Oprava fasády, maľby a antigraffitový náter Bratislava

Oprava fasády, maľby a antigraffitový náter Bratislava

Zákazka, pri ktorej sme upravovali fasádu a dlažbu a bol taktiež nanesený antigraffitový náter Bratislava, bola vykonaná dvoma zamestnancami našej firmy a to v čase od 22. júla do 25. júla. Pri práci sme použili 10 litrov penetračného náteru, 20 litrov fasádnej farby a 10 litrov antigraffity náteru.

Naša práca začala najskôr oprášením a čistením povrchu fasády v Bratislave a ďalej sa postupovalo k demontáži poškodeného obkladu, osekávanie steny pod dlažbou, špárovanie a sieťkovanie. Na celú vytýčenú plochu sme naniesli na budovu v Bratislave penetračný náter. Tento náteru sme nechali do druhého dňa dôkladne preschnúť a pokračovali sme v nanášaní fasádnej farby na nami pripravený podklad. Ďalej prišlo na rad meranie, rezanie a lepenie novej dlažby. Po dokončení nového obkladu sme povrchu budovy Bratislava ochránili antigraffiti náterom, ktorý sme nanášali v dvoch vrstvách. Antigraffit ochrana Bratislava je jedinou možnosťou ako rýchlo odstrániť vzniknuté grafity na povrchu fasády. V prípade, že sa odstraňujú v Bratislave graffiti z povrchu, ktorý nebol ošetrený antigraffiti ochranou, nie je nikdy výsledok dokonalý a nepodarí sa grafitu v Bratislave dokonale zbaviť. Pokiaľ naša firma realizuje antigraffiti náter, získa tým náš zákazník v Bratislave kvalitnú ochranu, ktorej životnosť je 4 až 6 rokov.

Pred tým, než sme naniesli druhú vrstvu antigraffiti náteru, sme najskôr nalepili nad dlažbu lemovacie lišty. Zákazka končila záverečným čisteným dlažby po celom obvode domu a upratovaním stavebného odpadu. Zákazník zhodnotil nami realizovanú prácu veľmi kladne.

Pre viac informácii kliknite SEM.

Čistenie a umývanie okien, fasády, žalúzií Bratislava

 

Čistenie a umývanie okien, fasády, žalúzií Bratislava

Zákazku čistenie fasády, okien, žalúzií vo výške Bratislava v kancelárskych priestoroch a výrobnej hale Bratislava sme realizovali od 12. júla do 17. júla. Celkový čas, ktorý sme na tejto akcii strávili je odhadový na 40 hodín.

Prvý deň sa týkal prevozu lešenia a jeho montáže u zákazníka. Nasledujúce dni sa zameriavali na čistenie fasády, umývanie okien a ich rámov a čistenie žalúzií. Pre realizáciu tejto zákazky sa spotrebovalo 10l čistiacej chémie a sprej na plasty a umelú hmotu. Zakúpená bola tiež hadica. Na odstránenie nečistôt z povrchu fasád sme využili tlakový prístroj, vodu a čistiacu chémiu. Okná i žalúzie boli čistené obojstranne. Na dokonalé vyčistenie presklených plôch používame tzv. trik suchého leštenia bez použitia leštiacich prípravkov.

Žalúzie sme museli čistiť ručne, nakoľko sú široké a navzájom sa prekrývali. Odstránenie nečistôt sa z nášho pohľadu podarilo na 90%. Zo strany zákazníka bolo malé upozornenie, inak našu prácu hodnotil pozitívne s možnosťou ďalšej spolupráce.

Naše firma realizuje aj umytie okien Bratislava vo výškach alebo na ťažko dostupných miestach pomocou špeciálnej techniky – hydraulických ramien či vysokozdvižných plošín. Umývanie a čistenie okien vo výškach Bratislava vykonávajú naši profesionálni a bezúhonní zamestnanci, ktorí majú platnú licenciu na prácu vo výškach za pomocou horolezeckej a speleologickej techniky. Samozrejmosť je aj ich preškolenie podľa nariadenia vlády. Všetky zákazky realizujú naši kmeňoví zamestnanci. Nikdy nevyužívame subdodávateľské firmy alebo zamestnancov z iných firiem, ktorí nie sú nami preverení. Na realizáciu našich zákaziek nevyužívame ani brigádnikov z rôznych agentúr.

Pre viac informácii kliknite SEM.

Odstránenie, vyčistenie graffiti Bratislava

Odstránenie, vyčistenie graffiti Bratislava

Pri odstránení a vyčistení graffiti Bratislava sme odstraňovali graffiti z povrchu, ktorý bol zo sklo-keramickej mozaiky a nebol ošetrený antigraffiti ochranou. Chémia, ktorú naši pracovníci pri práci pri odstraňovaní graffiti používajú sa spotrebovalo na túto zákazku 0,5 kg.

