podlahy

Strojové čistenie a voskovanie všetkých druhov podláh

Strojové čistenie a voskovanie všetkých druhov podláh

Strojové čistenie podláh je jednou z celej škály nami ponúkaných služieb. Naša upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s. r. o. používa na dokonalé a hĺbkové čistenie kotúčový stroj, na ktorý môžeme použiť nástavec tzv. držiak padu alebo silonový kartáč. Kotúčový stroj je jediným možným riešením, ako detailne a generálne vyčistíme akýkoľvek typ podlahy. Samotná váha kotúčového stroja je  40 kg na kotúč, ktorý má priemer približne 40 cm. Na jeho hlavu je možné ešte dodatočne nasadiť závažie, ktoré má cca 10 – 15 kg. Musíme spomenúť, že neexistuje účinnejší drhnúci stroj, ako je nami používaný jednokotúčový stroj.

Naša ponuka zahrňuje prevažne: Hĺbkové, generálne, strojové čistenie podláh. Periodické a pravidelné upratovanie budov. Čistíme všetky typy podláh: betónové podlahy, drátkobetónové podlahy, podlahy s epoxidovou stierkou, zámkovú dlažbu, liate podlahy. Strojové čistenie a voskovanie linolea, marmolea. Ďalej dokážeme vyčistiť dlažbu – keramické podlahy, linoleá, marmoleá, plávajúce podlahy, drevené podlahy, priemyslové podlahy. Umývame mastné a extrémne znečistené podlahy, čistíme podlahy po stavbe, podlahy po maliaroch, silne znečistené po stavebnej činnosti a rekonštrukciách, chemicky znečistené podlahy, priemyselne znečistené podlahy. Strojové čistenie liatych a priemyselných podláh vrátane škvŕn a šmúh od gumy. Generálne čistenie metódou s kotúčovým strojom a tlakovým vysávaním čistíme aj podlahy znečistené od gumových šmúh a gumových koliesok, podlahy znečistené od špárovacej hmoty, cementu a farieb. Touto metódou je  možné dosiahnuť kvalitné vyčistenie podláh do hĺbky.

Tieto upratovacie služby sme ponúkali na miestach:

Mandľová 19, 851 10 Bratislava – Jarovce, Bratislava 5 … Šachorová 27, 831 07 Bratislava – Vajnory, Bratislava 3 … Kovácsova 131, 851 10 Bratislava – Rusovce, Bratislava 5 … Karloveská 61, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, Bratislava 4 … Dlhá 14, 851 10 Bratislava-Čunovo, Bratislava 5 … Bullova 15, 841 02 Bratislava-Dúbravka, Bratislava 4 … Mostná 219, 949 01 Nitra … Priemyselná 3, 917 01 Trnava … Generála Milana Rastislava Štefánika 6838, 911 01 Trenčín … Továrenská 11, 901 01 Malacky … Poľná 4, 903 01 Senec … Nová 3, 902 03 Pezinok … Priemyselná 10, 971 01 Prievidza … M. Kukučína 1, 960 01 Zvolen … Dukelských hrdinov 17, 965 01 Žiar nad Hronom … Predmestská 88, 010 01 Žilina … Kremnička 51, 974 05 Banská Bystrica … Jilemnického 1, 080 01 Prešov … Mudroňova 58, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Bratislava 1 …   Kľukatá 51, 821 05 Bratislava – Ružinov, Bratislava 2  …   Zlatohorská 25, 841 03 Bratislava – Lamač, Bratislava 4 … Brigádnická 25, 841 10 Bratislava – Devín, Bratislava 4 … Stavbárska 34, 821 07 Bratislava – Vrakuňa, Bratislava 2 … Zavadilova 1, 841 08 Bratislava – Devínska Nová Ves, Bratislava 4 … Mramorová 2, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice, Bratislava 2 … Strmý vŕšok 103, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava 4 … Vápenka 3, 034 01 Ružomberok … Okoličianska 61, 031 01 Liptovský Mikuláš … Hollého 5, 920 01 Hlohovec … Rekreačná 11, 921 01 Piešťany … Matúškovská cesta 9, 924 01 Galanta … Hviezdoslavova 88, 900 31 Stupava … Petržalská 5, 060 01 Kežmarok … Na Kopanici 11, 026 01 Dolný Kubín … M. R. Štefánika 199, 075 01 Trebišov … Mičkova 29, 085 01 Bardejov … Mierová 62, 066 01 Humenné … Akademika Hronca 1, 048 01 Rožňava … Školská 3, 979 01 Rimavská Sobota … Mikušovská 5359, 984 01 Lučenec … Čadca 112, 022 25 Čadca … Terézie Vansovej 1052, 020 01 Púchov … Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava – Nové Mesto, Bratislava … Jasovská 127, 851 07 Bratislava – Petržalka, Bratislava 5 … Jozefa Hagaru 2, 831 51 Bratislava – Rača, Bratislava 3 … Južná trieda 72, 040 01 Košice – Juh, Košice … Partizánska 86, 058 01 Poprad … Stummerova 136, 955 01 Topoľčany … Čerešňová 14, 940 02 Nové Zámky … Kočovská 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom ­… Štúrova 3, 018 41 Dubnica nad Váhom … Novoveská cesta 29, 054 01 Levoča … Inovecká 8, 052 01 Spišská Nová Ves … Kollárova 83, 036 01 Martin … Niklová 4387, 926 01 Sereď … Gabčíkovská cesta 46, 929 01 Dunajská Streda … Hrušovská 30, 931 01 Šamorín … Kaplinské pole 12, 905 01 Senica … Myjava 31, 907 03 Myjava … Zakvášov 89, 017 01 Považská Bystrica … Dr.Goldbergera 246, 089 01 Svidník … 17. novembra 68, 083 01 Sabinov … Zimná 78, 064 01 Stará Ľubovňa … Hlavná 413, 053 33 Nálepkovo … Gelnica 3, 056 60 Gelnica … Pekážka 16, 033 01 Liptovský Hrádok … Slnečná 20, 029 01 Námestovo … Horná Streda 393, 916 24 Horná Streda … Študentská 39, 069 01 Snina … Hollého 148, 015 01 Rajec … Trenčianska cesta 57, 957 01 Bánovce nad Bebravou … Nám. SNP 10, 958 01 Partizánske … Matice Slovenskej 991, 972 71 Nováky … Školská 17, 972 51 Handlová … M. R. Štefánika 4, 934 01 Levice … Kapušianska 88, 071 01 Michalovce … Mlynská 105, 093 01 Vranov nad Topľou … Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté Moravce … Železničný rad 5, 968 01 Nová Baňa … Priemyselná 258, 966 01 Hliník nad Hronom … Lintich 3, 969 01 Banská Štiavnica … Pionierska 11, 962 12 Detva … 9. mája 5, 977 03 Brezno … Okružná 437, 049 11 Plešivec … Hlavné námestie 25, 936 01 Šahy … A. Pénteka 3, 982 01 Tornaľa … Turňa nad Bodvou 352, 044 02 Turňa nad Bodvou … Bačkovská 31, 078 01 Sečovce … Tolstého 6, 079 01 Veľké Kapušany … Širiava 27, 094 31 Hanušovce Nad Topľou … Hrnčiarska 9, 091 01 Stropkov … Rastislavova 14, 949 33 Nitra … Čajkovského 55, 917 08 Trnava … Súvoz 39/1, 911 01 Trenčín … Továrenská 5144/15G, 901 01 Malacky … Poľná 4, 903 01 Senec … Železničná 34, 902 03 Pezinok … Košovská cesta 28, 971 01 Prievidza … Prachatická 2145/1, 960 01 Zvolen … Priemyselná 650/12, 965 01 Žiar nad Hronom … Predmestská 1608/90, 010 01 Žilina … Kremnička 87, 974 05 Banská Bystrica … Pionierska 442/24, 080 05 Prešov … Textilná 2385/7, 040 12 Košice … Továrenská 2285/12, 058 01 Poprad-Spišská Sobota, Poprad … Česká 2628/9, 069 01 Snina … Horná Streda 171, 916 24 Horná Streda … Štefánikova 209, 029 01 Námestovo … Jamník 51, 033 01 Liptovský Hrádok … Turzovská 17, 056 02 Gelnica … Stredný riadok 468, 053 33 Nálepkovo … Nám. gen. Štefánika 7, 064 01 Stará Ľubovňa … Ružová 148/59, 083 01 Sabinov … Mládeže 495, 089 01 Svidník … Športová 1, 091 01 Stropkov … Sadová 608/32, 094 31 Hanušovce Nad Topľou … Nezábudková 1800/7, 079 01 Veľké Kapušany … SNP 819/11, 078 01 Sečovce … Turňa nad Bodvou 362, 044 02 Turňa nad Bodvou … Okružná 438, 049 11 Plešivec … 1. mája 11, 982 01 Tornaľa … F. Fegyvernekiho 471/1, 936 01 Šahy … Fučíkova 16, 977 01 Brezno … Štúrova 848/19, 962 12 Detva … Horná Huta 1636/48, 969 01 Banská Štiavnica … Námestie SNP 265, 966 01 Hliník nad Hronom … Železničný rad 24, 968 01 Nová Baňa … Janka Kráľa 3034/53, 953 01 Zlaté Moravce … Duklianskych hrdinov 2473, 093 01 Vranov nad Topľou … Kapušianska 486/71, 071 01 Michalovce … Dopravná 2, 934 01 Levice … Okružná 22/3, 972 51Handlová … A.Hlinku 473/38, 972 71 Nováky … Malinovského 1152/4, 958 06 Partizánske … Trenčianska cesta 1232/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou … Nám. SNP 11, 015 01 Rajec … Zakvášov 1518/51, 017 07 Považská Bystrica … Myjava 84, 907 03 Myjava … Senica 309, 905 01 Senica … Šamorín 136, 931 01 Šamorín … I. Krasku 491/30, 020 01 Púchov … A. Hlinku 483, 022 01 Čadca … Mikušovská 2011/17, 984 01 Lučenec … Školská 1811, 979 01 Rimavská Sobota … Šafárikova 120, 048 01 Rožňava … Tolstého 104/7, 066 01 Humenné … Mičkova 458/32, 085 01 Bardejov … Družstevná 2487/8, 075 01 Trebišov … Medzihradská 1296/49, 026 01 Dolný Kubín … Lanškrounská 5, 060 01 Kežmarok … Dolná 13, 900 31 Stupava … Hviezdoslavova 807/24, 924 01 Galanta …Rekreačná 4827/2, 921 01 Piešťany … Vinohradská 9, 920 01 Hlohovec … Priemyselná zóna 523, 031 01 Liptovský Mikuláš … Bystrická cesta 63, 034 01 Ružomberok … Gabčíkovská cesta 237/38, 929 01 Dunajská Streda … Niklová 2178/1, 926 01 Sereď … Kollárova 4519/91, 036 01 Martin … Dunajská 2782/3, 052 01 Spišská Nová Ves … Novoveská cesta 939/2, 054 01 Levoča … Pod Hájom 4254, 018 41 Dubnica nad Váhom … Piešťanská 1202/44, 915 28 Nové Mesto nad Váhom … Krajná 5047/113, 940 02 Nové Zámky … Stummerova 4606/150A, 955 01 Topoľčany

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *