myti okien

Umývanie okien, výkladov, i vo výške Bratislava

Umývanie okien, výkladov, i vo výške Bratislava

Prednosťou našej práce je, že každá zákazka ja zahájená a ukončená kompetentnou osobou  čo je v tomto prípade vedúci našich zamestnancov tzv. majster. So zákazníkmi táto osoba vždy preberá a odovzdáva dokončené zákazky. Zaistíme akékoľvek čistenie a umývanie okien pre byt, súkromný a rodinný dom, domácnosť, víl a firiem Bratislava musí byť zakaždým ukončené podpísaním preberacieho protokolu. V preberacom protokole zákazníci potvrdzujú, že dielo nevykazuje žiadnu škodu alebo nedokončenú prácu a celková práca našej firmy bola vykonaná v dohodnutej kvalite. Všetky práce a zákazky vykonávajú naši kmeňoví zamestnanci, u ktorých  máme preukázanú bezúhonnosť. V žiadnom prípade nikdy nevyužívame k výkonu práce umývanie a čistenie okien Bratislava brigádnikov z agentúr alebo subdodávateľské firmy. Naši zamestnanci sú priebežne školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zoznamovanie sa najnovšími čistiacimi technológiami. V prípade umývanie okien bytu, domácnosti, domu a firiem Bratislava je súčasťou i dôkladné vyčistenie rámov okien. Presklenná plocha ja umytá a odmastená saponátovým roztokom, a keď je okno kvalitne umyté, nechá sa preschnúť a na záver je povrch vyleštený suchou bavlnenou plienkou. K umývanie okien v bytoch, domácnostiach, súkromných a nájomných domoch a firmách Bratislava patrí taktiež čistenie okien, výkladov a iných presklenných plôch, ktoré sú vo výškach a na ťažko prístupných miestach. Pre výškové umývanie okien bytov, domácností, súkromných domov a firiem Bratislava používame horolezeckú  a speleologickú techniku, hydraulické ramená či vysokozdvižné plošiny. Pokiaľ máme možnosť si vybrať techniku pre výškové umývanie okien, skiel a presklenných plôch v byte, súkromnom a rodinnom dome, vo vile a firme Bratislava a okolité podmienky to dovoľujú, volíme hydraulické ramená a plošiny pred horolezeckou a speleologickou technikou. Ďalej sme schopný odstrániť a vyčistiť grafiti Bratislava. Nanášame a aplikujeme AGO /antigraffitovú ochranu, antigrafitový nástrek Bratislava/ vykonávame následný servis a robíme odstránenie a vyčistenie graffiti Bratislava na nami ošetrených plochách. Zaručíme vám fungovanie ochrany antigrafitového systému Bratislava – budova bez grafitu a grafitového znečistenia Bratislava. V našej ponuke služieb je taktiež pravidelné a denné upratovanie bytu, domu, domácností, rezidencií, víl, kancelárií a firiem Bratislava. Ďalej vykonávame strojové čistenie a tepovanie kobercov Bratislava, upratovanie po stavbe Bratislava, upratovanie po maľovaní a maliaroch Bratislava, upratovanie po remeslách Bratislava, upratovanie po rekonštrukcii Bratislava, strojové a generálne čistenie podláh Bratislava, voskovanie a fluatácia podláh Bratislava. Dokážeme dať dolu, strhnúť polepy, ochranné fólie, reklamné akcie a banery zo skiel a podkladov Bratislava.

