Umývanie okien domácností, firiem Bratislava

Umývanie okien domácností, firiem Bratislava

Pri realizácii zákazky dbáme na to, aby bola vždy zahájená a ukončená kompetentnou osobou, čo je v tomto prípade vedúci našich zamestnancov tzv. majster. Táto osoba vždy preberá so zákazníkmi a odovzdáva im už dokončené zákazky. Čistenie musí byť zakaždým ukončené podpísaním preberacieho protokolu. Podpísaním preberacieho protokolu zákazník potvrdzuje že odovzdaná práca nevykazuje žiadnu škodu a práca bola dokončená a vykonaná v dohodnutej kvalite. Naše zákazky realizujú iba kmeňoví zamestnanci, u ktorých máme overenú ich bezúhonnosť a zodpovednosť. Dokážeme zaistiť akékoľvek čistenie a umývanie okien pre byt, súkromný a rodinný dom, domácnosť, víl a firiem Bratislava. Brigádnikov z agentúr alebo subdodávateľské firmy k výkonu našej práce umývanie a čistenie okien Bratislava nikdy nevyužívame. Naši zamestnanci pravidelne absolvujú školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pravidelne sú oboznamovaní s najnovšími postupmi a čistiacimi technológiami. Pri umývanie okien bytu, domácnosti, domu a firiem Bratislava je pre nás samozrejmé kvalitne vyčistiť aj rámy okien. Na začiatok presklennú plochu umyjeme a odmastíme saponátovým roztokom. Keď je okno kvalitne umyté, necháme ho poriadne preschnúť a potom jeho povrch vyleštíme suchou bavlnenou plienkou. K umývanie okien v bytoch, domácnostiach, súkromných a nájomných domoch a firmách Bratislava patrí taktiež čistenie okien, výkladov a iných presklenných plôch, ktoré sa nachádzajú vo výškach a na ťažko prístupných miestach. Pre výškové umývanie okien bytov, domácností, súkromných domov a firiem Bratislava používame horolezeckú a speleologickú techniku, hydraulické ramená či vysokozdvižné plošiny. Pokiaľ máme možnosť si vybrať techniku pre výškové umývanie okien, skiel a presklenných plôch v byte, súkromnom a rodinnom dome, vo vile a firme Bratislava a okolité podmienky to dovoľujú, preferujeme hydraulické ramená a plošiny pred horolezeckou a speleologickou technikou.

V našej ponuke služieb je taktiež pravidelné a denné upratovanie bytu, domu, domácností, rezidencií, víl, kancelárií a firiem Bratislava.

Sme schopný odstrániť a vyčistiť grafiti Bratislava. Nanášame a aplikujeme AGO /antigraffitovú ochranu, antigrafitový nástrek Bratislava/ vykonávame následný servis a robíme odstránenie a vyčistenie graffiti Bratislava na nami ošetrených plochách. Zaručíme vám fungovanie ochrany antigrafitového systému Bratislava – budova bez grafitu a grafitového znečistenia Bratislava.

Ďalej vykonávame upratovanie po stavbách Bratislava, strojové čistenie a tepovanie kobercov Bratislava, upratovanie po rekonštrukcii Bratislava, upratovanie po remeslách Bratislava, voskovanie a fluatácia podláh, strojové a generálne čistenie podláh Bratislava. Dokážeme taktiež dať dolu, strhnúť polepy, ochranné fólie, reklamné akcie a banery zo skiel a podkladov Bratislava.

Pre viac informácii kliknite SEM.

