Graffiti, odstraňovanie Bratislava

Graffiti pri vchode do hodinárstva dostalo natrvalo stopku. Čištenie grafftitov Bratislava

Pre mnohých býva graffiti na stene domu, či firmy v prvom rade poškodzovaním majetku, dôvodom k spravodivému a nečakanému hnevu alebo akútnym riešením uzavretej poistky. Niet sa čo čudovať, tento prejav vandalizmu a neúcty voči veciam druhého, sotva možno vnímať iným spôsobom.

Sú však…

cena odstránenie graffitiSú však situácie, kedy graffiti poškodí nielen samotný majetok, ale nečakane zraní aj city a vzácne spomienky majiteľa. Zdá sa vám to zbytočne melodramatické? V našej upratovacej a čistiacej spoločnosti A SERVIS LIPKA sme však podobné situácie zažili, a to neraz. Jedna z podobných sa odohrala celkom nedávno. Ozvala sa nám známa hodinárska firma z nášho mesta. Jej majiteľ, veľmi šikovný a skúsený majster, ktorý sa stará aj o mestské hodiny, nás prosil, či si nenájdeme čas. A neprídeme mi dať do poriadku fasádu domu. Ako povedal, dajaká „dobrá sprejerská duša“ im totiž postriekala fasádu takým spôsobom, že na to slušné slová už ani nestačia.ako odstrániť graffiti

 

Treba povedať,…

Treba povedať, že v tom dome žije táto rodina už po celé generácie, keďže dom má viac ako dvesto rokov a patrí k ich hodinárskemu remeslu ako veľká a malá ručička. Sotva sa preto možno čudovať, že graffiti na fasáde neboli iba tie nezmyselné čmáranice na stene. Ale bolestivý úder rodinnej tradícii a kontinuite remesla. Aj keď to zrejme nevyznie celkom adekvátne, lebo naša spoločnosť je na trhu „len“ čosi viac ako dvadsať rokov. Bolo nám celkom jasné, čo pre túto váženú rodinu znamená poničený rodinný majetok. Dom predstavuje nielen symbol jej mena, profesionálnej počím odstrániť graffitivesti, ale najmä odkaz všetkých predkov, žijúcich v jeho múroch.

Hodinársky…

Hodinársky majster nám počas telefonátu prezradil, že sa na nás obrátil po doporučení viacerých dobrých priateľov, ktorí už majú skúsenosť s prácou spoločnosti A SERVIS LIPKA, a to nielen pokiaľ ide o graffiti. Poniektorým sme vraj čistili okná, iným podlahy alebo koberece. Dokonca sa medzi nimi našiel aj pán, ktorého naši pracovníci predčasom zbavili trápenia s plesňami na fasáde rodinného domu. Podobné slová nás skutočne úprimne tešili, keďže spoločnosť A SERnajlacnejšie odstránenie graffitiVIS LIPKA sa venuje všetkým týmto činnostiam už viac ako dvadsať rokov. A vždy na profesionálnej úrovni. Napokon, spokojní zákazníci z Českej republiky, zo Slovenska, ale tiež z Rakúska, či Nemecka, všetky tieto slová jednoznačne potvrdzujú.

Niekoľko úvah…

Niekoľko úvah na tému graffiti. Firma A SERVIS LIPKA sa tomuto kontroverznému fenoménu na našich fasádach a stenách venuje už naozaj veľmi dlho. Súčasná podoba graffiti a jeho vandalské prejavy skôr hnevajú a popudzujú. Je síce pravdou, že graffiti v svojej podstate obsahuje aj pozitívny, umelecký náboj, ktorý je však v našich zemepisných šírkach výrazne potlačený. A tak prevláda predovšetkým neúcta, nekulúrnosť a vandalstvo, a to takmer v každom konkrétnom prejave.

