Koberce Bratislava, tepovanie

Olej na koberci bol pohromou, ale „Strojové čistenie kobercov Bratislava“ to zvládlo

ako vyčistiť koberecČistenie kobercov patrí k činnostiam, ktoré sú na rebríčku popularity domácich prác až kdesi na chvoste. Táto nevďačná, namáhavá a zdĺhavá robota si občas dokonca vyberá svoju tvrdú daň v nízkej kvalite výsledku, čo býva samo o sebe deprimujúce.

Veľmi často je totiž takéto čistenie spojené s ťažko odstrániteľnými škvrnami a fľakmi, takže k bežnej, vyššie popísanej drine, pribudne aj nevyhnutnosť ostrej, hrubej kefy a tvrdé drhnutie povrchu, čo v konečnom dôsledku koberec len poškodzuje a je to na ňom vidieť. 

Faktom ostáva, že tento drsný postup nás síce škvŕn zbaví, ale to, že tam nejaké boli už zakryť nemožno. Hrubé zaobchádzanie totiž poznačí samotnú štruktúru koberca a jeho krehký vlas. Po vysušení plochy potom býva celkom jasné, ktoré miesto bolo čistené viac, a ktoré menej. Skrátka, aj relatívne vyčistený koberec vyzerá akosi neprirodzene fľakato.

Jediným…

čím vyčistiť koberecJediným rozumným riešením tak ostáva, siahnuť po iných metódach čistenia, najmä takých, ktoré ponúkajú profesionálne spoločnosti. V zásade sa dá hovoriť o trojici technologických postupov, ktoré majú za sebou vlastný príbeh čistenia a klienti s nimi v istom zmysle počítajú.

Spoločnosť A SERVIS LIPKA ponúka zákazníkom strojové hĺbkové čistenie, ktoré si za roky svojej existencie získalo pevné miesto na trhu. Okrem tejto metódy môžu klienti siahnuť po extrakčnom systéme a tzv. suchom čistení. Možno bude teraz celkom na mieste, aby sme sa s týmito technologickými postupmi zoznámili o niečo podrobnejšie.

Suché čistenie je postup, ktorý funguje na báze špeciálneho čistiaceho prípravku – suchej peny. Pomocou extraktora – zariadenia na čistenie – sa táto pena aplikuje až do štruktúry koberca. Po istom čase je pomaly odsatá výkonným sacím zariadením, ktoré však nespadá do kategórie vysávačov. Táto forma čistenia odstráni z plochy pachy aj nečistoty.

Výhodou…

cena čistenie kobercovVýhodou tejto čistiacej metódy je nízky stupeň hydratácie – namočenia – koberca, takže vlhkosť a voda sa potom nestávajú príčinou deformovania povrchu, zmeny jeho farebnosti alebo rôznych fľakov. Metóda svojou podstatou vyhovuje najmä takým materiálom, ktoré si žiadajú jemné a obozretné zaobchádzanie.

Žiaľ, práve suchý postup a značná miera šetrnosti voči materiálu koberca bývajú príčinou, že účinnosť celkového čistenia nebýva príliš vysoká. Takže systém suchého čistenia nám s  dokonale čistým vzhľadom koberca veľmi nepomôže.

Druhou metódou čistenia je extrakčný postup, ktorý si získal prívlastok „mokré čistenie.“ Dá sa povedať, že práve extrakcia a strojové hĺbkové čistenie našej spoločnosti A SERVIS LIPKA tvoria na trhu s upratovacími a čistiacimi službami akési stálice. Aj keď každá z nich má celkom iné, dokonale odlišné technologické parametre.

Naša…

najlacnejšie čistenie kobercovNaša firma Koberce Bratislava, tepovanie sa údržbe, ošetrovaniu a čisteniu kobercov profesionálne venuje už viac ako dve desaťročia. Najmä vďaka vysokým nárokom na svoj vlastný profil, odbornosť zamestnancov, celkovú kvalitu aj technické zázemie sa vypracovala na firmu ponúkajúcu stabilne vysoký štandard svojich služieb.

