svojmu klientovi garantovať nielen vysokú a stabilnú funkčnosť ponúkanej antigraffitovej metódy. Ale tiež jednu z najnižších cien.

Pracovníci…

Odstránenie graffiti, sprejov, ochrana pred graffitiPracovníci firmy odstránia graffiti z rôznych miest a typov omietok, realizujú nanesenie ochranných náterov a nástrekov a pracujú aj v oblasti odbornej a veľmi úspešnej prevencie. V tejto súvislosti treba spomenúť aj špeciálny program spoločnosti pod názvom Systém čistých budov, ktorý funguje mimoriadne spoľahlivo.

Napriek snahe riešiť graffiti skôr preventívne, musí firma A SERVIS pomáhať aj pri akútnom odstraňovaní graffiti na rôznych miestach. Ak ide napríklad o čistenie materiálov akými sú  žula, teraco, mramor a pod., dostane sa sprej až do hĺbky materiálu. Vtedy býva prospešnejšie vyhľadať – okrem čistenia – špecializovanú firmu, ktoré kameň odborne zrenovuje. 

V tomto zmysle platí pre klienta aj iná, dôležitá informácia. Počas odstraňovania graffiti na štruktúrovaných omietkach alebo bežných fasádach, by mal klient viac-menej počítať s tým, že s likvidáciou sprejovej farby dochádza aj k čiastočnému odstráneniu pôvodného náteru.

Potom…

Ako chrániť omietky pred graffiti?Potom sa postupuje nasledovne. Počas odborného zásahu sa obrázok graffiti maximálne zjemní,  a to až na úroveň akejsi neostrej machule. Toto vyčistené miesto sa následne pretrie fasádnou, dobre namiešanou farbou, ktorá sa čo najviac približuje tej pôvodnej.

Pri tomto kľúčovom kroku robia klienti často zásadnú chybu v tom, že v hneve a strese, pretrú čerstvé graffiti farbou podobnom fasáde v nádeji, že fľaky natrvalo prekryjú. Graffiti však začne pomerne rýchlo spod náteru presvitať a vynorí sa na ploche znova. Následne im neostáva nič iné, len vyhľadať pomoc odborníkov, aby sa graffiti nadobro zbavili.

A propos, téma odstraňovania graffiti a samotné podmienky. Jednou z tých zásadných je technologická norma spojená so stavom počasia. Spoločnosť A SERVIS LIPKA odstraňuje graffiti na stenách a fasádach v exteriéri len pri vonkajších teplotách, ktoré ešte dlhodobo neklesli pod 10 stupňov Celzia.

Ako…

čím odstrániť graffitiAko vidno, medzi skutočne účinné, výhodné a odborne overené riešenia ako spoľahlivo ochrániť fasádu pred znečistením patrí jedinečný systém antigraffiti ochrany. Adekvátne vybraný náter naviac danú vonkajšiu plochu ochráni aj pred atmosferickým znečistením.

V dôležitej oblasti prevencie sa dlhodobo realizuje, už spomenutý, originálny program pod názvom Systém čistých budov. Klientom firmy A SERVIS poskytuje nielen pružnú likvidáciu graffitov plus učinný antigraffitový náter, ale garantuje aj čistenie akútne zasiahnutých plôch.

Ako funguje? V prípade, že si zákazník nechal na svojej fasáde odstrániť graffiti a zároveň si objednal ošetrenie antigraffiti náterom má do budúcnosti istotu, že ak sa na jeho stene zopakuje „sprejerský prepad,“ spoločnosť A SERVIS LIPKA takéto výtvory odstráni len za zlomok pôvodnej ceny. Integrovaným prvkom tejto zákazníckej služby je zároveň obnovenie antigraffiti vrstvy na ošetrovanej fasáde.

Ukazuje…

prípravky na odstránenie graffitiUkazuje sa, že drtivej väčšine problémov zviazaných s odstraňovaním graffiti sa dá prechádzať využívaním špeciálnej a vysokoúčinnej antigraffiti ochrany. Jedinečný a dlhoročnou praxou preverný systém, ktorý pre svojich klientov realizuje firma A SERVIS predstavuje najprogresívnejší a najúčinnejší postup ako odstrániť graffiti tak, aby nemuselo dochádzať k neželanému poškodzovaniu pôvodnej fasády. 

