podlahy

Strojové čistenie a voskovanie všetkých druhov podláh

Strojové čistenie a voskovanie všetkých druhov podláh

Strojové čistenie podláh je jednou z celej škály nami ponúkaných služieb. Naša upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s. r. o. používa na dokonalé a hĺbkové čistenie kotúčový stroj, na ktorý môžeme použiť nástavec tzv. držiak padu alebo silonový kartáč. Kotúčový stroj je jediným možným riešením, ako detailne a generálne vyčistíme akýkoľvek typ podlahy. Samotná váha kotúčového stroja je  40 kg na kotúč, ktorý má priemer približne 40 cm. Na jeho hlavu je možné ešte dodatočne nasadiť závažie, ktoré má cca 10 – 15 kg. Musíme spomenúť, že neexistuje účinnejší drhnúci stroj, ako je nami používaný jednokotúčový stroj.

Naša ponuka zahrňuje prevažne: Hĺbkové, generálne, strojové čistenie podláh. Periodické a pravidelné upratovanie budov. Čistíme všetky typy podláh: betónové podlahy, drátkobetónové podlahy, podlahy s epoxidovou stierkou, zámkovú dlažbu, liate podlahy. Strojové čistenie a voskovanie linolea, marmolea. Ďalej dokážeme vyčistiť dlažbu – keramické podlahy, linoleá, marmoleá, plávajúce podlahy, drevené podlahy, priemyslové podlahy. Umývame mastné a extrémne znečistené podlahy, čistíme podlahy po stavbe, podlahy po maliaroch, silne znečistené po stavebnej činnosti a rekonštrukciách, chemicky znečistené podlahy, priemyselne znečistené podlahy. Strojové čistenie liatych a priemyselných podláh vrátane škvŕn a šmúh od gumy. Generálne čistenie metódou s kotúčovým strojom a tlakovým vysávaním čistíme aj podlahy znečistené od gumových šmúh a gumových koliesok, podlahy znečistené od špárovacej hmoty, cementu a farieb. Touto metódou je  možné dosiahnuť kvalitné vyčistenie podláh do hĺbky.

Tieto upratovacie služby sme ponúkali na miestach:

