Umývanie okien Bratislava

Umývanie okien Bratislava

Umývanie okien – Táto akcia sa týkala umývania, čistenia a leštenia okien Bratislava v priestoroch kancelárie. Zákazka bola zrealizovaná 12. júla 2013 jedným naším pracovníkom a trvala 1,5 hodinu. Umyté boli presklenné plochy okien Bratislava s rozmerom 28 m2.

Pre zaistenie kvalitného umytia okien sme použili tzv. trik suchého leštenia. Pre dokonalé vyleštenie okien nepoužívame žiadne špeciálne leštiace prípravky, ktoré zaručujú presklenným plochám takzvaný „dokonalý lesk.“V prípade, že by sme na umývanie okien použili leštidlá s „dokonalým leskom“, docielili by sme iba to, že za nejaký čas (až sa okná mierne znečistia) by na vyleštených plochách boli vidieť kruhy a ťahy po našom leštení. Pri suchom leštení okna – napriek tomu, že sa za nejaký čas jemne súvislo zaprášia – vyzerajú stále čisto. Náš postup, ktorý sme pre umývanie okien použili a vždy používame, je veľmi jednoduchý. Okná a rámy sú najskôr umyté čistým rozmývakom a následne sme ich utreli stierkou s kvalitnou gumou. Akonáhle bola presklenná plocha kvalitne vyčistená, nechali sme ich dôkladne preschnúť a potom sme okná vyleštili iba na sucho pomocou bavlnenej plienky.

Pokiaľ je potrebné z presklennej plochy odstrániť napríklad reklamné polepy, fólie, rôzne výlepy alebo zatvrdlé nečistoty, používame k tomuto účelu korundové žiletky, ktoré majú priemer najmenej 10 cm. Tieto žiletky zaručia, že presklenná plocha po vyčistení nebude mať na svojom povrchu žiadne škrabance a ryhy. Umývanie okien a výloh Bratislava realizujeme ako pravidelné, servisné čistenie okien alebo ako jednorazové či nárazové zbavenie okien a výloh nežiadúcich nečistôt.

Akcia umývanie a čistenie okien v Bratislave dopadla veľmi úspešne. Úspešnosť odstránenia nečistôt z presklenných plôch pri realizácii zákazky bola 100%. Zákazník bol spokojný a z jeho strany neboli zaznamenané žiadne prípadné sťažnosti.

Pre viac informácii kliknite SEM.

Odstránenie graffiti Bratislava

Odstránenie graffiti Bratislava

Odstraňovanie grafiti vykonáva firma A SERVIS LIPKA na celom území Českej a Slovenskej republiky, Rakúska a Nemecka. Najväčší nárast v súčasnej dobe spojený s odstraňovanie grafitu v SR je v regióne Bratislava. Pri odstraňovaní sa objavuje problém a to ten, že väčšina grafitov sa nedá vôbec odstrániť alebo odstránenie je len čiastočné. Úspešnosť pri odstránení grafity z povrchu, ktorý nebol ošetrený antigraffiti náterom Bratislava sa pohybuje od 60 – 90 %. Najväčší problém vzniká pri typoch povrchov z ušľachtilých materiálov ( mramor, teraco, žula, prírodný kameň), nakoľko sprejová farba sa môže zostať hlboko do štruktúry, a jej odstránenie je komplikované. U fasád a štruktúrovaných povrchov, ktoré sú bez antigraffiti ochrany Bratislava, dochádza pri snahe o odstránenie grafiti v Bratislave taktiež k odstráneniu farby fasád. Pri odstraňovaní grafity Bratislava sa postupuje nasledovne. Graffity sa pokúsime zoslabiť na čo najväčšiu možnú mieru a potom miesto zamaľujeme fasádnou farbou. Použitím antigraffiti ochrany možno predísť komplikáciám, ktoré vznikajú pri snahe graffiti odstrániť. Anti-grafity nástrek Bratislava zaručí dokonalé a úplné odstránenie grafitou Bratislava zo všetkých plôch a povrchov. Pokiaľ nechcete, aby pri odstraňovaní grafiti došlo k poškodeniu povrchu fasády alebo jej farby, jediná možnosť je použitie antigraffiti náteru. Ide o 100% ochranu pred grafity. V prípade hladkých povrchov sa nanášajú 3 vrstvy anti-grafiti ochrany Bratislava, a u nerovných, štruktúrovaných a pórovitých povrchoch je potrebné 6-12 vrstiev. Pokiaľ vám naša firma vykonala antigrafity náter, alebo nástrek Bratislava, sme schopní na akomkoľvek mieste v Českej a Slovenskej republike, a v Rakúsku odstrániť graffiti, ktoré sa na vašej budove vyskytli do 14 dní v akomkoľvek rozsahu. Rýchle odstránenie graffity Bratislava z budovy je taktiež veľmi dôležité pre to, že pouliční umelci chcú, aby ich diela boli trvalo vystavované. Keď však vidia, že ich grafity sú rýchlo a jednoducho odstránené, tak idú hľadať iné miesto. Naša firma odstraňuje grafity v regióne Bratislava za 9,7 €/m2 – táto cena je približne na 70% ceny konkurencie. Antigrafitový náter a ochrana Bratislava je za bezkonkurenčnú cenu od 4- 5 €/m2 – táto cena je približne 40% ceny konkurencie. Následný servis vykonávame prakticky zdarma. Odstránenie grafitu Bratislava z našej AGN /antigraffitová ochrana/- je už za obyčajných 4-5 €/m2- prídeme aj na 20 cm2 a celkom zdarma dáme na odstraňované miesto novú AGN. Porovnajte prosím túto službu s konkurenciou.

Pre viac informácii kliknite SEM.

Odstránenie graffiti Bratislava

Odstránenie graffiti Bratislava

Naša firma sa zaoberá odstraňovaním graffiti na celom území Českej a Slovenskej republiky, Rakúska a Nemecka. Najväčší nárast v súčasnej dobe spojený s odstraňovanie grafitu v SR je v regióne Bratislava. Problém s grafity je spozorovaný prevažne v ich obtiažnom odstránení. Buď sa nedajú odstrániť vôbec, alebo iba čiastočne. Pri odstraňovaní graffiti Bratislava z povrchu, ktoré nie sú ošetrené antigrafiti náterom Bratislava, alebo nástrekom Bratislava je nutné upozorniť na to, že úspešnosť odstránenia grafitov Bratislava sa pohybuje od 60-90 %. U niektorých typov povrchov ušľachtilých materiálov ( prevažne sa jedná o povrchy z mramoru, teraca, žuli a prírodného kameňa ) sa sprejová farba môže dostať hlboko do štruktúry, a je problematické ich dokonale odstrániť. Pokiaľ odstraňujeme graffiti z fasád a štruktúrovaných omietok, ktoré neboli ošetrené antigraffiti náterom, je potrebné počítať s tým, že bude odstránená aj farba fasády. Naša firma pri práci, ktorá smeruje k odstráneniu grafitov postupuje tak, že sa pokúša grafity čo najviac zoslabiť, a na miesto nanesie fasádnu farbu. Problémom s odstraňovaním graffity sa dá predísť využitím antigraffiti ochrany. Po ošetrení fasády antigraffiti náterom je zaručená 100% ochrana pred graffiti. V prípade odstránenia grafiti nedochádza k poškodeniu povrchu. 3 vrstvy antigrafity náteru Bratislava sú nanášané na hladké povrchy. Pokiaľ sa jedná o nerovné, štruktúrované a pórové povrchy je nutné, aby vrstiev náteru bolo viacej. Odporúčame 6 až 12 vrstiev antigraffiti ochrany. V prípade výskytu grafitov na vašej budove vám firma A SERVIS LIPKA zaistí na akomkoľvek mieste v Českej a Slovenskej republike a v Rakúsku odstránenie graffiti v akomkoľvek rozsahu do 14 dní. Zo získaných skúseností môžeme tvrdiť, že pokiaľ bývajú graffity včas a rýchlo odstránené, ich autori zistia, že ich diela nemajú trvalú platnosť a pokúsia sa hľadať iný objekt, na ktorom ich umelecké diela trvalo vydržia. Naša firma odstraňuje grafity v regióne Bratislava. Za 9,70 €/m2 – táto cena je približne na 70% ceny konkurencie. Antigrafitový náter ochrana v Bratislava je za bezkonkurenčnú cenu od 2,5 až 3,5 €/m2 – táto cena je približne na 40% ceny konkurencie. Následný servis vykonávame prakticky zdarma. Odstránenie grafitu v Bratislave z našej AGN /antigrafitová ochrana/- je už iba za obyčajných 4-5 €/m2 – prídeme i na 20 cm2 a celkom zdarma dáme na odstraňované miesto novú AGN. Porovnajte prosím túto službu s konkurenciou.

Pre viac informácii kliknite SEM.

Odstránenie graffiti Bratislava

Odstránenie graffiti Bratislava

Servisná činnosť spojená s odstraňovaním grafitov Bratislava firma A SERVIS LIPKA realizuje na celom území Českej a Slovenskej republiky, Rakúska a Nemecka. Najväčší objem práce vykonávame v Bratislave a jej okolí. Dosť veľký objem práce pripadne na odstránenie grafitov v regióne Bratislava. Problém s grafitmi spočíva v tom, že množstvo grafitov nemožno odstrániť vôbec, alebo ich odstránenie je iba čiastočné. Predovšetkým záleží na akom podklade sú grafiti Bratislava nastriekané a či je fasáda, stena alebo iné miesto ošetrené antigrafiti náterom Bratislava. Úspešnosť odstránenia grafiti z povrchov, ktoré neboli ošetrené antigraffiti náterom je 60 až 90%. V prípade niektorých typov povrchov ušľachtilých materiálov ako je napríklad mramor, teraco, žula či prírodný kameň sa sprejová farba dostane hlboko do štruktúry a následné odstránenie je veľmi problematické. Po odstránení grafity Bratislava môžu na povrchu zostať tiene, ktoré sa nepodarí odstrániť ani pri opakovaných pokusoch, a je potrebné objednať si prácu inej odbornej firmy, napríklad kamenárov, ktorí mramor musia kryštalizovať. Pri odstraňovaní grafity Bratislava z neošetrených povrchov fasád a štruktúrovaných omietok je nutné počítať s tým, že dôjde i k odstráneniu farby fasády. Pri práci s grafity Bratislava sa postupuje tak, že sa grafiti Bratislava zoslabia na najväčšiu možnú mieru. Následne je miesto zamaľované fasádnou farbou. Pokiaľ by sa graffity zamaľovali ihneď bez ich odstránenia, nebude to mať dobrý výsledok, nakoľko graffiti po zaschnutí farbou prestúpia a sú vidieť ich pôvodné kontúry. Antigrafity ochrana Bratislava dokáže predísť problémom, ktoré vznikajú pri odstránení grafiti Bratislava a zaručí dokonalé a 100% odstránenie grafitov zo všetkých povrchov. Táto ochrana je jedinou možnosťou ako zabrániť poškodeniu povrchu fasády, alebo jej farby pri odstraňovaní grafiti. Hladké povrchy sa ošetrujú 3 vrstvami antigrafity ochrany Bratislava, a na nerovné štruktúrované a pórovité povrchy je nutné naniesť 6 až 12 vrstiev. V prípade, že sme vykonali anti-grafiti ochranu Bratislava na vašej budove, sme schopní na akomkoľvek mieste v Českej a Slovenskej republike a i v Rakúsku odstrániť grafiti do 14 dní v akomkoľvek rozsahu. Totožný servis je vykonávaný na odstránenie grafity v Bratislave, kde taktiež máme nanesené antigraffitové ochrany a nátery Bratislava.

Pre viac informácii kliknite SEM.