Nanášanie špeciálneho antigraffiti AGO náteru sa v spoločnosti A SERVIS LIPKA dlhodobo riadi odsúhlaseným a dokonale funkčným technologickým postupom. Tento algoritmus sa vo firme striktne dodržuje a ostáva trvalo stabilný. 

Pri ošetrovaní hladkých fasádnych plôch tak špecialisti najčastejšie aplikujú tri vrstvy spomínaného náteru. Ak majú čistené plochy fasády skôr štrukturovaný povrch, teda steny sú oveľa vica pórovité alebo dokonca nerovné, takáto aplikácia sa opakuje aspoň šesťkrát, prípadne aj dvanásťkrát.

Jedinečný…

ochrana pred graffitiJedinečný antigraffiti náter typu AGO zvykne spoločnosť A SERVIS LIPKA často aplikovať aj na oveľa špecifickejšie typy povrchov, dajme tomu marmolit. Napríklad v tomto prípade sa takáto antigraffiti ochrana nesmierne osvedčuje, čo môže potvrdiť aj rad klientov, ktorí na vlastnej koži zažili proces odstraňovania graffiti z marmolitu.

V tomto zmysle treba zdôrazniť, že posprejovaná fasáda, ktorá má marmolitovú úpravu, býva aj pre odborníkov veľkým technologickým orieškom a graffiti z nej nie je možné kvalitne a „bezbolestne vymazať. Často neostáva nič iné, len na fasádu naniesť novú vrstvu marmolitu.

Inou, značnou výhodou AGO náteru, býva jeho oceňovaná schopnosť pevne priľnúť k rôznym typom povrchov. Dokonca sa dajú veľmi dobre ošetriť aj plochy vyrobené z plastických materiálov. Žiaľ, neprekročiteľnú výnimku z pravidla tu tvoria polykarbonáty, leštené kovy a sklenené fasády.

Pokial…

recenzia odstránenie graffitiPokiaľ ide o konkrétne podmienky nanášania antigraffiti náteru AGO, je vždy dobré sledovať aktuálne klimatické podmienky za našim oknom. Počas zimy, v daždi alebo v teplotách pod bodom mrazu sa takýto náter z odborného hľadiska už nedoporučuje. 

Tieto jedinečné služby spojené s antigraffiti náterom AGO sa mimoriadne dobre hodia pre všetky stavby, budovy alebo objekty, ktoré stoja – obrazne povedané – na „frekventovanej križovatke záujmov“ sprejerských komunít. A v žiadnom prípade nemusí ísť len o odľahlé, tmavé miesta, ktoré žijú mimo rušného davu.

Ako sme už v samotnom úvode naznačili, dnes sa sprejerské aktivity objavujú už takmer všade okolo nás, takže ochrana pred „umením“ bezočivých, arogantných vandalov sa majiteľom takýchto nehnuteľností jednoznačne vypláca, a to veľa ráz aj dvojnásobne. Nehovoriac o tom, že pocit istoty a bezpečnosti sa kúpiť nedá.

Jedným…

najlacnejšie odstránenie graffitiJedným dychom treba zopakovať, že investícia do takéhoto systému ochrany sa javí ako prezieravé a vo všetkých ohľadoch schodné riešenie. Ktoré účinne pomáha chrániť majetok aj peniaze klienta. Polícia býva v konforntácii s týmto problémm viac-menej bezmocná a inštalácia kamier, či rôznych zabezpečení zase zložitá a drahá.

Primeraná finančná čiastka za odbornú aplikáciu špeciálneho antigraffiti AGO náteru, sa tak skutočne ukazuje ako nadmieru optimálna a rozvážna voľba, tým skôr, že firma A SERVIS LIPKA tento náter ešte originálne „vystužila“ ďalším výhodným benefitom.