Aj keď…

Aj keď v prípade našej spoprípravky na odstránenie graffitiločnosti vonkoncom neplatí, že „ak nechvália iní, pochváľ sa sám,“ ostáva príjemnou pravdou, že A SERVIS LIPKA bývapovažovaná za jedinú profesionálnu firmu na našom trhu, ktorá garantuje nielen stabilne vysokú kvalitu svojej antigraffitovej metódy, ale zároveň i najnižšiu cenu ponúkaných služieb. Takže našim klientom ponúkame šetrné a odborné odstraňovanie graffiti zo stien a fasád. Vykonávame vysokoúčinné ochranné nátery alebo moderné antigraffiti nástreky. Okrem týchto činností sme zaviedli do života aj projekt komplexnej prevencie v tejto oblasti, známy pod označením Systém čistých budov.

 

A ako je…

A ako je to s odstraňovaním graffiti z rôznych povrchov? Ak ide napríklad o čistenie graffiti z materiálov akými sú mramor, žula alebo teraco, treba mať na pamäti, že farba v spreji si dokáže nájsť cestu až do hĺbky kameňa. Precízne odstránenie spreja a vyčistenie danej plochy, tak býva v mnohých ohľadoch veľmi náročné, dokonca sa často ani celkom nevydarí. Neraz sa potom stane, že na postriekanom kameni sa aj po jeho vyčistení objavia fľaky, ktoré akoby „vyrastali“ z hĺbky materiálu. Bohužiaľ, tento problém možno zvládnuť len s pomocou špecializovanej odborkvalitné odstránenie graffitinej firmy, ktorá použije systém tzv. kryštalizácie kameňa. Farbou postihnutú vrstvu materiálu dokáže brúsením a teplom vyčistiť tak, že graffiti zmizne.   

Na druhej…

Na druhej strane treba tiež vedieť, že počas odstraňovania graffiti na tzv. štruktúrovaných omietkach alebo aj fasádach s bežnejším povrchom, musí klient rátať s nevyhnutnosťou, že napriek opatrnému a systematickému čisteniu sprejovej farby sa čiastočne odstraňuje aj pôvodný fasádny náter. Počas tohoto kroku sa potom pracuje nasledovne. Odborník firmy Graffiti,odstraňovanie Bratislava plochu s graffiti vyčistí tak dôkladne, že z nej ostane len matný, bezfarebný tieň. Na takto vyčistený povrch sa potom aplikuje vopred namiešaná farba, ktorá je takmer identická s pôvodným odtieňom fasády.

Ešte jedna,…

kto odstráni graffitiEšte jedna, vcelku dôležitá myšlienka z každodennej praxe. Neraz sa stáva, že klient pri pohľade na svoju poničenú fasádu rastúci tlak nerozdýcha a rozhodne sa konať. Graffiti preto narýchlo pretrie fasádnou farbou, ktorá ako-tak zodpovedá originálu v nádeji, že sa tým odpudivého sprejerského výtvoru zbavil. Smutnou pravdou však je, že týmto činom problém nevyriešil, iba ho na čas oddialil. Vďaka trvalému vplyvu počasia a nevyhnutným chemickým reakciám sa po istom čase ukáže, že pretreté graffiti začne z plochy fasády opäť pomaly „vystupovať.“Zákazník tak môže jedného dňa – s riadnou dávkou sklamania – pozorovať, že „zmiznutý“ obrázok sa ukázal zase, a často v odpudivejšej podobe ako na začiatku. V sumáre potom klientovi neostane nič iné, len osloviť odbornú firmu, odstránenie graffiti z fasádyktorá graffiti z jeho fasády raz a navždy vymaže.

Dôležitým…

Dôležitým technologickým predpokladom úspešného čistenia akéhokoľvek graffiti sú aj vonkajšie klimatické podmienky. Tieto práce sa preto zásadne uskutočňujú len pri plusových teplotách, ktoré neklesli pod 10 stupňov Celzia. Tak, či onak, aj pri tomto druhu špecifického znečistenia stien a fasád funguje jedna známa a praxou dobre overená poučka. Platí skrátka prosté a výstižné, že každé, aj to najmodernejšie a najkvalitnejšie čistenie býva oveľa lepšie nahradiť premyslenou prevenciou.-Graffiti, odstraňovanie Bratislava

Antigraffiti…odstránenie graffiti z betónu

Antigraffiti ochrana, teda špeciálny chemický náter nielenže účinne zabráni akýmkoľvek novým sprejerským výčinom, ale každú ošetrenú fasádu spoľahlivo ochráni aj pred dopadmi smogu a znečisteného ovzdušia. V tejto súvislosti musíme ešte raz pripomenúť aj vyššie predstavený projekt prevencie spoločnosti A SERVIS LIPKA. Ktorý je známy pod označením Systém čistých budov. Jeho cieľom je flexibilné čistenie fasád a odstraňovanie graffitov previazané s aplikáciou antigraffiti náteru. Tento úspešný projekt zároveň zabezpečuje aj akútny servis pri odstraňovaní nových sprejerských pokusov.

Zopár…

Zopár slov na priblíženie tohoto projektu. Ak naša firma A SERVIS čistila fasádu zákazníka odstránenie graffiti z tehálod graffiti a následne aplikovala antigraffiti náter, môže tento klient počítať s tým, že akékoľvek nové čistenie fasády ho bude stáť už len zlomok ceny. Prirodzenou súčasťou týchto prác býva aj obnovenie prvotného antigraffiti náteru. Jednoznačne sa potvrdzuje fakt, že prevažnej väčšine problémov spojených s odstraňovaním a čistením graffiti sa dá zabrániť využívaním kvalitnej antigraffiti ochrany. Progresívny, účinný systém prevencie je preto tým najvýhodnejším technologickým postupom, ako spoľahlivo ochrániť svoju nehnuteľnosť pred novými pokusmi sprejerov. A zabrániť následnému poškodeniu jej fasád a stien. 

Samotná…

Samotná aplikácia tohoto náteru sa riadi niekoľkými zásadami. Ak ide o hladké plochy, fasáda dostane tri vrstvy náteru. Keď ide o fasádu, ktorá je nerovná alebo viac pórovitá, pracovníci A SERVIS LIPKA nanášajú šesť, často až dvanásť vrstiev. ochrana pred graffitiOchranný náter typu AGO môže ale naša spoločnosť s istotou nanášať aj na podstatne špecifickejšie typy povrchov, napr. marmolit. Pokiaľ ide o fasádny materiál, akým je obľúbený marmolit, býva moderná antigraffiti ochrana viac ako výhodná. Plochy z marmolitu sú totiž na agresívne sprejerské farby obzvlášť citlivé. Pričom je technologicky veľmi zložité, často až nemožné, zbaviť sa ich. Farby prenikajú priamo do hĺbky plochy, a tak bežné čistenie zlyháva. Veľa ráz tieto zložité prípady končia aj  rozhodnutím o potrebe novej fasády.

Značnou…

Značnou výhodou antigraffiti AGO náteru býva jeho „ochota“ priľnúť na takmer všetky druhy povrchov. Jestvujú zhruba tri výnimky, čiže sklo, plochy z polykarbonátu a leštených kovov sa ošetriť AGO náterom nedajú. Zásadou úspešnej aplikácie sú aj tu vhodné klimatické podmienky, takže počas prác nemá vonkajšia teplota klesnúť pod desať stupňov.antigraffitová ochrana O prospešnosti antigraffiti AGO náteru svedčí dlhý zoznam budov a ich fasád v rôznych oblastiach a lokalitách. Často ide o stavby na okraji mesta, objekty stojace v priemyslených štvrtiach. Rôzne stavebné prvky vyťažených ciest a frekventovaných cestných ťahov, mosty, podjazdy, ochranné steny, protihlukové bariéry a podobne. Prirodzene, veľa záujemcov pochádza aj z radov súkromných osôb a podnikateľských subjektov.

V tejto…

V tejto súvislosti by sme radi upozornili, že aplikácia AGO náteru sa pre konkrétneho klienta a jeho nehnuteľnosti spája s garanciou odstránenia nového náteru do 14 dní. Takže, ak boli steny vopred ošetrené AGO náterom, do dvoch týždňov sa naši zamestnaci postarajú o každý nový pokus sprejerov. Napokon, táto služba patrí k zmluve medzi našou spoločnosťou a klientom, a to na území Českej republiky, Slovenska aj Rakúska. Včasné a účinné odstránenie graffitov je dôležité i v spojitosti s prezentovaným firemným konceptom – Systému čistých budov. Samotný koncept sa na trhoch strednej Európy skutočne dobre ujal a dosahuje stabilne pozoruhodné výsledky.AGO na všetky povrchyFirma A SERVIS má preto trvalý záujem na jeho úspešnom pokračovaní.-Graffiti, odstraňovanie Bratislava

Prax…

Prax nám teda celkom jasne ukázala, že ak sa nové sprejerské výčiny začnú likvidovať okamžite, pričom býva takáto plocha ošetrená aj AGO náterom, netrvá príliš dlho a vandalské skupiny, či jednotlivci, takéto miesto radšej opustia. Ako teda proces ochrany, prevencie a čistenia prebieha? Celkom postačí, ak sa klient s nami spojí a dá nám vedieť, že potrebuje vyčistiť fasádu svojej nehnuteľnosti. Z našej strany už o niekoľko hodín dostáva do mailovej pošty všetko potrebné, teda rekapituláciu zákazky, rozpočet, termín a čas na ktorých sme sa dohodli. 

Hádam…

Hádam ešte zopár slov k zákazkám a cene za prácu. Mnoho firiem sa rado a dosť často vymedzuje voči cenám spoločnosti A SERVIS LIPKA v tom zmysle, že sú v porovnaní s konkurenciu vyššie, pričom trh núka za podobné práce prijateľnejšie čiastky. Iste, ceny od nás odrážajú vysokú kvalitu, modernú technológiu a vysokú úroveň prevencie. Takže ich hladina nebola a nemôže byť pod líniou priemeru. Navyše, špeciálny antigraffiti AGO náter je svojimi vlastnosťami na trhu jedinečný. No a projekt našej firmy – Systém čistých budov – zaručuje jeho účastníkom, vsktuku pružný a mimoriadne ústretový odborný servis pri odstraňovaní nových sprejerských útokov za zlomok pôvodnej, takpovediac, tabuľkovej ceny.rady ako odstrániť graffiti

Naši ľudia…

Naši ľudia navyše pracujú vždy usmiati, dobre naladení, vopred pripravení a sústredení. Klientovi dokážu nielen poradiť, ale k jeho majetku sa chovajú ohľadplne a s citom. Takže už od začiatku je jasné, že pre neho pracujú profesionáli, ktorí reprezentujú spoločnosť s vysokým štandardom a hrdosťou na svoje meno. Znečistenú fasádu začínajú čistiť adekvátnym chemickým prostriedkom. Pričom plochu ošetria tak dôkladne, že z graffiti ostáva len nejasný fľak. Potom plochu prekryjú farbou, ktorá kopíruje pôvodný odtieň steny. Po vysušení plochy nanášajú ochranný antigraffiti náter AGO. Pričom sa jeho vrstva sa stáva odolným filmom brániacim pokusom o nové graffiti.

Bohaté skúsenosti,…

Bohaté skúsenosti, vysoká odbornosť a citlivý prístup A SERVIS LIPKA sa naplno prejavili aj pri spomenutej zákazke v rodine mestských hodinárov. Fasádu ich starobylého domu, ktorá bola doslova poničená čmáranicami bezohľadných sprejerov sme nielen dokonale vyčistili. Ale ju aj precízne ošetrili našim unikátnym antigraffiti AGO náterom, takže v budúcnosti môžu sprejeri na čmáranie po tejto ploche zabudnúť. Aj vďaka práci a modernej technológii spoločnosti A SERVIS LIPKA sa môže majster hodinár pokojne venovať presnému meraniu času, ktorý je v smere účinnej ochrany fasády už len na jeho strane. Koniec-koncov, bude nám cťou, ak našu firmu oslovíte aj vy. Sme tu pre vás a pre účinnú ochranu stien vášho rodinného domu alebo sídla firmy.

 

 

 

antigrafiti náter

Profesionálne pieskovanie, čistenie fasád, graffiti

Profesionálne pieskovanie, čistenie fasád, graffiti Bratislava

Pri odstraňovaní grafitov (tagov) Bratislava z povrchu, ktoré nemajú antigraffiti náter, vždy upozorňujeme na to, že výsledok nikdy nebude 100%. Odstrániť grafity Bratislava sa podarí len čiastočne. Pokiaľ sa jedná o hladký, alebo menej štruktúrovaný povrch môže sa stať, že pri snahe odstrániť graffiti Bratislava bude odstránená i samotná farba fasády, nakoľko odstraňovač nedokáže rozpoznať čo sú grafity a čo je čistá fasáda. Pri práci s graffitmi na neošetrených plochách postupujeme tak, že po tom čo sú grafity zoslabené na čo najväčšiu možnú mieru je vykonaný náter fasádnou farbou. Môžeme k tomu využiť farbu, ktorú má zákazník schovanú od doby, kedy fasádu naposledy natieral, alebo farbu necháme namiešať v špecializovanej predajni. Musíme tu upozorniť na to, že sa nikdy nepodarí namiešať úplne presný odtieň zostávajúcej farby fasády. V prípade, že sa použije farba, ktorú nám zákazník dá k dispozícii, objavuje sa ten istý problém. I keď sa jedná o tú istú farbu fasády, tak po čase je iná než farba, ktorá je nanesená na fasáde. Dôsledkom je pôsobenie slnka, dažďa, vzduchu na farbu fasády. Keby sa predsa len podaril namiešať rovnaký odtieň, musíme počítať s tým, že po nanesení antigraffiti náteru Bratislava bude taktiež povrch iný oproti pôvodnému. Antigraffiti náter Bratislava je pololesklý a chová sa podobne ako lak. Toto samozrejme môžeme považovať za veľkú výhodu, pretože je zreteľne vidieť, že je tu aplikovaný AGN/antigrafitový náter fasády Bratislava/.. Tento prvok je ochranný a graffitáci ich registrujú a spravidla toto stačí, aby tu nemaľovali svoje grafitty v Bratislave.

Nám. sv. Anny 18, 911 01 Trenčín … T. G. Masaryka 13, 984 01 Lučenec … P. Dobšinského 4377, 979 01 Rimavská Sobota … Kláry Jarunkovej 5, 974 01 Banská Bystrica … Levočská 37, 058 01 Poprad … Dúhová 18, 040 01 Košice … Nám. SNP 107, 960 01 Zvolen … Janka Kráľa 11, 955 01 Topoľčany … A. Dubčeka 42, 965 01 Žiar nad Hronom … Zlatomoravecká 47, 949 01 Nitra … Nám. 1.mája 15, 811 06 Bratislava – Staré Mesto … Kopčianska 5, 851 01 Bratislava-Petržalka … Homolova 2, 841 02 Bratislava – Dúbravka … Čunovo 1098, 82104 Bratislava – Čunovo … Hradná 4, 841 10 Bratislava – Devín … Koncová 19, 831 07 Bratislava – Vajnory … Hodonínska 8394, 841 03 Bratislava – Lamač … Jantárová 13, 929 01 Dunajská Streda … 17. Novembra 2865, 022 01 Čadca … Legionárska 38, 917 01 Trnava … Dlhá 2, 900 31 Stupava … D. Makovického 1901, 034 01 Ružomberok … Švermova 12, 902 01 Pezinok … Dúbravská cesta 5, 841 04 Bratislava – Karlova Ves … Palmová 25, 851 10 Bratislava – Jarovce … Devätinová 53, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice … Radlinského 4, 921 01 Piešťany … Zahradnícka 4, 048 01 Rožňava … Štefánikova 77, 085 01 Bardejov … Stodolova 7, 010 15 Žilina … Slovenská 72, 080 01 Prešov … Jána Jonáša 4, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves …Pionierska 18, 018 41 Dubnica nad Váhom … Mlynská 5, 052 01 Spišská Nová Ves …   Cesta poľnohospodárov 5, 971 01 Prievidza … Štefánikova 19, 066 01 Humenné … Piešťanská 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom … Komenského 7, 075 01 Trebišov … Pribinova 4, 920 01 Hlohovec … Kapitána Nálepku 7, 031 01 Liptovský Mikuláš … Pri Turci 21, 036 01 Martin … Bratislavská 68, 924 01 Galanta … Tatranská 19, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica … Stará Vajnorská 138, 831 04 Bratislava – Nové Mesto … Hájová 34, 851 10 Bratislava – Rusovce … Votrubova 4, 821 09 Bratislava – Ružinov … Šulekova 63, 940 51 Nové Zámky … Radlinského 13, 901 01 Malacky … Novomestská 34, 926 01 Sereď … Trenčianska 8, 020 01 Púchov … Pri Šajbách 31, 831 06 Bratislava – Rača … Podunajská 24, 821 06 Bratislava-Vrakuňa

graffiti

Odstránenie graffti a protisprejové nátery Bratislava

Odstránenie graffti a protisprejové nátery Bratislava

Naša firma sa zaoberá odstránením a čistením grafitov (tagov) Bratislava, ochranou proti grafitovému znečisteniu a vandalizmu. Odstránenie grafitov Bratislava býva veľký problém, ale je možné tomuto predísť a to v podobe antigraffiti náteru Bratislava alebo nástreku Bratislava. Zbavenie sa graffiti Bratislava z povrchu, ktorý nebol ošetrený touto antigraffiti ochranou Bratislava je zložité a nie je zaručený 100% výsledok pri odstránení. Úspešnosť odstránenie graffiti Bratislava je 60 až 90%. Graffiti musí byť zoslabené na čo najväčšiu možnú mieru a následne premaľované fasádnou farbou. V prípade, že na grafiti nanesieme fasádnu farbu bez ich zoslabenia, stane sa, že grafiti cez farbu prestúpi a sú vidieť jeho pôvodné kontúry. Pri ošetrení povrchu antigrafiti náterom Bratislava  sú grafity bez problému a dokonale odstránené. Antigrafity ochrana Bratislava sa na hladké povrchy nanáša v 3 vrstvách, a na nerovné, štruktúrované a pórovité povrchy v 6-12 vrstvách. Pokiaľ vám firma A SERVIS LIPKA vykonala anti-grafiti náter Bratislava či nástrek Bratislava, bude vám zaistené servisné odstraňovanie grafiti Bratislava. Akonáhle nám dáte vedieť, že na Vašej budove sa objavili graffity, firma ihneď na miesto príde a graffiti z vašej budovy odstráni. Pokiaľ nebude možné okamžité riešenie, sme schopný problém vyriešiť najneskôr do 14 dní. Nutné je podotknúť, že v prípade vonkajšej teploty pod 10 °C naša firma nemôže technologicky vykonať odstránenie grafitov.

Poľnohospodárska 8263/10, 821 07 Bratislava-Vrakuňa … M. Pišúta 937/14, 031 01 Liptovský Mikuláš … Lieskovská cesta 1963/18, 960 01 Zvolen … Dolnočermánska 95, 949 01 Nitra … Dolné bašty 7434/3A, 917 01 Trnava … Gen. M. R. Štefánika 411/60, 911 01 Trenčín … Priemyselná 80/10, 971 01 Prievidza … Pod hájom 1082/37, 018 41 Dubnica nad Váhom … Okružná 693, 022 04 Čadca … Údernícka 9, 851 01 Bratislava-Petržalka … Hviezdoslavova 130, 900 31 Stupava … Slovenská 802/26, 940 51 Nové Zámky … Holubyho 81, 902 01 Pezinok … Červenej armády 365/8, 036 01 Martin … Levočská 11, 080 01 Prešov … Ulica Svornosti 50, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice … Škultétyho 9, 955 01 Topoľčany … Kollárovo námestie 20, 811 06 Bratislava – Staré Mesto … SNP 612/120, 965 01 Žiar nad Hronom … Sv. Jakuba 8, 085 01 Bardejov … M. R. Štefánika 1755/31, 075 01 Trebišov … Karloveská 6/B, 841 04 Bratislava – Karlova Ves … Baničova 3392/31, 010 15 Žilina … Mandľová 70, 851 10 Bratislava – Jarovce … Colnícka 752/12, 851 10 Bratislava – Rusovce … Námestie Artézskych Prameňov 3394/47, 984 01 Lučenec … Kremeľská 878/39, 841 10 Bratislava – Devín … Opletalova 87, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves … Štepná 3101/15, 841 01 Bratislava – Dúbravka … Alstrova 6057/121, 831 06 Bratislava – Rača … Nad plážou 59, 974 01 Banská Bystrica … Južná trieda 1546/11, 040 01 Košice … Komenského 1, 052 05 Spišská Nová Ves … Velické námestie 1175/9, 058 01 Poprad … Kapitána Nálepku 848/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom … Československých tankistov 7211/184, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica … M. R. Štefánika 1179/4, 926 01 Sereď … Vajnorská 1308/21, 831 03 Bratislava – Nové Mesto … Jesenského 12/2, 929 01 Dunajská Streda … Bystrická cesta 2028, 034 01 Ružomberok … Hlohová 13, 920 01 Hlohovec … Vrbovská cesta 2510/17, 921 01 Piešťany … Hodská 38, 924 01 Galanta … Ulica 1. mája 46/5470, 901 01 Malacky … Nemocničná 7, 066 01 Humenné … Šafárikova 174, 048 01 Rožňava … Cukrovarská 157/2, 979 01 Rimavská Sobota … Moravská 1880/44, 020 01 Púchov … Súkennícka 1394/13, 821 09 Bratislava – Ružinov … Pračanská 9936/49, 831 07 Bratislava – Vajnory … Hraničiarska 116/76, 851 10 Bratislava – Čunovo … Lamačská cesta 1714/1, 841 04 Bratislava – Lamač …

Účinná ochrana proti graffitom

Účinná ochrana proti graffitom

Účinná ochrana proti graffitom

Akcia – odstraňovania graffitov Nitra, sa zrealizovala od 12. do 14. augusta 2013 a jednalo sa o odstraňovanie graffitov z pomníkov. Zákazku vykonalo 10 našich pracovníkov a na toto odstránenie graffitov sme spotrebovali cca 2 tony piesku.

Najúčinnejšia a jediná ochrana proti graffitom a následným škodám, spôsobeným nastriekaním graffitov na povrch fasády, omietku a pod. je antigraffitová ochrana. Vďaka tejto ochrane v podobe antigraffitového náteru či nástreku je zaručené rýchle, bezproblémové a úplné odstránenie graffitov. Pokiaľ sú graffity z povrchu odstránené v čo najkratšom čase po ich vytvorení, sprejeri sa zamerajú na iný objekt, kde ich diela budú mať omnoho dlhšiu trvanlivosť. Pouliční umelci môže od vytvorenia graffitov odradiť samotný vzhľad antigraffitového náteru. Jedná sa totiž o pololeský lak a pri pozornejšom pohľade na fasádu je poznať, že bol povrch ošetrený antigraffitovou ochranou a tým môžu sprejeri dopredu zistiť, že ich diela by na povrchu dlho nevydržali.

Špecifickosť tejto zákazky bola v tom, že sme prvý krát pracovali s tzv. pieskovačkou. 12. augusta sme zaistili prepožičanie kompresoru a piesovačky a s tým bolo nevyhnutné absolvovať školenie o manipulácii s týmito strojmi. Pri odstraňovaní graffitov z pomníka sa pracovalo na smeny. Vždy 4 a 4 pracovníci + vodiči, ktorý jazdil v prípade nutnosti po potrebný materiál (kremičitý piesok a naftu do kompresoru). Zákazník bol s konečným výsledkom našej práce veľmi spokojný.

Ďalej pre Vás vieme vykonať tieto činnosti: odstraňovanie grafitov, čistenie fasád, antigrafitová ochrana, umývanie okien a výkladov, výškové práce, postavebné práce, fluatácia podláh, strojové čistenie kobercov, tepovanie kobercov atď.

Viac informácií nájdete TU