Mandľová 19, 851 10 Bratislava – Jarovce, Bratislava 5 … Šachorová 27, 831 07 Bratislava – Vajnory, Bratislava 3 … Kovácsova 131, 851 10 Bratislava – Rusovce, Bratislava 5 … Karloveská 61, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, Bratislava 4 … Dlhá 14, 851 10 Bratislava-Čunovo, Bratislava 5 … Bullova 15, 841 02 Bratislava-Dúbravka, Bratislava 4 … Mostná 219, 949 01 Nitra … Priemyselná 3, 917 01 Trnava … Generála Milana Rastislava Štefánika 6838, 911 01 Trenčín … Továrenská 11, 901 01 Malacky … Poľná 4, 903 01 Senec … Nová 3, 902 03 Pezinok … Priemyselná 10, 971 01 Prievidza … M. Kukučína 1, 960 01 Zvolen … Dukelských hrdinov 17, 965 01 Žiar nad Hronom … Predmestská 88, 010 01 Žilina … Kremnička 51, 974 05 Banská Bystrica … Jilemnického 1, 080 01 Prešov … Mudroňova 58, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Bratislava 1 …   Kľukatá 51, 821 05 Bratislava – Ružinov, Bratislava 2  …   Zlatohorská 25, 841 03 Bratislava – Lamač, Bratislava 4 … Brigádnická 25, 841 10 Bratislava – Devín, Bratislava 4 … Stavbárska 34, 821 07 Bratislava – Vrakuňa, Bratislava 2 … Zavadilova 1, 841 08 Bratislava – Devínska Nová Ves, Bratislava 4 … Mramorová 2, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice, Bratislava 2 … Strmý vŕšok 103, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava 4 … Vápenka 3, 034 01 Ružomberok … Okoličianska 61, 031 01 Liptovský Mikuláš … Hollého 5, 920 01 Hlohovec … Rekreačná 11, 921 01 Piešťany … Matúškovská cesta 9, 924 01 Galanta … Hviezdoslavova 88, 900 31 Stupava … Petržalská 5, 060 01 Kežmarok … Na Kopanici 11, 026 01 Dolný Kubín … M. R. Štefánika 199, 075 01 Trebišov … Mičkova 29, 085 01 Bardejov … Mierová 62, 066 01 Humenné … Akademika Hronca 1, 048 01 Rožňava … Školská 3, 979 01 Rimavská Sobota … Mikušovská 5359, 984 01 Lučenec … Čadca 112, 022 25 Čadca … Terézie Vansovej 1052, 020 01 Púchov … Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava – Nové Mesto, Bratislava … Jasovská 127, 851 07 Bratislava – Petržalka, Bratislava 5 … Jozefa Hagaru 2, 831 51 Bratislava – Rača, Bratislava 3 … Južná trieda 72, 040 01 Košice – Juh, Košice … Partizánska 86, 058 01 Poprad … Stummerova 136, 955 01 Topoľčany … Čerešňová 14, 940 02 Nové Zámky … Kočovská 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom ­… Štúrova 3, 018 41 Dubnica nad Váhom … Novoveská cesta 29, 054 01 Levoča … Inovecká 8, 052 01 Spišská Nová Ves … Kollárova 83, 036 01 Martin … Niklová 4387, 926 01 Sereď … Gabčíkovská cesta 46, 929 01 Dunajská Streda … Hrušovská 30, 931 01 Šamorín … Kaplinské pole 12, 905 01 Senica … Myjava 31, 907 03 Myjava … Zakvášov 89, 017 01 Považská Bystrica … Dr.Goldbergera 246, 089 01 Svidník … 17. novembra 68, 083 01 Sabinov … Zimná 78, 064 01 Stará Ľubovňa … Hlavná 413, 053 33 Nálepkovo … Gelnica 3, 056 60 Gelnica … Pekážka 16, 033 01 Liptovský Hrádok … Slnečná 20, 029 01 Námestovo … Horná Streda 393, 916 24 Horná Streda … Študentská 39, 069 01 Snina … Hollého 148, 015 01 Rajec … Trenčianska cesta 57, 957 01 Bánovce nad Bebravou … Nám. SNP 10, 958 01 Partizánske … Matice Slovenskej 991, 972 71 Nováky … Školská 17, 972 51 Handlová … M. R. Štefánika 4, 934 01 Levice … Kapušianska 88, 071 01 Michalovce … Mlynská 105, 093 01 Vranov nad Topľou … Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté Moravce … Železničný rad 5, 968 01 Nová Baňa … Priemyselná 258, 966 01 Hliník nad Hronom … Lintich 3, 969 01 Banská Štiavnica … Pionierska 11, 962 12 Detva … 9. mája 5, 977 03 Brezno … Okružná 437, 049 11 Plešivec … Hlavné námestie 25, 936 01 Šahy … A. Pénteka 3, 982 01 Tornaľa … Turňa nad Bodvou 352, 044 02 Turňa nad Bodvou … Bačkovská 31, 078 01 Sečovce … Tolstého 6, 079 01 Veľké Kapušany … Širiava 27, 094 31 Hanušovce Nad Topľou … Hrnčiarska 9, 091 01 Stropkov … Rastislavova 14, 949 33 Nitra … Čajkovského 55, 917 08 Trnava … Súvoz 39/1, 911 01 Trenčín … Továrenská 5144/15G, 901 01 Malacky … Poľná 4, 903 01 Senec … Železničná 34, 902 03 Pezinok … Košovská cesta 28, 971 01 Prievidza … Prachatická 2145/1, 960 01 Zvolen … Priemyselná 650/12, 965 01 Žiar nad Hronom … Predmestská 1608/90, 010 01 Žilina … Kremnička 87, 974 05 Banská Bystrica … Pionierska 442/24, 080 05 Prešov … Textilná 2385/7, 040 12 Košice … Továrenská 2285/12, 058 01 Poprad-Spišská Sobota, Poprad … Česká 2628/9, 069 01 Snina … Horná Streda 171, 916 24 Horná Streda … Štefánikova 209, 029 01 Námestovo … Jamník 51, 033 01 Liptovský Hrádok … Turzovská 17, 056 02 Gelnica … Stredný riadok 468, 053 33 Nálepkovo … Nám. gen. Štefánika 7, 064 01 Stará Ľubovňa … Ružová 148/59, 083 01 Sabinov … Mládeže 495, 089 01 Svidník … Športová 1, 091 01 Stropkov … Sadová 608/32, 094 31 Hanušovce Nad Topľou … Nezábudková 1800/7, 079 01 Veľké Kapušany … SNP 819/11, 078 01 Sečovce … Turňa nad Bodvou 362, 044 02 Turňa nad Bodvou … Okružná 438, 049 11 Plešivec … 1. mája 11, 982 01 Tornaľa … F. Fegyvernekiho 471/1, 936 01 Šahy … Fučíkova 16, 977 01 Brezno … Štúrova 848/19, 962 12 Detva … Horná Huta 1636/48, 969 01 Banská Štiavnica … Námestie SNP 265, 966 01 Hliník nad Hronom … Železničný rad 24, 968 01 Nová Baňa … Janka Kráľa 3034/53, 953 01 Zlaté Moravce … Duklianskych hrdinov 2473, 093 01 Vranov nad Topľou … Kapušianska 486/71, 071 01 Michalovce … Dopravná 2, 934 01 Levice … Okružná 22/3, 972 51Handlová … A.Hlinku 473/38, 972 71 Nováky … Malinovského 1152/4, 958 06 Partizánske … Trenčianska cesta 1232/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou … Nám. SNP 11, 015 01 Rajec … Zakvášov 1518/51, 017 07 Považská Bystrica … Myjava 84, 907 03 Myjava … Senica 309, 905 01 Senica … Šamorín 136, 931 01 Šamorín … I. Krasku 491/30, 020 01 Púchov … A. Hlinku 483, 022 01 Čadca … Mikušovská 2011/17, 984 01 Lučenec … Školská 1811, 979 01 Rimavská Sobota … Šafárikova 120, 048 01 Rožňava … Tolstého 104/7, 066 01 Humenné … Mičkova 458/32, 085 01 Bardejov … Družstevná 2487/8, 075 01 Trebišov … Medzihradská 1296/49, 026 01 Dolný Kubín … Lanškrounská 5, 060 01 Kežmarok … Dolná 13, 900 31 Stupava … Hviezdoslavova 807/24, 924 01 Galanta …Rekreačná 4827/2, 921 01 Piešťany … Vinohradská 9, 920 01 Hlohovec … Priemyselná zóna 523, 031 01 Liptovský Mikuláš … Bystrická cesta 63, 034 01 Ružomberok … Gabčíkovská cesta 237/38, 929 01 Dunajská Streda … Niklová 2178/1, 926 01 Sereď … Kollárova 4519/91, 036 01 Martin … Dunajská 2782/3, 052 01 Spišská Nová Ves … Novoveská cesta 939/2, 054 01 Levoča … Pod Hájom 4254, 018 41 Dubnica nad Váhom … Piešťanská 1202/44, 915 28 Nové Mesto nad Váhom … Krajná 5047/113, 940 02 Nové Zámky … Stummerova 4606/150A, 955 01 Topoľčany