Len na vysvetlenie. Keď bol na konkrétnej budove, či jej fasáde, firmou zrealizovaný špeciálny antigraffiti AGO náter, prípadne nástrek tejto účinnej látky, spoločnosť A SERVIS LIPKA svojmu zákazníkovi garantuje, že akékoľvek nové graffiti bude z jeho budovy odstránené, a to v termíne do 14 dní. Predmetná služba sa týka celého územia Českej republiky, Slovenska a Rakúska. – Odstraňovanie graffitov Bratislava

Môžeme…

kvalitné odstránenie graffitiMôžeme tak konštatovať, že táto ústretová služba je dôkazom, že zákazník a jeho spokojnosť sú pre spoločnosť A SERVIS LIPKA vždy na prvom mieste. Aj tento jednoznačný a jasný fakt svedčí o úrovni firemnej kultúry a podnikateľskom profile celej firmy

Včasné odstraňovanie graffitov býva pre firmu A SERVIS dôležité aj v spojitosti s prezentovaným a dôležitým konceptom – Systému čistých budov. Praxe jednoznačne ukázala, že ak sa nové graffiti začnú odstraňovať rýchlo, skupiny sprejerov svoje aktivity výrazne obmedzia, až napokon prestanú úplne.

Výnimočnosť a kvalita služieb, ktoré firma A SERVIS LIPKA v oblasti odstraňovania a prevencie graffiti ponúka, sa pred časom osvedčili aj pri objednávke istej pani, žijúcej v dome na okraji ulice. Vzhľadom na miesto, kde žena žila, nechávala vždy na noc odviazaného svojho mohutného strážneho psa.

Žiaľ…

kto odstráni graffitiŽiaľ, pozornosť strážcu zlyhala práve v tú noc, kedy sa dom tejto pani stal terčom sprejerského útoku. Žena bola ráno nadmieru šokovaná, keď na fasáde svojho domu objavila nevzhľadné a nezmyslené čarbanice, nastriekané čiernym sprejom.

Vďaka našej firme A SERVIS LIPKA sa však jej problém čoskoro stal len zlým snom. Naši dvaja odborníci si s tou hrôzou veľmi dobre poradili a fasáda bola čoskoro takmer ako nová. S majiteľkou sme sa navyše dohodli, že zrealizujeme antigraffiti AGO náter, aby boli steny jej domu nadlho v úplnom bezpečí.

Staršia…

Staršia dáma bola s našou prácou nesmierne spokojná, pričom si okrem kvality pochvaľovala aj prístup a chovanie zamestnancov, keďže ako bývalá učiteľka mala na tieto otázky veľmi špecifické a dosť vysoké nároky.

Boli sme úprimne potešení, že okrem precíznej kvality a dokonale čistej fasády, dokázala naša spoločnosť A SERVIS LIPKA obstáť aj v krížovej paľbe firemnej kultúry a slušného chovania. Napokon, bude nás len tešiť, ak nám umožníte odprezentovať sa aj u vás doma, prípadne vo vašej firme. Veríme, že vašu dôveru nesklameme, skôr naopak.

Strojné čistenie podláh - Priemyselné podlahy

Nový byt, sťahovanie a stará špina. Úlohe pre firmu „čistenie podláh Bratislava“

Tryskanie priemyselných podláh - Brúsenie podláhVenovať sa jednej práci viac dvadsať rokov, predpokladá vášeň, nadšenie a vedomie, že ten, pre koho pracujete, vašu snahu a vynaložené úsilie oceňuje. Iste, občas človeka prepadnú pochybnosti, či sa nedá urobiť viac alebo inak. No stačí úprimný úsmev, poďakovanie a nefalšovaná radosť klienta a na druhý deň do toho zase skáčete po hlave. Čistenie podláh Bratislava.