Najskôr sme museli na grafity Bratislava naniesť účinný a kvalitný odstraňovač graffiti, ktorý sme nechali chvíľu na povrchu pôsobiť. Následne sa chémia za pomoci kefy rozotrela a spoločne s grafitovou farbou bol tento odstraňovač umytý čistou vodou.

Naša upratovacia firma je schopná svojim zákazníkom povedľa odstraňovania grafitov Bratislava zaistiť aj nanesenie veľmi účinnej a kvalitnej antigraffitovej ochrany povrchu fasád, omietok Bratislava. Túto antigraffiti ochranu nanášame na povrch v podobe antigrafiti náteru alebo nástreku, ktorý má životnosť 4 až 6 rokov. Naša firma je schopná prísť odstrániť aj najmenší grafit. Zo získaných skúseností pri práci s odstraňovaním grafity vieme, že pokiaľ nie sú graffiti aj malého rozmeru ihneď odstránené, po čase sa na tomto mieste objavuje množstvo ďalších grafitov. Pre tzv. pouličných umelcov Bratislava to totiž znamená, že na tejto ploche ich výtvory dlhodobo zostanú a z tohto dôvodu je nutné okamžité riešenie včasného odstránenia aj iba drobného grafitu z fasády či iných povrchov. Antigrafitová ochrana Bratislava je najlepší možný prostriedok, ktorý pomáha vyriešiť komplikácie, vyplývajúce z odstraňovania grafitov. Táto antigrafitová ochrana Bratislava zaručí rýchle, bezproblémové a úplné odstránenie grafitov. Pri tomto odstraňovaní graffiti z mozaikového podkladu bola 100% úspešnosť v prípade sklo-keramického podkladu. Úplné odstránenie sa nepodarilo na niektorých miestach špárovacej hmoty, bohužiaľ tu chýbala AGO. Aj napriek tomu bol zákazník s vykonanou prácou a konečným výsledkom spokojný.

Pre viac informácii kliknite SEM.

Vyčistenie, odstránenie graffiti Bratislava

Vyčistenie, odstránenie graffiti Bratislava

Dňa 29. júla sme realizovali odstraňovanie graffiti v Bratislave. Zákazka bola realizovaná prostredníctvom dvoch našich zamestnancov a trvala celkom 2 hodiny. Pri odstraňovaní graffiti v Bratislave sme použili 3 kusy prípravkov na odstránenie grafitov..

Pokiaľ odstraňujeme grafity Bratislava z povrchu, ktorý nebol ošetrený antigraffiti ochranou Bratislava, je veľmi dôležité, aby sme graffiti z povrchu fasády odstránili ako to najlepšie pôjde. Nemôžeme grafity v Bratislave iba pretrieť fasádnou farbou, nakoľko by farbou nakoniec prestúpili a boli by vidieť rovnako ako predtým, než boli farbou natreté. Graffiťácke spreje v Bratislave, ktoré sú používané na tvorbu grafitov Bratislava, sú totižto syntetického základu oproti fasádnym farbám, ktoré sú napríklad akrylové či silikátové. Graffiti Bratislava sme teda odstránili z povrchu fasády pomocou odstraňovača grafitov a na umytie povrchu sme využili vysokotlakové zariadenie. Graffiti sa nám podarilo odstrániť so 100% úspešnosťou a zo strany zákazníka bola prejavená spokojnosť. Po odstránenie graffiti v Bratislave sme na povrch naniesli antigraffiti ochranu v podobe antigraffity náteru. Povrch s antigraffiti náterom môžete jednoducho ostriekať vodou a umyť ho aj za použitia vysokotlakového zariadenia, ale v žiadnom prípade sa nesmie používať na čistenie rotačná tryska, ktorá je veľmi silná a mohla by ochranný náter i s povrchom fasády poškodiť. Ďalšiu výhodu, ktorú pri využití antigraffiti náteru Bratislava môžeme zmieniť je to, že táto ochrana dokáže odradiť aj samotných sprejerov od striekania grafitov na Vašu fasádu. Pokiaľ je čas, za ktorý sú graffiti z fasády odstránené čo najkratší po ich vytvorení, čoskoro tzv. pouliční umelci v Bratislave zistia, že ich diela tu nemajú takú životnosť, ako by si predstavovali a idú svoju sprejerskú činnosť realizovať na iné miesto.

Pre viac informácii kliknite SEM.