Kobercov

Tepovanie, silne čistenie kobercov v Bratislave

Tepovanie, silne čistenie kobercov v Bratislave

Zo skúseností, ktoré firma A SERVIS LIPKA s.r.o. získala v oblasti čistenia kobercov, môžeme za najkvalitnejšiu metódu strojového čistenia označiť čistenie pomocou kotúčového stroja. Čistenie a tepovanie kobercov – hĺbkové strojové čistenie kobercov a čalúnení v byte, dome, domácnosti, kancelárii, obchode, prevádzke v obchodnom centre, vile, rezidencii a firme v Bratislave uskutočňujeme tak, že na koberec nanesieme veľmi účinnú chémiu Bosch RTS, ktorá vsiakne hlboko do štruktúry koberca. Následne je celý povrch dôkladne vykartáčovaný s použitím kotúčového stroja. Potom, ako sme povrch koberca vykartáčovali, prichádza na rad veľmi výkonný trojmotorový vysávač, ktorý má úzku kobercovú štrbinovú hubicu. Týmto vysávačom zbavíme koberec všetkých nečistôt a vlhkosti. Akonáhle je čistenie a tepovanie kobercov v bytoch, domoch, domácnostiach, kanceláriách, obchodoch, prevádzkach v obchodných centrách, vilách, rezidenciách a firmách v Bratislave dokončené, necháme koberec ešte niekoľko hodín preschnúť. Tento spôsob zaručí, že čistenie a tepovanie kobercov – generálne strojové čistenie kobercov v Bratislave bude vykonané kvalitne a Váš koberec bude dôkladne zbavených nežiaducich nečistôt. Pre čistenie a tepovanie kobercov – silné a účinné strojové čistenie kobercov a čalúnení pre byty, domy, domácnosti, kancelárie, obchody, prevádzky v obchodných centrách, vily, rezidencie a firmy v Bratislave nepoužívame žiadne bieliace prípravky ani optické zosvetľovače. Veľa upratovacích firiem používa na čistenie kobercov extrakčnú metódu. Tento spôsob čistenia je síce lacný, ale jeho účinok je veľmi slabý. Extrakčná metóda je založená na vstreknutí vody vrátane chémie do podsady koberca a jej okamžitom odsatí. Nie je tu žiadne kartáčovanie, ktoré by zabezpečilo dôkladné vykartáčovanie nežiaducich nečistôt z koberca. Vzhľadom na to, že chémia je vstreknutá do koberca a okamžite odsatá, nie je poskytnutá dodatočná doba na to, aby chémia kvalitne reagovala.

Ďalej poskytujeme cenovo veľmi zaujímavé denné a pravidelné upratovanie bytu, domácnosti, kancelárie, obchodu, prevádzky, rezidencie, vily a firmy v Bratislave. Službu pravidelného opakovaného upratovania v Bratislave, čas a frekvenciu si zvolíte sami podľa Vašich požiadaviek. Ďalej sme schopní profesionálne odstrániť a vyčistiť graffiti v Bratislave a zaistiť v praxi na Vašej budove náš sofistikovaný systém antigraffitovej ochrany v Bratislave A SERVIS LIPKA.CZ – budovy a objekty v Bratislave bez graffitov a graffitového znečistenia. Aplikujeme a nanesieme na Váš objekt antigraffitový náter Bratislava a prídeme ihneď odstrániť každé malé graffiti a aj ich náznaky takmer zdarma. Zaručujeme úspech tejto metódy, máme ju overenú v praxi. Naša firma je schopná zabezpečiť aj umývanie a čistenie okien v dome, byte, domácnosti, obchode, prevádzke, kancelárii, firme v Bratislave vo výškach a ťažko dostupných miestach. Na tieto účely máme k dispozícii horolezeckú a speleologickú techniku, hydraulické ramená a vysokozdvižné plošiny. Do ponuky našich služieb patrí aj pravidelné a denné upratovanie bytu, domu, domácnosti, rezidencie, vily, kancelárie a firmy v Bratislave. A taktiež hĺbkové strojové čistenie a tepovanie kobercov v domoch, bytoch, domácnostiach, obchodoch, prevádzkach, kanceláriách, firmách v Bratislave, postavebné upratovanie v Bratislave, upratovanie po maliaroch v Bratislave, upratovanie po remeselníkoch v Bratislave, upratovanie po rekonštrukcii v Bratislave, strojové a generálne čistenie podláh v Bratislave, voskovanie a fluatácia podláh v Bratislave. Vieme odstrániť a strhnúť polepy, ochranné fólie, reklamné akcie a bannery zo skiel a podkladov v Bratislave. Vieme odstrániť a vyčistiť graffiti v Bratislave. Pripravíme náter a aplikujeme antigraffitovú ochranu a poskytujeme následný servis a vykonávame odstránenie a vyčistenie graffitov v Bratislave na nami ošetrených plochách. Tu musíme podotknúť, že tu pracujeme takmer zadarmo. Zaručíme Vám fungovanie ochrany antigraffitového systému v Bratislave – budova bez graffitov a graffitového znečistenia v Bratislave.

Cintorínska 4, 075 01 Trebišov … Priemyselná 4, 917 01 Trnava … Kraskova 5, 979 01 Rimavská Sobota … Mostová 28, 034 01 Ružomberok … Kríková 7, 821 07 Bratislava-Vrakuňa …Železničná 23, 915 01 Nové Mesto nad Váhom … Muránska 24, 841 10 Bratislava – Devín … Buzulucká 2, 960 01 Zvolen … J. Jesenského 6, 955 01 Topoľčany … 26. nov. 2, 066 01 Humenné … Radlinského 4, 080 01 Prešov … Bánovská cesta 8, 010 01 Žilina … Eisnerova 23, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves … K Horánskej Studni 28, 841 02 Bratislava – Dúbravka … Duklianska 17, 971 01 Prievidza … Korytnická 22, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice … Priemyselná 4, 031 01 Liptovský Mikuláš … Račianska 185, 831 53 Bratislava – Rača … Royova 5, 831 01 Bratislava – Nové Mesto … Vajanského 57, 921 01 Piešťany … Imricha Karvaša 5, 811 Ulica Revolučná 24, 984 01 Lučenec … Kellerova 8, 085 01 Bardejov … Východná 13, 036 01 Martin … Bratislavská 12, 929 01 Dunajská Streda … Jarná 12, 058 01 Poprad … Matičné námestie 4, 022 01 Čadca … Pílová 2, 851 10 Bratislava – Jarovce … 07 Bratislava – Staré Mesto … Na Priehon 854, 949 01 Nitra … Štefánikova 39, 901 01 Malacky … Novomestská 36, 926 01 Sereď … Björnsonova 9, 940 01 Nové Zámky … Kukučínova 35, 900 31 Stupava … Nábrežie A. Hlinku 22, 920 01 Hlohovec … Čiližská 4, 821 07 Bratislava-Vrakuňa … Pri starom letisku 8, 831 07 Bratislava – Vajnory … Československých tankistov 5, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica …Hodská 11, 924 01 Galanta … Medený Hámor 12, 974 01 Banská Bystrica … ČSA 23, 018 41 Dubnica nad Váhom … Mojmírova 3, 040 01 Košice … Akademika Hronca 5, 048 01 Rožňava … Pred poľom 1651, 911 01 Trenčín … A. Dubčeka 25, 965 01 Žiar nad Hronom … Einsteinova 34, 851 01 Bratislava-Petržalka … Hnilecká cesta 28, 053 31 Spišská Nová Ves … Kalinčiakova 12, 902 01 Pezinok … Požiarna 3, 020 01 Púchov … Bajkalská 35, 821 05 Bratislava – Ružinov … Jurigovo námestie 4, 841 04 Bratislava – Karlova Ves … Kovácsova 3, 851 10 Bratislava – Rusovce