Naša spoločnosť čistenie podláh Bratislava sa – obrazne povedané – do skupiny takýchto nadšených a vášnivých ľudí môže spokojne počítať. Profesionálnym upratovacím službám a čisteniu rôznych povrchov sa totiž venujeme už viac ako dve desaťročia a stále nás to neprestáva baviť, skôr naopak. Priemyselné podlahy, liate podlahy

Roky stabilné, vysoko kvalitné a zákazníkmi oceňované výsledky nám postupom času umožnili presadiť sa aj na veľmi náročných zahraničných trhoch. A nepovieme asi nič nové, ak zdôrazníme, že nekompromisný zákazník spoza hraníc neodpúšťa ani to najmenšie zaváhanie alebo nedostatok. Klientom v týchto krajinách sme však schopní pravidelne a ponúkať tie najkvalitnejšie služby. 

Takže naša práca je rovnako…

Priemyselné čistenie podláhTakže naša práca je rovnako oceňovaná a neustále vyhľadávaná zákazníkmi v Českej republike i na Slovensku, ale aj v krajinách s mimoriadne vysokými nárokmi na kvalitu, ako je neďaleké Nemecko alebo Rakúsko. Prirodzene, konkurencia na trhoch dvoch posledne menovanýc je ostrá a viac ako tvrdá, ale verte, že človeku nechutí nič lepšie, ako prekonávanie seba samého.

Každý deň, pri každej objednávke, veľkej, či malej sa držíme jedinej a hlavnej myšlienky. Byť pre nášho klienta otvorení, čitateľní a vždy ochotní pomôcť. Pracujeme tak, aby zákazník dostával moderné, transparentné a vysokokvalitné služby, ktoré na trhu upratovacích a čistiacich prác patria k absolútnej špičke.

Akúkoľvek prácu pre nášho zákazníka – doma, či v zahraničií – tak vnímame predovšetkým ako výzvu. Vždy a za každých okolností sme odhodlaní prekonať jeho i naše očakávania, odovzdať v priebehu zákazky maximum možného a dokázať, že jeho voľba bola tou najlepšou a správnou – v každom smere.

Portfólio služieb spoločnosti A SERVIS LIPKA…

Portfólio služieb spoločnosti A SERVIS LIPKA dnes ponúka bohaté a široké spektrum profesionálnych čistiacich činností spojených s najrôznejšími materiálmi a povrchmi. Zvládame akékoľvek typy dlažieb, linolea, marmolea, liatych alebo plávajúcich podláh, povrchov z betónu, či kameniny.Priemyselné upratovanie a čistenie podláh

Naši zákazníci v drvivej väčšine prípadov hovoria jednou rečou. Oceňujú najmä ústretovosť, precíznosť a priateľské vystupovanie zamestnancov A SERVIS LIPKA, čo nesmierne prispieva k príjemnej atmosfére počas každej zákazky. Napokon, vstupujeme do intímneho, súkromného sveta domácnosti, takže rešpektovanie tejto skutočnosti tvorilo a tvorí podstatnú časť kvality práce a prezentácie samotnej firmy.

Hĺbkové čistenie tvrdých podláhOd prvého dňa – s prvou dokončenou zákazkou – si bola celá firma vedomá, že každý začiatok sa rozlieva do všetkých smerov a nedá  sa zastaviť. Aj preto nám bolo jasné, že vývoj a pohyb v oblasti nášho podnikania nemožno obmedzovať. Je jediný spôsob, ak sa s týmto faktom dobre a rozumne vyrovnať. Byť, ostať na čele a nezaváhať – ani na okamih.

Progres a zmena idú svojou neľahkou cestou…

Progres a zmena idú svojou neľahkou cestou a niekedy nestačí len úporná snaha o prispôsobenie sa alebo rýchla a presná reakcia. Treba proste stáť celkom vpredu, aby sa dala pochopiť každá prichádzajúca vlna a nový posun v kvalite aj technológiách. Len tak sa podarí z nového vyťažiť maximum možného – pre firmu, ale predovšetkým pre zákazníka.

Aj preto každý z našich zamestnancov neostáva na mieste, ale aktívne sa venuje vzdelávaniu, osvojuje si moderné trendy v oblasti nášho podnikania a prispieva tak k trvalému vzostupu celej spoločnosti A SERVIS LIPKA. Pri každej objednávke tak pracujú skutoční obdborníci a skúsení profesionáli. Strojové čistenie podláh - Odborné tepovanie a dezinfekci

Dnes preto môžeme s pokojným svedomím tvrdiť, že naša firma sa vo svojej oblasti zaraďuje medzi moderné, dynamické a technicky vyspelé spoločnosti, ktoré v prvom rade vsádzajú na ten najzákladnejši a najdôležitejší kapitál vôbec – spoľahlivých, odborne zdatných a tvorivo pracujúcich zamestnancov.

Prirodzene, že okrem všetkého pozitívneho…

Ošetrovanie podláh polymerPrirodzene, že okrem všetkého pozitívneho a dobrého musíme občas reagovať na neisté, či pochybovačné úvahy spojené s predmetom nášho podnikania. Už neraz sa nám stalo, že klienti polemizovali s faktom, prečo uvažovať nad čistením podlahy alebo okna ako službou. Navyše službou, ktorá im z vrecka vytiahne isté peniaze.

Legitímna otázka si žiada legitímnu odpoveď. Nikde nie je napísané, že naše služby treba využívať a siahať po nich. V každom prípade ide o slobodné rozhodnutie zákazníka, ktoré má byť vedené zrelou úvahou a relevatnými dôvodmi. Popri tom však v tomto smere jestvujú dve zaujímavé východiská, ktoré stoja za zaznamenanie. 

Prvé z nich sa týka kvality čistenia, takpovediac v domácej réžii. Samozrejme, ak pracujeme na svojom, ergo len pre seba, urobíme maximum, aby sme dosiahli čo najlepší, ba výborný výsledok. Jedinou, no zásadnou prekážkou však býva použitá, či skôr dostupná technológia a odborná zdatnosť domáceho majstra.

Ani pri našej najlepšej vôli a pevnom odhodlaní…

Ani pri našej najlepšej vôli a pevnom odhodlaní, nemôžeme nahradiť špičkovú techniku, unikátnu chémiu a skúsenosti profesionála, ktorú ponúka rokmi zohraná firma. Jasné, výsledok, ktorý vzišiel iba z našich rúk nás bude tešiť a možno upokojovať, ale v každom prípade bude mať ďaleko k precíznej a špičkovej kvalite.Priemyselné čistenie - Upratovanie bytov a spoločných priestorov

Druhou vecou je otázka voľného času. Naozaj musíme vzácne chvíle voľna obetovať unavnej práci okolo podlahy, koberca alebo okien? Stoja nám tie stratené hodiny za to? Žijeme predsa modernú a veľmi dynamickú dobu, kde je naša každodenná práca zviazaná so stresom, náhlením a stíhaním všetkého na čom nám záleží. 

Voľný čas sa tak v priebehu rokov stal pre každého drahým a vyhľadávaným tovarom. Možno by sme takéto cenné a vzácne okamihy mali venovať predovšetkým svojej rodine, sami sebe alebo priateľom a upratovacie práce zveriť do rúk odborníkom. Čas, ktorý nám pretečie medzi prsty, už nikdy nenahradíme. Prečo ho nevenovať tomu, čo nás skutočne napĺňa?

Prirodzene, sem-tam sa nájde ešte jeden…

Čistenie priemyselných a domácich podláhPrirodzene, sem-tam sa nájde ešte jeden, trochu iný dôvod, prečo spochybňovať profesionálne čistenie. Jeho podstata znie asi takto. Veď sú predsa firmy, ktoré mi podlahu alebo koberec vyčistia o dajaké to euro lacnejšie, prečo mám, napr. spoločnosti A SERVIS LIPKA platiť o niečo viac? Hádam len nie preto, že má dobré meno, dlhú prax a robí aj v zahraničí?

Tu možno povedať len nasledovné. Ak vám koberec vyčistia tzv. extrakčnou metódou, zvolili ste spôsob, ktorý je vážne lacnejší ako strojové čistenie A SERVIS LIPKA, ale riskujete viac ako sa zdá. Pravda, tento prístup je na trhu stále prítomný a klienti ho vnímajú ako lacnú, priechodnú a funkčnú možnosť.