Umývanie okien Bratislava

Umývanie okien Bratislava

Naša upratovacia firma A SERVIS LIPKA Bratislava poskytuje pre svojich zákazníkov široké portfólio služieb, medzi ktoré patrí aj umývaniečistenie okien v byte, domácnosti, súkromnom a rodinnom dome a firme Bratislava. Nájomníci a prevádzkovatelia obchodov či prevádzok v obchodných centrách využívajú pre umývanie okien v Bratislave nami ponúkaný servisný režim pravidelného čistenia a umývania okien, výkladov a iných presklenných plôch Bratislava. Vieme umývanie a vyčistenie okien pre byt, domácnosť, dom, firmu Bratislava zaistiť aj ako jednorazové alebo nárazové čistenie presklenných plôch. Okrem umývanie okien v Bratislave zabezpečujeme pre našich zákazníkov aj umývanie a čistenie žalúzií a markíz Bratislava, umývanie a čistenie mreží a roliet Bratislava, umývanie a čistenie fotovolataických a solárnych panelov Bratislava, odstránenie a zloženie čiernych plagátov Bratislava a nedovoleného výlepu a inzercie načierno Bratislava, odstránenie a strhnutie fólií, polepov a reklám Bratislava a odstránenie a čistenie graffiti Bratislava. Služba umývanie a čistenie žalúzií Bratislava obsahuje činnosti ako čistenie a umývanie horizontálnych žalúzií Bratislava, vertikálnych žalúzií Bratislava, pred-okenných žalúzií Bratislava, umývanie a čistenie žalúzií vo výške Bratislava. Pri umývanie a čistenie markíz a látkových roliet Bratislava robíme tiež impregnácie látkových roliet a markíz Bratislava.Markízy a rolety Bratislava vieme umyť a vyčistiť aj vo výškach. Disponujeme pracovníkmi, ktorí sú riadne preškolení vykonávať čistenie žalúzií a markíz vo výškach Bratislava. Všetci naši pracovníci boli preškolení podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z.z., ktorá upresňuje ustanovenia zákona č. 124/2006 Z.z. O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a sú držiteľmi licencie na prácu vo výškach za využitia horolezeckej a speleologickej techniky podľa § 14 ods. 2 vyššie uvedenej vyhlášky. Čistenie a umývanie okien, žalúzií a markíz Bratislava býva častokrát realizované vo výške okolo 7 m nad zemou. Naša firma ďalej veľmi kvalitne vykonáva generálne čistenie a tepovanie kobercov Bratislava. Toto strojové čistenie kobercov Bratislava vykonávame vysokoúčinnou špecializovanou metódou, ktorá využíva kombináciu strojového čistenie a tepovanie kobercov Bratislava– kotúčového stroja a priemyslového vysávača.

Zaistíme vám taktiež denné a pravidelné upratovanie domácnosti, bytu, domu, vily, rezidencie, firmy Bratislava. Ďalej vykonávame generálne upratovania podláh- hĺbkové strojové čistenie podlahy Bratislava. Voskovanie a fluatácie podláh Bratislava. Nárazové upratovanie po maľovaní a maliaroch Bratislava, jednorazové upratovanie po remeslách Bratislava, detailné upratovanie po stavbe Bratislava, nárazové čistenie a upratovanie Bratislava. Čistenie a tepovanie sedačiek, kresiel, čalúnení Bratislava. Vykonávame odstránenie grafiti Bratislava a aplikujeme a nanášame antigraffitový systém AGN/ antigraffitový nástrek, antigrafitový náter Bratislava/. S naším programom budovy bez grafitu Bratislava máme výborné výsledky.

Pre viac informácii kliknite SEM.

Čistenie markíz a žalúzií Bratislava

Čistenie markíz a žalúzií Bratislava

Firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. zabezpečuje pre svojich zákazníkov množstvo služieb, medzi ktoré patrí aj čistenie a umývanie markíz v Bratislave. Ponúkame čistenie plastových aj látkových markíz. Najzložitejšie čistenie a umývanie markíz v Bratislave je čistenie látkových markíz. Látkové markízy sú totižto znečisťované agresívnymi mestskými spádmi. Metóda čistenia je podobná ako pri čistení a tepovaní kobercov v Bratislave. Po nanesení čistiacej chémie na látkové markízy, je markíza následne mechanicky čistená. Nakoniec povrch markízy vysajeme výkonným vysávačom s úzkou hubicou. Takto je markíza dokonale zbavená všetkých nečistôt a vlhkosti. Čistenie a umývanie markíz Bratislava narozdiel od čistenia kobercov trvá 2x až 3x dlhšie, pretože markízu je nutné opakovane (3x až 4x) čistiť. Naša upratovacia firma Vám dokáže zaistiť aj impregnáciu markíz. Chémiu, ktorú používame, odoberáme priamo od výrobcu markíz. Je dôležité pre kvalitne nanesenú impregnáciu, aby sa realizovala počas pekného dňa a bolo bezvetrie. Čistenie a umývanie markíz Bratislava býva realizované vo výškach. Takéto práce musia zabezpečovať zamestnanci, ktorí sú riadne odborne preškolení a vlastnia platné licencie na prácu vo výškach.

Naša upratovacia firma má v ponuke služieb i denné a pravidelné upratovania domácností a firiem Bratislava, strojové čistenie a tepovanie kobercov Bratislava, upratovanie po stavebných činnostiach Bratislava, rekonštrukciách, remeselníkoch či maliaroch Bratislava, čistenie a tepovanie čalúnenia Bratislava, sedačiek a kresiel Bratislava, čistenia a voskovanie podláh Bratislava, umývanie a čistenie okien Bratislava, odstraňovanie grafiti Bratislava a nanesenie antigraffiti náteru v Bratislave.

Pre viac informácii kliknite SEM.