koberce

K. s. nie extrakcia – čistenie kobercov Bratislava

K. s. nie extrakcia – čistenie kobercov Bratislava

Naša upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. sa môže v Bratislave pýšiť veľkou radou spokojných zákazníkov, ktorí si nás objednali a využili našich služieb, zameraných na hĺbkové čistenie a generálne strojové vyčistenie a tepovanie kobercových povrchov. Jediná osvedčená metóda pre dokonalé zbavenie kobercových plôch všetkých nečistôt je zaručene hĺbkové strojové vyčistenie koberca za využitia kotúčového stroja. Pre naše strojové čistenie kobercov Bratislava používame veľmi kvalitnú čistiacu chémiu, ktorá má taktiež veľkú zásluhu na dokonalom vyčistení. Táto čistiaca chémia pri jej pôsobení na seba naviaže znečistenie z kobercov, ktoré je spoločne s touto chémiou následným odsatím odstránené z koberca.

Gen. M. R. Štefánika 58, 911 01 Trenčín … Priemyselná 6, 971 01 Prievidza … Pod hájom 33, 018 41 Dubnica nad Váhom … Okružná 693, 022 04 Čadca … Údernícka 7, 851 01 Bratislava-Petržalka … Opletalova 87, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves … Štepná 15, 841 01 Bratislava – Dúbravka … Alstrova 125, 831 06 Bratislava – Rača … Nad plážou 519, 974 01 Banská Bystrica … Južná trieda 5, 040 01 Košice … Komenského 2, 052 05 Spišská Nová Ves … Lamačská cesta 7, 841 04 Bratislava – Lamač … Jesenského 8, 929 01 Dunajská Streda … Bystrická cesta 2022, 034 01 Ružomberok … Hlohová 13, 920 01 Hlohovec … Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany … Mandľová 66, 851 10 Bratislava – Jarovce … Colnícka 8, 851 10 Bratislava – Rusovce … Palmová 22, 851 10 Bratislava – Jarovce … Devätinová 52, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice … Radlinského 3, 921 01 Piešťany … Podunajská 23, 821 06 Bratislava-Vrakuňa …Stodolova 2, 010 15 Žilina … Slovenská 71, 080 01 Prešov … Jána Jonáša 3, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves …Pionierska 15, 018 41 Dubnica nad Váhom … Mlynská 4, 052 01 Spišská Nová Ves …   Cesta poľnohospodárov 2, 971 01 Prievidza … Štefánikova 16, 066 01 Humenné … Piešťanská 40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom … Komenského 6, 075 01 Trebišov … Pribinova 4, 920 01 Hlohovec

antigrafiti náter

Profesionálne pieskovanie, čistenie fasád, graffiti

Profesionálne pieskovanie, čistenie fasád, graffiti Bratislava

Pri odstraňovaní grafitov (tagov) Bratislava z povrchu, ktoré nemajú antigraffiti náter, vždy upozorňujeme na to, že výsledok nikdy nebude 100%. Odstrániť grafity Bratislava sa podarí len čiastočne. Pokiaľ sa jedná o hladký, alebo menej štruktúrovaný povrch môže sa stať, že pri snahe odstrániť graffiti Bratislava bude odstránená i samotná farba fasády, nakoľko odstraňovač nedokáže rozpoznať čo sú grafity a čo je čistá fasáda. Pri práci s graffitmi na neošetrených plochách postupujeme tak, že po tom čo sú grafity zoslabené na čo najväčšiu možnú mieru je vykonaný náter fasádnou farbou. Môžeme k tomu využiť farbu, ktorú má zákazník schovanú od doby, kedy fasádu naposledy natieral, alebo farbu necháme namiešať v špecializovanej predajni. Musíme tu upozorniť na to, že sa nikdy nepodarí namiešať úplne presný odtieň zostávajúcej farby fasády. V prípade, že sa použije farba, ktorú nám zákazník dá k dispozícii, objavuje sa ten istý problém. I keď sa jedná o tú istú farbu fasády, tak po čase je iná než farba, ktorá je nanesená na fasáde. Dôsledkom je pôsobenie slnka, dažďa, vzduchu na farbu fasády. Keby sa predsa len podaril namiešať rovnaký odtieň, musíme počítať s tým, že po nanesení antigraffiti náteru Bratislava bude taktiež povrch iný oproti pôvodnému. Antigraffiti náter Bratislava je pololesklý a chová sa podobne ako lak. Toto samozrejme môžeme považovať za veľkú výhodu, pretože je zreteľne vidieť, že je tu aplikovaný AGN/antigrafitový náter fasády Bratislava/.. Tento prvok je ochranný a graffitáci ich registrujú a spravidla toto stačí, aby tu nemaľovali svoje grafitty v Bratislave.

Nám. sv. Anny 18, 911 01 Trenčín … T. G. Masaryka 13, 984 01 Lučenec … P. Dobšinského 4377, 979 01 Rimavská Sobota … Kláry Jarunkovej 5, 974 01 Banská Bystrica … Levočská 37, 058 01 Poprad … Dúhová 18, 040 01 Košice … Nám. SNP 107, 960 01 Zvolen … Janka Kráľa 11, 955 01 Topoľčany … A. Dubčeka 42, 965 01 Žiar nad Hronom … Zlatomoravecká 47, 949 01 Nitra … Nám. 1.mája 15, 811 06 Bratislava – Staré Mesto … Kopčianska 5, 851 01 Bratislava-Petržalka … Homolova 2, 841 02 Bratislava – Dúbravka … Čunovo 1098, 82104 Bratislava – Čunovo … Hradná 4, 841 10 Bratislava – Devín … Koncová 19, 831 07 Bratislava – Vajnory … Hodonínska 8394, 841 03 Bratislava – Lamač … Jantárová 13, 929 01 Dunajská Streda … 17. Novembra 2865, 022 01 Čadca … Legionárska 38, 917 01 Trnava … Dlhá 2, 900 31 Stupava … D. Makovického 1901, 034 01 Ružomberok … Švermova 12, 902 01 Pezinok … Dúbravská cesta 5, 841 04 Bratislava – Karlova Ves … Palmová 25, 851 10 Bratislava – Jarovce … Devätinová 53, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice … Radlinského 4, 921 01 Piešťany … Zahradnícka 4, 048 01 Rožňava … Štefánikova 77, 085 01 Bardejov … Stodolova 7, 010 15 Žilina … Slovenská 72, 080 01 Prešov … Jána Jonáša 4, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves …Pionierska 18, 018 41 Dubnica nad Váhom … Mlynská 5, 052 01 Spišská Nová Ves …   Cesta poľnohospodárov 5, 971 01 Prievidza … Štefánikova 19, 066 01 Humenné … Piešťanská 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom … Komenského 7, 075 01 Trebišov … Pribinova 4, 920 01 Hlohovec … Kapitána Nálepku 7, 031 01 Liptovský Mikuláš … Pri Turci 21, 036 01 Martin … Bratislavská 68, 924 01 Galanta … Tatranská 19, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica … Stará Vajnorská 138, 831 04 Bratislava – Nové Mesto … Hájová 34, 851 10 Bratislava – Rusovce … Votrubova 4, 821 09 Bratislava – Ružinov … Šulekova 63, 940 51 Nové Zámky … Radlinského 13, 901 01 Malacky … Novomestská 34, 926 01 Sereď … Trenčianska 8, 020 01 Púchov … Pri Šajbách 31, 831 06 Bratislava – Rača … Podunajská 24, 821 06 Bratislava-Vrakuňa