Odborne nespochybniteľnou skutočnosťou však ostáva, že extrakčné čistenie je už dlhé roky zastaralé, málo efektívne a neúčinné. Dokonca môže čistený povrch nevratne poškodiť, takže prvotná predstava o ušetrených financiách sa zdá byť mimoriadne nepresná a zavádzajúca. 

Metóda firmy A SERVIS LIPKA…

Metóda firmy A SERVIS LIPKA čistí plochu vždy do hĺbky, precízne, opatrne a mimoriadne kvalitne. Každý povrch je naviac aj vydezinfikovaný, čo pre klienta predstavuje vítaný bonus. V sumáre teda naše profi čistenie prináša zákazníkom špičkovú kvalitu, dokonalý výsledok a maximálnu spokojnosť.Zimné záhrady, skleníky, okná-umývanie, čistenie

Vo svetle týchto faktov potom vážne stojí za chvíľu zamyslenia, čím a kde vlastne v procese čistenia a upratovania ušetríme. Vydať zopár mincií navyše je prirodzene vecou názoru, ale kvalita a dokonalý vzhľad čistenej plochy predsa stoja za viac.

Áno, v konečnom dôsledku ide o náš slobodný výber…

Áno, v konečnom dôsledku ide o náš slobodný výber, takže voľba ostáva v našich rukách. No snáď stojí za zmienku ešte jeden nečakaný detail. Mnoho nových zákazníkov firmy A SERVIS LIPKA dostalo prvotný kontakt práve od našich spokojných klientov. A tak dobrý chýr predbieha už i nás samotných, čo o niečom podstatnom vypovedá. 

Keby sme chceli vymenovať základné prvky úspechu a obľúbenosti spoločnosti A SERVIS LIPKA medzi stálymi i novými zákazníkmi, celkom nám postačí číslo tri. Predovšetkým ide o skúsených, pracovitých a spoľahlivých ľudí – našich zamestnancov. Ďalšie miesto v rade zaujíma vynikajúca a účinná technika spojená s overenou technológiou čistenia. No a do tretice nemôžeme zabudnúť na unikátnu, adekvátnu a šetrnú chémiu, ktorú používame.

Ak tieto tri prvky prenesieme do praxe, často sa stáva, že dokážeme nielen do bodky splniť želania klienta a dokonale ošetriť koberce, podlahu alebo okná, ale zvládneme – doslova – zachrániť aj veci, ktoré sa zdali byť dávno odpísané. Aj tu spočíva sila našich preverených čistiacich metód a technológií.

Aj preto naši zákazníci mnoho ráz vyzdvihujú skutočnosť…

Umývanie podlahy - rýchle a hospodárne čistenieAj preto naši zákazníci mnoho ráz vyzdvihujú skutočnosť, že sa im podarilo ušetriť nemalé finančné prostriedky práve tým, že neboli nutení vyhodiť svoj obľúbený, no rokmi zašlý koberec, prípadne meniť keramickú podlahu v byte, poničenú fľakmi hrdze.

Jeden deň tak zamestnanci firmy A SERVIS LIPKA vrátia život starému perzskému kobercu, nabudúce celkom do čista vyleštia betónovú podlahu garáže, kde ešte včera ležali desiatky škvŕn od motorového oleja, prípadne precízne odstránia vrstvu stavebného odpadu po skončenej rekonštrukcii rodinného domu.

Vlastne to nie je ani tak dávno, kedy sme podobným spôsobom pomohli mladej manželskej dvojici pri rekonštrukcii novokúpeného bytu. Ako nám sami povedali, nebolo vôbec jednoduché zohnať vo vyhliadnutej lokalite priestor, aký si predstavovali. Keď sa im to podarilo, čakala ich druhá, náročnejšia časť – vdýchnuť tomu bytu nový život.