Nespochybniteľným dôkazom týchto slov sú aj spokojní a dlhodobo verní zákazníci. Pochádzajúci nielen z Českej republiky alebo zo Slovenska, ale aj z tak náročných a vyspelých európskych trhov akými sú Rakúsko alebo Nemecko.

V záujme maximálnej spokojnosti všetkých našich klientov, preto okrem čistenia kobercov ponúkame aj široké portfólio ďalších služieb. Patrí medzi ne precízne umývanie a leštenie okien, sklenených plôch, výkladov, čistenie podláh, odstraňovanie a prevencia graffiti alebo odborná likvidácia plesní.

Ale…

prípravky na čistenie kobercovAle späť ku kobercom. Doma aj v zahraničí oceňujú technológiu čistenia kobercov, ktorá sa označuje ako hĺbkové strojové čistenie. Ide o modernú, technologicky vyspelú metódu, ktorá ponúka efektívny postup čistenia spojený s kotúčovým strojom. Kľúčovú rolu zohrávajú rotačné kartáče, vysokokvalitný prítlak a následné tlakové vysatie koberca.

Vďaka takémuto postupu sa pracovníkom našej spoločnosti A SERVIS LIPKA, s.r.o. darí počas každého čistenia dosahovať perfektné výsledky, spojené so stabilnou a oceňovanou kvalitou. Aj preto býva dobré, ak klient pozná nielen prednosti strojového čistenia. Ale aj celkový postup uplatňovaný extrakčným čistiacim systémom.

Odborníci už dlhý čas upozorňujú na skutočnosť, že extrakčné čistenie je dávno za zenitom svojich parametrov a výkonnosti, keďže ide o čistiaci systém vykazujúci nízku účinnosť a technologickú zastaranosť. Jestvuje tiež množstvo reálnych dôkazov, ktoré svedčia o fakte, že tento postup sa na hĺbkové čistenie kobercov vôbec nehodí.

Nakoniec…

ako odstrániť škvrny z kobercaNakoniec, netreba chodiť ďaleko, keďže takmer denne pribúdajú informácie o malej efektívnosti tejto metódy, ktorá – po skončení procesu čistenia – zanecháva na kobercoch značné množstvo vizuálnych defektov a nedostatkov, čo v oblasti čistenia robí jej povesť takmer neudržateľnou. 

Pri tomto type čistenia ide v zásade o pomerne rýchle zvlhčenie, či namočenie koberca roztokom vody a chemického prípravku. Po tomto kroku – čo býva takmer ihneď – nasleduje komplexné odsatie tejto zmesi z plochy koberca, spojené s predpokladom, že okrem čistiaceho roztoku boli odsaté aj všetky nečistoty.

Celý proces vyzerá zhruba takto. Extraktor, čo je špeciálny čistiaci stroj, svojou hubicou aplikuje na koberec spomenutý roztok. Túto zmes však vzápätí stroj vysaje zadnou časťou, takže očakávanej čistote a poriadnemu vydrhnutiu samotného koberca sa pri tomto postupe venuje iba minimum nevyhnutného času a priestoru.

Extrakcia…

ľahké čistenie kobercovExtrakcia je tým pádom viac-menej „namočenie“ a krátke vysatie plochy koberca, pričom sa toto všetko udeje len na jeho povrchu. Netreba preto ani nijako zvlášť zdôrazňovať, že tento postup nezvládne hĺbkové, a už vôbec nie kvalitné, vyčistenie žiadneho koberca.

Prirodzene, tento systém sa preto nemôže ku skutočnej a kvalitnej čistote dopracovať ani teoreticky. Čo býva ale ešte horšie, pochybný výsledok zákonite sklame každého zákazníka, a tak nebýva žiadnym prekvapením, že nasledujú z jeho strany sťažnosti, reklamácie a všemožná snaha získať za vydané peniaze prisľúbenú kvalitu.

Aj preto sa naša spoločnosť už neraz stala bezmála poslednou možnosťou. Ktorá zvládne primeraný výsledok s dokonale čistým kobercom. Mnoho zákazníkov sa preto na nás obracia s prosbou, aby sme im koberec po nedostatočnom extrakčnom čistení dali do poriadku a vyčistili ho tak, ako sa patrí.

V tejto…

rýchle čistenie kobercovV tejto súvislosti by sme však našim zákazníkom radi pripomenuli, že ani strojové hĺbkové čistenie nedokáže čarovať. Ak nebol koberec aspoň raz za čas ošetrený, ak sa klient o neho takmer vôbec nestaral a doslova ho po dlhé mesiace, či roky, zanedbával, dostáva sa takýto kus interiérovej textílie až na samotnú hranu svojej vyčistiteľnosti.

Prirodzene, že naša spoločnosť A SERVIS LIPKA ho dá do poriadku, no dokonalý už nikdy nebude. Ostane síce užívania schopný, ale ani strojové hĺbkové čistenie mu nie je schopné vrátiť očakávanú hebkosť, kvalitu a elegantný vzhľad. Skrátka, akýkoľvek koberec si pravidelnú a primeranú pozornosť proste zaslúži. Bodka.

Odhliadnuc od povedaného, jestvuje stále príliš veľké množstvo klientov, ktorí na ponuku extrakčného čistenia radi „počujú,“ najmä vďaka lákavým sľubom o nízkej cene a primeranej kvalite. Samozrejme, že s tým sa dá ťažko niečo urobiť. Každý z nás má sväté právo na vlastnú voľbu a rozhodnutie.

Z pohľadu…

strojové čistenie kobercovZ pohľadu A SERVIS-u ostáva prostým faktom, že strojové hĺbkové čistenie býva síce o čosi drahšie, no z vyššie uvedených skutočností taktiež zrejmé, že málo vyššiu cenu a komplexné čistiace služby dokonale vyvažuje celý rad výhod a benefitov.

Už len samotná efektívnosť čistenia tejto metódy, vysoká kvalita výsledku, hygienická čistota a výrazné zlepšenie vzhľadu vyčisteného koberca sú primeranými dôvodmi o niečo vyšších finančných nákladov. A to ešte ostali bokom jednoznačne proklientský prístup spoločnosti, ohľaduplnosť a šetrnosť systému strojového čistenia.

Je dobre známe, že po extrakčnom čistení a konečnom vyschnutí koberca sa na ňom objavujú vskutku nepekné fľaky a škvrny. Takmer všetky bývajú smutým dôsledkom neúčinnej a málo výkonnej extrakčnej technológie. Ktorá – bohužiaľ – už v žiadnom smere nezodpovedá dnešným vysokým nárokom na podobné služby.

Naproti…

hĺbkové čistenie kobercovNaproti tomu naša firma A SERVIS LIPKA svojim zákazníkom ponúka diametrálne odlišné, technologicky vyspelejšie a jednoznačnejšie výsledky. Nenahraditeľnžm a dôležitým prvkom celého know-how sú však najmä jej zamestnanci, skutoční špecialisti.

Všetci sú kmeňovými pracovníkmi firmy, pričom dokonale ovládajú používanú technológiu a techniku. Takže pri tejto náročnej a zodpovednej práci nezamestnávame žiadne sezónne sily ani brigádnikov. Každý zo zamestnancov spoločnosti A SERVIS LIPKA absolvoval v prípravnom období profesné zaškolenie a naďalej sa vo danom obore vzdeláva.

Takže previazanie praktických skúseností, vysokej odbornosti a ľudských kvalít potom našej firme umožňuje, aby každé čistenie končilo perfektným výsledkom a dokonalou kvalitou. Naviac je efektívnosť používanej čistiacej metódy pevne spojená s vysokou úrovňou šetrnosti voči štruktúre koberca a jeho materiálu.

Samotné…

dezinfekčné čistenie kobercovSamotné čistenie začíname s energiou výkonného kotúčového stroja s rotačnými kefami a unikátnym chemickým prípravkom. Do tela koberca sa tak postupne a systematicky aplikuje špičkový čistiaci roztok. Tento postup zasahuje až do hĺbky koberca. Čo tvorí trvalý základ pre vynikajúci finálny výsledok a maximálnu spokojnosť klienta.

Presne zvolená moderná chémia a kotúčový rotačný stroj potom pracujú tak dlho, pokým sa z koberca nedostanú všetky prítomné nečistoty. Koberec je takýmto spôsobom, až do hĺbky svojej podsady, zbavený nielen všetkej zašlej špiny, ale taktiež roztočov, alergénov a najrôznejších mikroorganizmov.