Dvojkrížna 3, 821 07 Bratislava-Vrakuňa … Jozefská 17, 811 06 Bratislava – Staré Mesto … L. Svobodu 3, 974 01 Banská Bystrica … Hlohová 17, 920 01 Hlohovec … Kuzmányho 23, 031 01 Liptovský Mikuláš … Slov. dobrovoľníkov 2046, 022 01 Čadca … Rastislavova 4, 949 01 Nitra … Jesenského 99, 965 01 Strážska cesta 51, 960 01 Zvolen … Priemyselná 8, 921 01 Piešťany … Vácka 16, 018 41 Dubnica nad Váhom … Pribinova 4, 075 01 Trebišov … Nábrežie Slobody 4, 020 01 Púchov … Roľnícka 9, 831 07 Bratislava – Vajnory …Esterházyovcov 1616, 924 01 Galanta … Vajnorská 135, 831 04 Bratislava – Nové Mesto … Proletárska 379, 92551 Šintava – Sereď … Rádayho 14, 984 01 Lučenec … 1. mája 5556, 066 01 Humenné … Šamorínska 30, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice … Staviteľská 1, 831 04 Bratislava – Rača … Jána Kalinčiaka 4, 901 01 Malacky … Pribišova 15, 841 05 Bratislava – Karlova Ves … O. Plachého 47, 036 01 Martin … Dr. V. Clementisa 4752, 979 01 Rimavská Sobota … Pod Lipovým 46, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves … Levočská 5, 052 01 Spišská Nová Ves … Žiar nad Hronom … Saratovská 26, 841 02 Bratislava – Dúbravka … Jilemnického 35, 929 01 Dunajská Streda … Kmeťova 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom … Dlhé Hony 3, 058 01 Poprad … Urbárska 5, 851 10 Bratislava – Jarovce … Záhorská 7, 841 06 Bratislava – Záhorská bystrica … Necpalská cesta 24, 971 01 Prievidza … Moyzesova 5, 085 01 Bardejov  … Murgašova 68, 940 02 Nové Zámky … Bottova 9, 900 31 Stupava … Gercenova 6, 851 01 Bratislava-Petržalka … Električná 17, 911 01 Trenčín … Ružová dolina 16, 821 09 Bratislava – Ružinov … Korzo 16, 010 15 Žilina … Nám. práce 920, 841 10 Bratislava – Devín … Drevárska 21, 902 01 Pezinok … Letná 16, 040 01 Košice … Čučmianska dlhá 3, 048 01 Rožňava … Radlinského 469, 955 01 Topoľčany … Mikovíniho 7, 917 01 Trnava … Vývojová 6, 851 10 Bratislava – Rusovce … Maroša Madačova 3, 034 01 Ružomberok … Sabinovská 30, 080 01 Prešov

myti okien

Čistenie okien, výkladov, umývanie výškové

Čistenie okien, výkladov, umývanie výškové Bratislava

Naša firma vykonáva umývanie okien po celej Českej republike, Slovenku, Rakúsku a Nemecku. Na umývanie a čistenie okien sa špecializujeme už mnoho rokov a za túto dobu sme si získali veľkú radu významných zákazníkov. Firma A SERVIS LIPKA vykonáva umývanie okien Bratislava i vo výškach za využitia horolezeckej a speleologickej techniky. Pre jednoduchší prístup k oknám a iným presklenným plochám máme k dispozícii taktiež hydraulické ramená a vysokozdvižné plošiny. Túto techniku volíme prednostne a najčastejšie, ako v prípade horolezeckej a speleologickej techniky, pokiaľ to dovolia okolité podmienky. Umývanie okien Bratislava za pomoci horolezeckej  techniky realizujeme iba v najnutnejších prípadoch, pokiaľ nemožno vykonať čistenie okien z hydraulického ramena, alebo z vysokozdvižnej plošiny. Pre uskutočnenie umývanie okien Bratislava vo výškach za pomoci horolezeckej a speleologickej techniky máme odborne zaškolený personál. Títo pracovníci majú platnú licenciu na prácu vo výškach pomocou horolezeckej a speleologickej techniky. Taktiež boli preškolený podľa nariadenia vlády podľa § 134 odst. 2 a podľa  § 134 c odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb. zák. pr. v znění zákona č. 155/2000 Sb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na pracovisku s nebezpečenstvom pádu z výšky, alebo do voľnej hĺbky. Vyššie spomenutí zamestnanci boli lektorom preskúšaní a majú platné testy. Umývanie okien Bratislava môže byť nepravidelné, jednorazové zbavenie okien nečistôt alebo taktiež pravidelne sa opakujúce umývanie okien a iných presklenných plôch.

Bellova 52, 831 01 Bratislava – Nové Mesto … M. R. Štefánika 49, 075 01 Trebišov … Kremeľská 32, 841 10 Bratislava – Devín … Matuškovská cesta 7, 924 01 Galanta … Zvolenská cesta 16, 974 05 Banská Bystrica … Levočská 36, 080 01 Prešov … Vrbická 9, 031 01 Liptovský Mikuláš … Holubyho 6, 040 01 Košice … Moravská 4310, 020 01 Púchov … Šafárikova 15, 048 01 Rožňava … Údernícka 18, 851 01 Bratislava-Petržalka … Košická cesta 1992, 979 01 Rimavská Sobota … Tuhovská 1, 831 06 Bratislava – Vajnory … Teplická 2, 058 01 Poprad … Mandľová 34, 851 10 Bratislava – Jarovce … Nám. Martina Benku 4, 811 07 Bratislava – Staré Mesto … Zlatomoravecká cesta 3, 949 01 Nitra … Lieskovská cesta 34, 960 01 Zvolen … Tomášikova 3, 917 01 Trnava … Palackého 12, 911 01 Trenčín … Pod Donátom 1, 965 01 Žiar nad Hronom … Priemyselná 10, 971 01 Prievidza … Slovenská 4, 940 51 Nové Zámky … Pri Rajčianke 19, 010 01 Žilina … Duklianska 34, 052 01 Spišská Nová Ves … Súkennícka 2, 821 09 Bratislava – Ružinov …  Pod Kalváriou 6, 955 01 Topoľčany … Vrančovičova 40, 841 03 Bratislava – Lamač … Trenčianska 43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom … Nad Kostolom 46, 018 41 Dubnica nad Váhom … Námestie Slobody 1, 926 01 Sereď … Hlavná 21, 929 01 Dunajská Streda … A. Kmeťa 17, 036 01 Martin … Bystrická cesta 21, 034 01 Ružomberok … Kubačova 17, 831 06 Bratislava – Rača … Karloveská 1, 841 04 Bratislava – Karlova Ves … Gallayova 2, 841 02 Bratislava-Dúbravka … Heyrovského 3, 841 03 Bratislava – Lamač … Pavla Horova 3, 841 08 Bratislava – Devínska Nová Ves … Tešedíkova 79, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica … Hraničiarska 32, 851 10 Bratislava – Čunovo … Jesenského 27, 920 01 Hlohovec … Maďarská 25, 851 10 Bratislava – Rusovce … A. Hlinku 48, 921 01 Piešťany … Hviezdoslavova 54, 900 31 Stupava … Partizánska 4, 901 01 Malacky … Bratislavská 81, 902 01 Pezinok … Partizánska 2, 085 01 Bardejov … Jasenovská 29, 066 01 Humenné … M. Rázusa 47, 984 01 Lučenec … Moyzesova 26, 022 01 Čadca … Dudvážska 23, 821 07 Bratislava – Podunajské Biskupice

mytí oken

Komplexné umývanie okien, výkladov Bratislava

Komplexné umývanie okien, výkladov Bratislava

A SERVIS LIPKA, s.r.o. sa vykonáva Umývanie okien Bratislava zaoberá sa umývaním okien, výkladov a presklenných plôch, a to v poskytovaných pravidelných a opakujúcich sa intervaloch, ale aj ako jednorázových alebo nepravidelných čistení okien. Firma A SERVIS LIPKA sa v tejto oblasti pohybuje už  množstvo rokov a je zastúpená profesionálnym tímom, ktorý zabezpečí kvalitne odvedenú prácu. Umývanie okien Bratislava môže zákazník využiť pokiaľ rieši problém s bežným nečistením svojich okien, alebo v prípade silných nežiadúcich nečistôt na presklenných plochách po rôznych stavebných úpravách, rekonštrukciách, a iné. Naša firma si poradí s presklennými plochami, ktoré sa nachádzajú na ťažko dostupných miestach či vo výškach. K týmto prípadom umývanie okien Bratislava máme k dispozícii možnosti horolezeckej i speleologickej techniky. Ďalej je možné zaistiť umývanie okien vo výškach a na ťažko dostupných miestach pomocou hydraulických ramien a vysokozdvižných plošín. Hydraulické ramená a plošiny oproti horolezeckej technike zabezpečia omnoho lepší prístup k nečisteným oknám a tým je zaručené kvalitnejšie čistenie okien. Umývanie okien Bratislava prebieha najčastejšie cyklom servisného umývania, ktorého intenzita čistenia okien a iných presklenných plôch je 1x za 60 dní z vonkajšej strany a 1x za 90 dní z vnútornej strany. K ďalším servisným cyklom pre umývanie z vonkajšej strany patrí interval 1x za 60 dní a 1x za 90 dní. SNP 600/96, 965 01 Žiar nad Hronom … Meisslova 6, 902 01 Pezinok … Bratislavská 904, 924 01 Galanta … Prievozská 15780/2, 821 09 Bratislava – Ružinov … Mierová 2317, 920 01 Hlohovec … Poľná 3068/17, 010 01 Žilina … Dolnočermánska 23, 949 01 Nitra … Banícka 2/5, 052 01 Spišská Nová Ves … B. Bullu 5493/13, 036 01 Martin … Nám. SNP 70/1, 900 31 Stupava … Svätoplukova 1467/30, 020 01 Púchov … Trieda SNP 1695/54, 974 01 Banská Bystrica … Nitrianska 5501/1, 917 01 Trnava … A. Bernoláka 5185, 034 01 Ružomberok … Jantárová 180/45, 851 10 Bratislava – Jarovce … Levočská 3617/3, 851 01 Bratislava – Petržalka … Berehovská 3432, 075 01 Trebišov … Winterova 6866/6, 921 01 Piešťany … Dúbravská cesta 1803/9, 841 04 Bratislava – Karlova Ves … Odborárska 52, 831 02 Bratislava – Nové Mesto … Slovanské nábrežie 15, 841 10 Bratislava – Devín … Hviezdoslavova 1876, 022 01 Čadca … Istrijská 6094/20, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves … Hl. námestie 14, 979 01 Rimavská Sobota … Laténska 40, 851 10 Bratislava – Rusovce … Závadská 7619/18, 831 06 Bratislava – Rača … Kunerádska 5, 841 03 Bratislava – Lamač … Námestie sv. Anny 16, 911 01 Trenčín … Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda … Košovská cesta 24, 971 01 Prievidza … Bernolákova 788/36, 955 01 Topoľčany …  Komárňanská 1167/14, 940 64 Nové Zámky … Laborecká 1896/58, 066 01 Humenné … Studenohorská 2063, 841 03 Bratislava – Lamač …  Radlinského 39, 811 07 Bratislava-Staré Mesto … Priekopnícka 10559/24, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice … Športová 7193/2, 080 01 Prešov … Nadabula 213, 048 01 Rožňava … Štepná 2653/19, 841 01 Bratislava – Dúbravka … Suchoňova 3522/2, 058 01 Poprad … Parková 2885/12, 926 01 Sereď … Klčové 109/34, 915 01 Nové Mesto nad Váhom … Rákoš 9034/5, 960 01 Zvolen … Nám. sv. Jakuba 623/5, 018 41 Dubnica nad Váhom … Mlynská 31, 040 01 Košice … Kláštorné námestie 4, 901 01 Malacky … Dlhý Rad 1423/7, 085 01 Bardejov … Námestie Osloboditeľov 85/21, 031 01 Liptovský Mikuláš … Masarykova 7, 984 01 Lučenec … Podunajská 31, 821 07 Bratislava-Vrakuňa …  Buzalkova 3, 831 07 Bratislava – Vajnory … Záhumenská 7891/26, 84106 Bratislava – Záhorská Bystrica

cistenie okien

Čistenie, umývanie okien a výkladov Bratislava

Čistenie, umývanie okien a výkladov Bratislava

Spoločnosť A SERVIS LIPKA s.r.o. sa špecializuje na upratovacie služby každého druhu. Medzi ne patrí napríklad strojové čistenie kobercov, voskovanie podláh, odstraňovanie graffitty, antigrafitový náter a taktiež umývanie výkladov, okien a sklených plôch. Umývame zásadne bez použitia leštidiel, a to preto, že okná sa neznečistia tak skoro. Naši pracovníci sú natoľko flexibilný, že sme schopný zaistiť umývanie presklených plôch v Bratislave do druhého dňa. Taktiež odstraňujeme nečistoty z ťažko dostupných sklenených plôch a okien vo výškach. Pre to využívame vysokozdvižnú techniku a horolezeckú techniku. Zaručíme vždy bezchybný výsledok a spoľahlivosť.

Pre nižšie uvedených klientov náš tým spracoval cenovú ponuku a zabezpečoval servisné umývanie okien:

Hlavné námestie 3120/7, 940 52 Nové Zámky … Petržalská 222/10, 851 10 Bratislava-Čunovo, Bratislava 5 … Staromlynská 2, 949 01 Nitra … Pod kamenným vrchom 1, 05401 Levoča … Československej armády 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom … Nám. Š. M. Daxnera 4162, 979 01 Rimavská Sobota … Kožušnícka 3, 851 10 Bratislava – Jarovce, Bratislava 5 … Ružová 161/3, 924 01 Galanta … Pod lesom 1475/19, 060 01 Kežmarok … E. Bohúňa 9, 034 01 Ružomberok … Okružná 1868/24, 972 51 Handlová … Panská 27, 811 01 Bratislava – Staré Mesto, Bratislava 1 … Budovateľov 3450/5, 984 03 Lučenec … Pomlejská cesta 60A, 931 01 Šamorín … Švermova 53A, 974 04 Banská Bystrica … A. Kmeťa 125/13, 969 01 Banská Štiavnica … Nám. M. R. Štefánika 588/74, 907 01 Myjava … Kukučínova 2042/3, 069 01 Snina … M. R. Štefánika 912/56, 962 12 Detva … Dukelská 388/6, 094 31 Hanušovce Nad Topľou … Studenohorská 2086/61, 841 03 Bratislava – Lamač, Bratislava 4 … Železničná 5, 966 01 Hliník nad Hronom … Novomeského 2, 083 01 Sabinov … Pri starom letisku 9014/30, 831 07 Bratislava – Vajnory, Bratislava 3 … Bernolákova 2426/18, 901 01 Malacky … Hutná 30, 056 01 Gelnica … Hontianska cesta 4/657, 936 01 Šahy … Ľudovíta Štúra 755/8, 029 01 Námestovo … SNP 612/120, 965 01 Žiar nad Hronom … Štefánikova 3520/78, 085 01 Bardejov … Vývojová 227, 851 10 Bratislava – Rusovce, Bratislava 5 … Horná Streda 369, 916 24 Horná Streda … Bratislavská 7715/30, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava 4 … SNP 1911/429, 017 07 Považská Bystrica … 9.mája 43, 977 03 Brezno … Novomestská 41/35, 926 01 Sereď … Kolónia 1724, 905 01 Senica … Okružná 1927, 020 01 Púchov … Sokolská 324/25, 960 01 Zvolen … Komenského 1217/29, 902 03 Pezinok … Zelená 258/20, 079 01 Veľké Kapušany … Pri starej prachárni 133/16, 831 04 Bratislava – Nové Mesto, Bratislava … Radlinského 633/19, 010 01 Žilina … Čučmianska dlhá 26, 048 01 Rožňava … Tranovského 37, 841 02 Bratislava-Dúbravka, Bratislava 4 … Riečna 909/57, 958 01 Partizánske … Štefánikova 126/36, 917 01 Trnava … Mlynská 1850/1, 900 31 Stupava … Rytierska 2, 841 10 Bratislava – Devín, Bratislava 4 … Laborecká 1896/58, 066 01 Humenné … Sekulská 671/3, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, Bratislava 4 … Bratislavská 2799/130, 92101 Piešťany … nám. SNP 974/28, 972 71 Nováky … Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín … Jesenského 4349/9, 036 01 Martin … Bratislavská 441/20, 018 41 Dubnica nad Váhom … Na Stráňach 1263/4, 971 01 Prievidza … Dlhá lúka 1771/13, 968 01 Nová Baňa … Hybešova 7704/36, 831 06 Bratislava – Rača, Bratislava 3 … Radlinského 29, 026 01 Dolný Kubín … M. R. Štefánika 2368/176, 075 01 Trebišov … Vigľašská 3009/5, 851 07 Bratislava – Petržalka, Bratislava 5 … Brezová 586, 05201 Spišská Nová Ves … Čiližská 5003/8, 821 07 Bratislava – Vrakuňa, Bratislava 2 … Kukučínova 5790, 929 01 Dunajská Streda … Orenburská 9428/44, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice, Bratislava 2 … Toryská 5, 040 11 Košice – Západ, Košice … Karpatská 743/4, 089 01 Svidník … Šafárikova 22, 982 01 Tornaľa … Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou … 1.  Mája 30, 031 01 Liptovský Mikuláš … Sabinovská 16, 820 05 Bratislava – Ružinov, Bratislava 2 … Hlavná 799/115, 053 33 Nálepkovo … Turňa nad Bodvou 542, 044 02 Turňa nad Bodvou … Bitunková 960/3, 078 01 Sečovce … Ľ. Podjavorinskej 1763/76, 953 01 Zlaté Moravce … Mlynská 712/22, 091 01 Stropkov … Bernolákova 1171/1, 903 01 Senec … Palárikova 85/26, 022 01 Čadca … K nemocnici 40/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou … Fraňa Kráľa 494, 033 01 Liptovský Hrádok … Textilná 3058/20, 934 05 Levice … Hollého 217, 015 01 Rajec … Jarmočná 33, 058 01 Poprad … ČSA 400, 049 11 Plešivec … Špitálska 1270/6, 071 01 Michalovce … Sabinovská 5121/52, 080 01 Prešov … Duklianskych hrdinov 21, 064 01 Stará Ľubovňa … Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves, Bratislava 4 … Továrenská 6, 920 01 Hlohovec … Dopravná 2099/4, 955 01 Topoľčany