Jedným z veľkých problémov ich nového bývania boli podlahy…

Jedným z veľkých problémov ich nového bývania boli podlahy. Najprv samozrejme rátali s ich celkovou výmenou. Chceli to mať skrátkaHĺbkové čistenie znečistených podláh pre seba i deti pekné, čisté a príjemné. Keď sa však spolu posadili nad kúsok papiera a kalkulačku počítača, pomerne rýchlo pochopili, koľko ich bude tento radikálny krok celkovo stáť.

Sprvu zavládla medzi manželmi takmer rezignácia a pocit, že tadeto cesta zrejme nevedie. Manželka ale dostala spásny nápad. Možno by sa dali tie podlahy dajako vyčistiť, a pár rokov to bude schodné riešenie, aspoň pokým odrastú deti. Určite ale na takúto robotu my sami nestačíme, doplnil ju manžel. Myslím, že by nám pomohla dajaká skúsená, zavedená spoločnosť profesionálov.

Pri hľadaní na webe narazili na firmu A SERVIS LIPKA. Počas telefonátu sa s potešením dozvedeli, že vyčistenie podláh bude stáť len zlomok ceny, ktorú by si vyžiadalo položenie nových dlážok. Firma im navyše garantovala, že kvalita odvedenej práce bude na najvyššej úrovni a podlahy im poslúžia ešte veľmi dlhý čas.

Medzi klientom a firmou tak rýchlo padla dohoda…

STROJOVÉ ČISTENIE A UMÝVANIE PODLÁH - PODLAHOVÝCHMedzi klientom a firmou tak rýchlo padla dohoda a zamestnanci A SERVIS LIPKA začali s čistením podláh v presne určený deň a čas. Pri svojej práci využívali kotúčový stroj, ktorý sa vždy a za každých okolností osvedčil. Podlahy – vďaka jeho výkonu a ohľaduplnosti – čistili do hĺbky a veľmi dôkladne. S pomocu účinného, špeciálneho chemického roztoku, potom zbavili povrch každej z nich nánosov dlhoročných nečistôt.

Možno je dobré na tomto mieste pripomenúť, že výberu vhodnej čistiacej kozmetiky venuje naša firma mnoho času a starostlivosti. Vedie nás k tomu snaha, aby bol klient maximálne spokojný a zároveň mu tak ponúkli to najlepšie a najúčinnejšie, čo trh momentálne produkuje.

Ďalším krokom celého procesu čistenia bolo použite vysokovýkonného vysávača. S jeho energiou a silou sme všetky podlahy precízne vykartáčovali a starostllivo vysali, takže sme plochy zbavili všetkých uvoľnených nečistôt, vlhkosti a mastnoty, ktoré sa na podlahách za niekoľko rokov prirodzene zachytili.  

Finálnym krokom tejto práce…

Finálnym krokom tejto práce potom býva ešte jedno, veľmi dôkladné umytie čistenej podlahy. Povrch tak zbavíme zvyškov chemických látok, ktoré ju vrátili naspäť do života. Podlaha ostane krásne čistá, bez alergénov, vydezinfikovaná, a preto aj zdravotne nezávadná. Pri dvoch malých deťoch, ktoré v rodine nášho klienta žili, je takáto správa viac ako potešujúca.

Keď sme s čistením skončili, tak sa cena za vyčistenie podláh v celom byte pohybovala len v zlomkoch oproti sume, ktorú by si vyžiadala pokládka nových podláh. Manželia boli z výsledkov nadešení, nehovoriac o tom, že ušetrili ozaj veľké peniaze, kopu času, stresu a ruchu stavebných prác, bez ktorých sa inštalácia podlahy nezaobíde.

Najväčším poďakovaním za našu odvedenú prácu boli deti, dvaja chlapci, mladých rodičov. Kým sme sa s kolegom chystali k odchodu, na čistej podlahe v predsieni si začali stavať z kociek lega dajaký model. Napokon vyšlo najavo, že ide o detskú predstavu kotúčového stroja našej firmy A SERVIS LIPKA, ktorý videli priamo v akcii. Asi viac dodávať netreba…