Spolupráca kotúčového čistiaceho stroja a špičkovej chémie však majú v rukáve ďalšie cenné eso. Po celkovom vyčistení strojovou hĺbkovou metódou bývajú takýto koberec a jeho vlas krásne prevzdušnené, štruktúra sa vzpriami a celá vyčistená plocha získa naspäť stratenú hebkosť, celkový vzhľad aj bývalý objem.

Následne…

kde nechať vyčistiť koberecNásledne zamestnanci A SERVIS-u pokračujú v čistení s pomocou trojmotorového vysávača. Aj napriek jeho ohromujúcemu výkonu ostáva voči kobercu šetrný a nijako ho nepoškodzuje. Navyše, tento silný stroj ponúka rad plusov. Jeho sacia sila totiž dokáže z každého koberca odstrániť všetky stopy po čistiacej pene, uvoľnenú špinu, alergény aj roztoče.

Na druhej strane celkom jednoducho, spoľahlivo a účinne zbaví koberec prebytočnej vlhkosti a vody. Koberec sa tak stane viac-menej dokonale suchým a dá sa normálne používať. Tento bonus je pritom v porovnaní s extrakčnou metódou ešte dôležitejší.

Extrakcia totiž počas čistenia do koberca vháňa priveľa vody. Nevýkonná, málo účinná a zastaraná technológia ju však z hĺbky koberca nedokáže odstrániť. Zákazník býva preto nútený nedobrovoľne čakať, kým sa plocha vysuší, aby sa dala užívať. Aj toto je jeden z mínusov extrakcie, ktorý svedčí proti jej obecne vyzdvihovanej nízkej cene a prístupnosti.

Bohužiaľ…

kvalitné čistenie kobercovBohužiaľ, toto je stále len jedna časť negatívnych faktov. Pri popisovanom, málo efektívnom procese extrakčného čistenia sa totiž z hĺbky koberca vyplavuje aj veľké množstvo zájdenej špiny a rôznych nečistôt, čo naštartuje další problém.

Všetok tento nazbieraný odpad sa totiž nedarí technologicky, ani technicky úplne odstrániť. A tak sa po celkovom vysušení koberca táto nazhromaždená špina zmení na nevzhľadné fľaky, ktoré na ploche nečakane „vyskáču“ a definitívne tak pokazia aj to málo, čo sa doposiaľ ako čistenie aspoň tvárilo.

Ak teda ešte raz – celkom nezávisle, objektívne a s použitím získaných faktov –  porovnáme obidve analyzované čistiace metódy, teda extrakčnú a strojovú, jednoznačne sa ukazuje, že strojové hĺbkové čistenie je modernejší, efektívnejší a podstatne šetrnejší čistiaci postup.

Na…

údržba koberceNa súčasnom trhu tak niet čistiacej metódy, ktorá zvládne koberec nielen vyčistiť, ale ho takmer „zrekonštruovať.“ Okrem iného, z koberca zmiznú nepekné, časom vyšliapané „chodníčky,“ stratí sa poľahnutý vlas aj nečistoty z hĺbky štruktúry, a naviac sa vzhľad koberca podarí vizuálne zjednotiť. Toto všetko extrakcia zabezpečiť nedokáže. 

Prednosti hĺbkového strojového čistenia sa prejavili aj pri nedávnej objednávke našej klientky s jej rozliatym kozmetickým olejom. Vďaka tomu, že pani sa na našu firmu obrátila pomerne skoro, pričom koberec sama nečistila, sa nám podarilo koberec dokonale ošetriť, takže zákazníčka bola v každom smere spokojná a výsledok práce náležite ocenila.

Strojové hĺbkové čistenie tak opäť raz – celkom jasne a hmatateľne – ukázalo, že ide o modernú a vysokokvalitnú technologickú metódu, ktorá zákazníkovi ponúka nielen hĺbkové vyčistenie, ale aj účinnú dezinfekciu koberca, pričom na trhu nemá seberovnú konkurenciu.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *